Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

Výsledek obrázku pro strom kreslený a děti

V naší základní škole mají žáci možnost se přihlásit do přírodovědného kroužku, který se schází jednou za 2 týdny. Žáci se zájmem o přírodu a ekologii se seznamují hravou zábavnou formou se zákonitostmi přírody, s problémy životního prostředí, s okolní přírodou, poznávají život jednotlivých druhů živočichů, rostlin i celých ekosystémů a v neposlední řadě využívají k poznávání přírody naši školní zahradu.

1. místo v přírodovědné soutěži „Tajuplná zahrada“ (2016/2017)

Děti z naší školy, které navštěvují Ekologický kroužek se od září až do května snažily plnit přírodovědné úkoly v soutěži dětských týmů „Tajuplná zahrada“, kterou pořádalo Přírodovědné centrum TRNKA z Uherského Hradiště.

Jejich úsilí a píle je vynesly až na nejvyšší příčku. Z 26 týmů se děti umístily na prvním místě, za což jim plně patří velká pochvala a získané věcné odměny.

Mgr. Radka Piknerová

Dalším volitelným kroužkem s ekologickou tematikou je kroužek DEBRUJÁŘI.

soví

 burdou