Obsah

 

Dnešní den za námi přijeli hasiči ze Záchranného hasičského sboru z Uherského Hradiště. Povídali jsme si s nimi o jejich náročné práci, dozvěděli jsme se zajímavosti a příběhy ze zasahových akcí, ukázali nám vybavení, které potřebují ke své práci a každý z nás si vyzkoušel postup při ohlášení mimořádné události, např. při požáru, havárii, apod... Těšíme se na jejich další návštěvu v měsíci dubnu.

fotogalerie

         Již několik let v rámci prevence funguje celostátní projekt Hasík pro žáky 2. a 6.tříd ZŠ. Do projektu je zapojena také naše škola. V březnu se uskutečnila dvě setkání s hasiči přímo u nás ve škole, kde se žáci dozvěděli něco o hasičském sboru, o nebezpečích požárů a různých živelných pohromách, o chování v takových situacích. Ve čtvrtek 3. května 2018 se jako první vydali žáci 6.A na exkurzi přímo na základnu HZS v Uherském Hradišti. V průběhu jednoho měsíce to čeká také 6.B a obě druhé třídy. Zde se nás ujal pan Sádecký, kterého známe již z přednášek ve škole. Začal tím, jak vlastně vypadá taková služba, jak probíhá normální pracovní den, co takový hasič musí umět, co musí zvládnout. Ukázal nám, jak vypadá takový poplach a co je třeba dělat. Poté jsme se přemístili do garáží, někteří to vzali po schodišti, jiní po požární tyči. Nechyběla prohlídka hasicí techniky, vyzkoušeli jsme si, co musí zvládnout hasič při zásahu – vakuové lehátko, kyslíkové masky, termokamery aj. Všichni si prohlédli hasicí techniku, měli možnost usednout do hasičských aut. Následovala prohlídka další techniky, která se používá při mimořádných událostech např. lodí, prohlédli jsme si cvičnou věž, vystoupali na 20m strážní věž, odkud byly nádherné výhledy na celé prosluněné Hradiště. Po dvou hodinách přišel čas loučení a naše kroky vedly na radnici v Uh. Hradišti, kde se nás ujala pracovnice městského úřadu v Uh. Hradišti, Martina Hadašová. V občanské výchově probíráme obecní samosprávu, den před exkurzí jsme navštívili pana místostarostu Uhlíře v Polešovicích. Proto jsme v UH využili možnosti navštívit i městský úřad  většího města. Paní Hadašová nám vyprávěla něco málo z historie a pak už přišlo na srovnávání úřadu v Polešovicích a Uh. Hradišti, bavili jsme se o rozpočtech, získávání peněz, jednotlivých odborech a co které z nich mají na starosti, o stížnostech, akcích, samosprávách, volbách apod.

Všichni žáci byli velmi aktivní a pozorní, měli i spoustu otázek. Z prvních ohlasů se jim exkurze moc líbila a dozvěděli se spoustu užitečných a nových informací.

                                                                                                                         

                                                                     Renata Šimková

fotogalerie1

fotogalerie2