Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní metodik prevence 2019/2020

 

Mgr. Veronika Procházková

veronika.prochazkova@zspolesovice.cz

Konzultační hodiny: na základě předchozí domluvy

 

Naším cílem je vytvořit pro žáky bezpečné školní klima. V součinnosti metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovnící konáme tak, abychom Vašim dětem vytvářeli bezpečné prostředí, ve kterém se budou zdravě vyvíjet.

Pro dobré klima školy potřebujeme i Vaši spolupráci. Jsme přesvědčeni o tom, že jste odborníky na své dítě. Znáte je nejlépe. Můžete se na mě obrátit osobně, emailem nebo pomocí aplikace na našich webových stránkách Nenech to být,

pokud se vyskytne:

- problém ve vztazích 

- psychické a fyzické násilí

- zneužití návykových látek

- vandalismus, krádeže, ničení cizích věcí

- rasismus a menšinová intolerance

- nebo jiný problém negativně ovlivňující vývoj dítěte.

 

Jestliže zaznamenáte problém u dítěte netýkající se školního prostředí, existuje spoustu nápomocných organizací, např. www.linkabezpeci.cz. Další najdete ve složce POMOC.

 

Společně s učiteli elektronicky tvořím a vyhodnocuji plán prevence rizikového chování u žáků. Pomáhám při organizování preventivních aktivit pro jednotlivé třídy. 

prevenceZdroj obrázku: https://www.bozp.cz/slovnik-pojmu/prevence-rizik/

 

Výkaz prevence 2019/2020

Minimální preventivní program 2019/2020

Výkaz prevence 2018/2019

Minimální preventivní program 2018/2019

Výkaz prevence 2017/2018

Minimální preventivní program 2017/2018

Minimální preventivní program 2016/2017

Minimální preventivní program 2015/2016

Výkaz prevence 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015