Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

  Do oslav velkého výročí, které o tomto víkendu vyvrcholily na mnoha místech naší republiky, se zapojila i naše základní škola.

     V přípravné fázi se žáci nechali svými vyučujícími vtáhnout do dějin naší země. V hodinách dějepisu, vlastivědy, občanské výchovy nebo i českého jazyka a hudební výchovy si připomínali tehdejší politickou situaci, soudobé osobnosti, zvyky, módu, kuchyni, populární hudbu, prostě vše, co mohlo žákům přiblížit pro ně tak vzdálenou dobu. A asi se to podařilo, neboť žáci pracovali na nejrůznějších projektech a prezentacích. Výsledkem se staly rozličným způsobem zpracované panely týkající se doby vzniku republiky nebo přímo obyvatel Polešovic, např. rozhovory žáků s obyvateli domu s pečovatelskou službou, medailonky rodinných předků, informace o legionářích z Polešovic, retro fotografie žákyň 8.tříd stylizovaných do prvorepublikových modelek, ale i osobní přáníčka žáků k narozeninám republiky v anglickém jazyce či videonahrávky připomínající naše historické osobnosti v průběhu staletí. fotogalerie

Žáci z 1.stupně se zaměřili převážně na symboly naší vlasti ( vlajka, znak, hymna, národní strom), ale našli se i tací, kteří vyrobili papírové dorty se 100 svíčkami nebo navrhli prvorepublikové známky.

     Veškeré aktivity žáků umístěné na panelech si sami mohli vzájemně prohlédnout 26. října, kdy oslavy vyvrcholily projektovým dnem. Tehdy se všichni oblečeni v národních barvách společně vyfotili i s učiteli, a vytvořili tak živou vlajku.

Poté se přemístili na multifunkční hřiště, kde vzdali hold republice při zpěvu hymny za doprovodu 5 školních houslistů. Projevy zde přednesli p. ředitel školy, Mgr. Radim Pikner, a p. starosta Městysu Polešovice, Ing. Michal Zapletal.

Žáci jednotlivých tříd pak prezentovali svoje aktivity a zároveň seznámili ostatní zúčastněné s tím, čím za svou třídu přispívají do časové schránky, která bude umístěna v podkroví školy. V ní se objevily nejčastěji fotky tříd, rozvrhy, obrázky, vzkazy pro budoucí generace, ale i gumovací pero, mince či flashka. Program doplnili žáci z pěveckého kroužku a perličkou na závěr bylo vystoupení pedagogického sboru.

Program dále pokračoval v tělocvičně, kde si dramatický kroužek připravil pod vedením pí uč. Blahové hru pod názvem Četnické humoresky z Polešovic. Herci sklidili velký potlesk. 

fotogalerie

     Druhou fázi oslav jsme odstartovali v neděli 28. října přímo u naší školy, kde byla ve spolupráci s místní organizací Junáku a Městysem Polešovice vysazena Lípa svobody. Slavnostní akt byl doplněn proslovy představiteli obou institucí a písněmi zazpívanými žáky z pěveckého kroužku společně s kantory naší školy. Na obecním dvoře potom probíhala výstava, na které byly vystaveny ke zhlédnutí již zmíněné panely a fotografie. fotogalerie

      Oslavy se velmi vydařily a za to patří dík nejen učitelům, ale i žákům, kteří se s velkou chutí a vůlí do příprav zapojili. Mnohokrát díky!!!!!!

1