Školní zahrada

Projekt Školní zahrada jako komunitní centrum obce byl realizován po celý školní rok 2013/2014.

Smyslem projektu, který byl spolufinancován Zlínským krajem, bylo zahájit úpravu části školní zahrady na biozahradu. Za tímto účelem bylo nakoupeno ruční nářadí na údržbu zahrady, pomůcky na sledování biologických procesů v zahradě, byly instalovány kompostéry a sudy na dešťovou vodu, vybudovány záhony, vytvořeny informační tabule a výukové programy.

Projekt navazoval na předchozí projekt "Přírodní učebna", díky kterému vzniklo krásné zázemí pro nejrůznější aktivity v naší zahradě.

FOTOGALERIE areál školy.

Fotogalerie