Obsah

Školní tým projektu Erasmus+ zahájil svoji činnost

V rámci projektu Erasmus+, o kterém jsme vás již informovali, vznikl na škole tým složený z 6 učitelů a 25 žáků (zástupci 7. a 8. třídy). Ti budou společně se žáky partnerských škol pracovat na projektových aktivitách, budou sami vytvářet a realizovat projekty na témata:

  1. Kyberšikana

  2. Zdravý životní styl

  3. Problémy s komunikací

  4. Společenské vztahy

  5. Lidská práva

  6. Násilí

V průběhu 2. pololetí tohoto školního roku proběhne na ZŠ série projektových hodin, kde se žáci naučí, jak být dobrým projektovým manažerem.

V hodinách, které se již uskutečnily v únoru a březnu, se členové týmu seznámili s tím, co je v průběhu projektového období čeká, naučili se základní projektovou terminologii a ve skupinách si zkusili navrhnout vlastní projekt (téma, cíl, cílová skupina, aktivity, termíny, atd.).

Nově nabyté znalosti budou žáci moci zúročit již na začátku května, kdy očekáváme významnou událost. Přijedou k nám učitelé a žáci z partnerských škol a budou to zejména zástupci projektových týmů na svých školách.

O dalších projektových aktivitách budeme na stránkách školy průběžně informovat. Podrobnější informace naleznete např. na webu pod záložkou Erasmus+ nebo v projektovém koutku v přízemí školy.

                                                                                       Mgr. Irena Bělohradová