Outdoorový branný závod

     V letošním roce jsme se rozhodli oživit oblíbený branný závod, který jsme organizovali naposledy v roce 2015. Závod se uskutečnil v úterý 25.10.2022 a byl určen pro žáky 5.-9.tř. Již během týdne se žáci zapisovali do 4členných hlídek na nástěnce, podmínkou byla alespoň jedna dívka v týmu a maximálně dvě děti z jednoho ročníku. V den D se všichni sešli na školním hřišti, kde se dozvěděli všechny potřebné informace a byli poučeni o bezpečnosti. Na účastníky čekalo deset nelehkých úkolů, které prověřily nejen znalosti a fyzickou zdatnost, ale i psychickou odolnost všech soutěžících. Popasovat se museli s teoretickými i praktickými úkoly a k tomu zvládnout 8 km nelehkým terénem, který měli vyznačený jen na mapě, což nebyl vůbec jednoduchý úkol. Mezi fyzickými úkoly byla střelba ze vzduchovky, překonání lanové dráhy či střelba na cíl. Dále prokazovali své znalosti z první pomoci a  civilní ochrany,  poznávali koření, pracovali s busolou či na ně čekala přírodovědná poznávačka a zapeklité luštění šifer. První hlídka vyrazila na trať v 8 hod. za mírného deště. Celkem vyrazilo do terénu 33 hlídek po 3 minutách. Počasí se nakonec umoudřilo a závod provázelo slunce. Tři úkoly plnily hlídky v areálu školního hřiště bez časového omezení. Trať byla vyměřena na 2,5 – 3 hod, což se hlídkám podařilo. Bohužel některé hlídky trošku bloudily, a tak se stalo, že na dvou stanovištích se jich potom sešlo více a musely čekat. Na výsledky to nemělo ale vliv, dětem se zapisovala čekací doba. Tím se ale závod protáhl a poslední hlídka se dostala do cíle kolem 14. hodiny. 

A kdo byl nejúspěšnější?
1.místo získala hlídka č. 26 ve složení Holáňová, Peterková, Stodůlka a Zajícová, která zvládla trať za 1hod 51minut, 
2.místo patří hlídce č. 21 ve složení Drobil, Ondra, Piknerová, Šilhavíková, Mashliuk, 
na 3.místě skončila hlídka č.22 ve složení bratři Hudečkovi, Šuráňová, Ryška. Podrobnější výsledky najdete níže. 
Slavnostní vyhlášení závodu proběhne v pondělí po prázdninách a na nejlepší hlídky čekají diplomy a drobné odměny.

Všichni si ale zaslouží obrovskou pochvalu a uznání. Všechny hlídky se dokázaly poprat s náročným terénem i nelehkými úkoly. Mnozí museli překonat sami sebe, řešit problémy, komunikovat, spolupracovat jako tým, a to bylo cílem celého klání. Myslím, že závod se podařil, podle ohlasů si to děti užily. Jedinou kaňkou bylo čekání na stanovištích, což se pro příští rok pokusíme vylepšit.
      Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli a paním kuchařkám v jídelně za trpělivost při čekání s obědem i na ty poslední účastníky závodu.
fotogalerie

Soubory