Obsah

V dnešním technickém světě a uspěchané době jsou děti stále více ohroženy negativními vlivy. Rizikového chování stále přibývá, proto jsme se rozhodli pro žáky 6.-8.tříd uspořádat projektový den, Den prevence. Pro jednotlivé třídy jsme přichystali 5 stanovišť. Každá třída strávila na každém z nich celou vyučovací hodinu. Pozvali jsme paní Martinu Poláchovou, zdravotnici Červeného kříže, která si pro žáky přichystala na figurínách několik zranění a ti se snažili naučit se, jak je správně ošetřit. Na druhém stanovišti vedoucí školní jídelny, paní Radka Macháňová, měla připravenu přednášku na téma zdravá výživa. Společně se žáky zhodnotila dotazník, který vyplňovali před pár týdny. Děti taky zhlédly výpověď bulimičky, počítaly, kolik kalorií mají jednotlivé potraviny a kolik pohybového úsilí musí vynaložit, aby je spotřebovaly. Získaly zde také přehled, jak by mělo vypadat jejich denní stravování. Třetí stanoviště si připravil pan učitel Wurst spolu s panem učitelem Gajdošem a to na téma dopravní výchova. Tady se žáci trošku rozhýbali, čekala na ně poznávačka v podobě dopravních značek. Zhlédli videa dopravních nehod a nakonec si v testíku ověřili, jak jsou na tom se znalostmi z běžného provozu. Paní učitelka Vaďurová učila žáky, jak pracovat se stresem, na svém stanovišti muzikoterapie, kde měli možnost si vyzkoušet, jak relaxovat prostřednictvím různých hudebních technik. Poslední stanoviště, které si nachystaly pracovnice centra KROK z Kyjova, se týkalo prevence nejrůznějších závislostí od kouření až po těžké závislosti. Zde se žáci učili, jak těmto závislostem předcházet. Na poslední vyučovací hodinu měli všichni žáci možnost zapsat se na jeden ze čtyř filmů – Děti online, Můj přítel alkohol, Menšiny v Čechách či Jsem HIV pozitivní. Jednalo se o 30minutové dokumenty ve formě autentických výpovědí. Na závěr potom na připravené plakáty hodnotili, jak se jim projektový den líbil.

Dle prvních ohlasů se žákům tento den líbil, sami již navrhovali další témata, která je zajímají. Dozvěděli se spoustu nových informací, z některých byli zděšeni, jiné je potěšily. Určitě tento den nebyl promarněný a nám se snad podařilo to, že více dokáží o těchto věcech přemýšlet a zastávat nějaký názor.

Moc rádi bychom poděkovali všem přednášejícím za úžasné programy a všem kolegům, kteří se na zdárném průběhu projektového dne podíleli.

fotogalerie                                                           

 

                        Renata Šimková, Veronika Procházková, Radka Piknerová