Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace o dnech otevřených dveřích na jiných školách naleznete na jejich internetových stránkách, nástěnce ve škole, případně u výchovného poradce Mgr. Evy Andrýskové

 

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Zlín

Den otevřených dveří Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Zlín.  

Přečtěte si informace v přiloženém letáku.

V případě, že už nebude místo pro prezenční schůzku v rezervačním systému, mohou se žáci a rodiče setkat s námi online 10.12.2020 od 18:00. 

Leták

 

STOJANOVO GYMNÁZIUM VELEHRAD

Tento pátek a sobotu (27. a 28. 11. 2020) se organizují na Stojanově gymnáziu, Velehrad dny otevřených dveří. Zájemci mohou osobně navštívit naši školu, kde je jednotlivě provedou naši žáci a zaměstnanci za dodržení aktuálních hygienických opatření. Případně nabízí současně ve stejnou dobu i on-line DOD, kam se zájemci mohou připojit skrze odkaz: http://dod.ponto.cz/.

Plakát

 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví - Brno

Z důvodu nepřítomnosti žáků ve škole jsme přistoupili k on-line formě náborové nabídky. Na webových stránkách máme umístěno krátké video o naší škole: (https://youtu.be/gaJJQI0143s). 
Jakékoli dotazy rodičů rádi zodpovíme buď formou chatu (přes chatovací okénko na našich stránkách), telefonicky nebo emailem.

Otevřete si oskenovaný letáček školy, kde jsou mimo jiné uvedeny Dny otevřených dveří. První z nich by měly být již 21. 11. 2020. Pokud nebudou moci probíhat za osobní účasti zájemců, připravujeme v uvedených dnech otevřených dveří komentovanou virtuální prohlídku. Upřesňující informace /např. přihlašování k prohlídce…/ budou aktuálně zveřejněny na webových stránkách https://www.cichnovabrno.cz.

Odkaz dny otevřených dveří https://www.cichnovabrno.cz/uchazeci-o-studium/dny-otevrenych-dveri .

Pro žáky se vzdáleným trvalým bydlištěm nabízíme přímo v našem areálu i Domov mládeže.

Vážíme si Vaší  spolupráce a děkujeme za možnost dostat se do podvědomí rodičů a žáků Vaší školy alespoň touto formou.

Leták

 

COPT Uherský Brod

Dny otevřených dveří:
26. a 27. listopadu od 8.00 do 16.00

28. listopadu od 8.00 do 12.00

Více informací: https://www.copt.cz/aktuality/individualni-dny-otevrenych-dveri 

 

 

OA a SOU Veselí nad Moravou
Prohlédněte si prezentaci o oborech školy a jejich bonusech.

LetákOborySpot

 

 

SŠP a VOŠ, s.r.o., Zlín

V příloze spolu s informačními materiály naleznete odkaz na online prezentaci, kterou škola pořádá v pátek 20. 11. 2020 místo oficiálního Dne otevřených dveří ve zlínském okrese. 

Leták

Leták 2

Leták 3

 

 

ONLINE DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - SPŠ OTROKOVICE

Ráda bych touto cestou pozvala žáky 9. ročníků a jejich rodiče na on-line Dny otevřených dveří na SPŠ Otrokovice, které budou probíhat 27. 11. od 8:00 do 17:00 a 28.11 od 8:00 do 12:00 hod. Všechny potřebné informace naleznou zájemci na našich webových stránkách https://www.spsotrokovice.cz/.

 

 

Učiliště v Uherském Brodě bude od 1.9.2021 otevírat nový tříletý učební obor Zemědělec-farmář se zaměřením na chov psů a jiných zvířat. Současná nepříznivá situace však neumožní představit obor na burzách, veletrzích vzdělávání, Vašich schůzkách s rodiči a jiných prezentačních akcích, proto bližší informace naleznete v přiloženém letáku. Zde

 

 

Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín

Tím se letošní žáci devátých tříd dostávají do těžké situace, nemohou si osobně prohlédnou střední školu, kterou by možná zařadili do svého výběru pro další pokračování ve studiu a přípravy pro svůj budoucí profesní život. Požádal bych vás, zdali byste zvážili možnost předání mnou zaslané informace svým deváťákům co nejvhodnějším způsobem. Možná v rámci distanční výuky zasláním přes učitele předmětu vedoucího ke světu práce, kariérního poradenství apod. Za tímto účelem zasílám v příloze elektronickou verzi brožury naší školy, kde je přehledně, ale s celkem dobrou vypovídací hodnotou popsáno co naše škola nabízí. Jaké jsou novinky - např. obor Informační technologie, apod. Jelikož jsme školou polytechnickou, s velkou rozmanitostí pro všechny, kluky i děvčata. Nabízíme různé obory maturitního i učebního studia. Není třeba vybírat komu zaslat a komu ne, oslovení je vhodné opravdu pro všechny .