Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Pátek před jarními prázdninami měli žáci naší školy možnost strávit hodinu a půl ve společnosti hlavního kaplana Armády České republiky, plukovníkem gšt. ICLic. Mgr. et Mgr. Jaroslavem Knichalem.

Ten nejdříve žákům 7.- 9. ročníků vysvětlil, co vlastně jeho povolání obnáší, co je jeho náplní a jaká je historie funkce kaplana v armádě.

Děti se také seznámily s „kaplanským sborem“ a s tím, kdo všechno v něm působí.

Padre Jaroslav, jak jej vojáci sami nazývají, se stará o duchovní podporu vojáků v AČR jak doma, tak na misích. Prozatím působil na misích v Iráku, Kosovu, Afghánistánu. Snažil se posluchačům besedy vysvětlit rozdíl mezi duchovní službou a službou náboženskou, a myslím, že toto vysvětlení bylo úspěšné.

Druhou částí besedy bylo zodpovězení předem připravených otázek, které si nachystali sami žáci. A že se jednalo o otázky různorodé…od kladného vztahu k pizze, přes misijní činnost, nejsilnější životní okamžiky (ať již ty, kdy musí rodinám zemřelých vojáků oznamovat, že jim při výkonu služby zemřel syn, otec, manžel, či ty, kdy vedle kaple, kde sloužil mši, spadla raketa), úsměvné zážitky s jeho maminkou, pro kterou je neustále jen její syn, a tak se k němu i chová, až po ty, ze kterých bylo cítit sportovní nadšení. Sám pan kaplan říkal, že pokud by nebyl duchovním, byl by profesionálním hráčem fotbalu, který je pro něj doposud velkou vášní.

Z reakcí dětí během besedy a z následných rozhovorů bylo možno usoudit, že se beseda vydařila.

Samotný rozměr setkání však překročil zamýšlené hranice, kdy jsme se přes poskytnutí informací a seznámení s profesí kaplana dostali až k obdarovávání druhého člověka, k tomu, že zájem o druhého je smyslem života, což se ukázalo být i samotným životním krédem pana Jaroslava Knichala.

Jsme rádi, že si tak zajímavý člověk udělal pro nás čas, děkujeme za jeho strhující podání, které bylo oceněno dvojitým potleskem ze strany žáků.

Rovněž děkujeme obci za možnost využít k besedě místní kino a panu Petru Staškovi za technickou podporu.

fotogalerie