Obsah

První odvážný rodič přijal výzvu učit matematiku. Dnes to byla maminka Adélky Zelinkové z 5. B. Myšlenka spolupráce spočívala v tom, že chceme dětem ukázat,že matematiku potřebujeme celý život. Paní Zelinková se tohoto zhostila na výbornou. Svým laskavým vystupováním představila dětem profesi porodní asistentky. Přišla oblečená ve zdravotnickém. Přinesla si spoustu rekvizit a dárků pro děti. Názorně předvedla, jak se zavádí kanyla (bez píchnutí). Popsala, kde všude potřebuje a denně využívá znalosti matematických operací a převodů jednotek. Velmi elegantně do svého vyprávění zakomponovala výpočty, které ve své práci provádí. Děti porovnávaly reálný příjem a výdej tekutin pacientek, jehož nesoulad může vést k vážným zdravotním komplikacím. Počítaly, kolik ampulek hořčíku je potřeba zavést do infuze dle pokynů pana doktora. Zjistily, jak dlouho musí být zavedena kanyla, aby vykapal celý její objem za určitých podmínek. Přišli jsme na to, kolik mililitrů krve je potřeba odebrat pacientce, abychom nemuseli odběr opakovat. 
Paní Veronika Zelinková dostala na oplátku bouřlivý potlesk od našich žáků jako poděkování a parádní hodinu matematiky. Moc děkujeme a těšíme se další odvážlivce.