Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Po celoročním putování, plnění úkolů a aktivit se postupně téměř všem dětem ze třídy podařilo dobýt středověký hrad. Odměnou za tuto nelehkou a strastiplnou cestu bylo pozvání na návštěvu královského města Prahy, které vzešlo od samotného krále a císaře Karla IV.

V brzkých ranních hodinách 13. 5. uháněl ku Praze vlak s natěšenými dětmi z naší třídy. Cesta rychle utíkala a užaslé jééééé při výjezdu z tunelu před Hlavním nádražím bylo odměnou za trpělivost. Většina dětí ze třídy byla v Praze poprvé a údiv tak byl pochopitelný. Hned nás čekal přesun metrem na ubytování a pak paní průvodkyně Jan Zemanová. Prošli jsme nejzajímavější památky našeho hlavního města, vyslechli jsme spoustu zajímavostí, legend a pověstí. Z Václavského náměstí křivolakými uličkami staré Prahy, kolem Betlémské kaple, přes Karlův most do zahrad Valdštejnského paláce byla cesta dlouhá a nožky už potřebovaly odpočinout. Po svačině jsme pak pokračovali s mnoha zastávkami kolem Rudolfina na Staroměstské náměstí k orloji. Další část dne jsme strávili na výletní lodi, kde jsme měli možnost prohlédnout si krásy Prahy z hladiny řeky Vltavy. Při plavbě byla odměněna Lucka Holáňová, která jako první dobyla hrad a vychutnala si rychlé špunty na palubě lodi.

Dále jsme se vydali přes Letnou k Pražskému hradu, podívali se na slavnostní střídání Hradní stráže a po starých zámeckých schodech sešli na Malou Stranu. Po večeři jsme ještě vyjeli na Petřín, prohlédli si rozhlednu a bolavé nohy- nebolavé nohy děti se ještě vyřádily na hřišti.

Druhý den jsme kolem Národního muzea sešli Václavským náměstím do Hamley’s, kde je výstava CzechRepubrick – památky České republiky postavené z Lega. Děti si zde ještě zahrály na detektivy a hledaly ztracenou Svatováclavskou korunu. Výstava byla super a můžeme ji všem doporučit.

Po obědě jsme navštívili expozici České národní banky, kde se děti dozvěděly informace o historii platidel, systému bankovnictví a prohlédly si i zlatou cihlu.

Po náročných dvou dnech, které však byly plné zážitků, jsme už uháněli vlakem tentokrát směrem Staré Město, kde už čekali rodiče.

Dětem se exkurze líbila, dozvěděly se spoustu nových informací, všemi smysly si vychutnaly krásy naší stověžaté matičky Prahy. Patří jim také pochvala za vzorné chování a pozornost.

Po návratu do školy jsme ve skupinkách zpracovávali projekty o Praze a využívali nových poznatků získaných na exkurzi.

Fotogalerie