Obsah

Výzva č. 56 je  zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Z nabízených šablon si naše škola vybrala ty následující:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  2. Zahraniční jazykově- vzdělávací pobyt pro žáky

 

H