Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Tato šablona se týká zahraničních jazykově- vzdělávacích pobytů pro žáky, které slouží ke zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO.

Žáci absolvují pobyt v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní. Jeho součástí bude jazyková výuka v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin během celého pobytu a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Smlouva

h