Slavnostní zahájení školního roku

Dne 1. 9. 2021 proběhlo v areálu školy slavnostní zahájení školního roku za účasti místostarosty městyse, Mgr. Stanislava Uhlíře.

V tento den nové prvňáčky do školních let uvedli patroni z devátých tříd a symbolický “klíč od školy” jim na pódiu předal ředitel školy, Mgr. Radim Pikner.

Poté se žáci se svými třídními učiteli odebrali do jednotlivých tříd, kde proběhlo zahájení šk. roku 202½2 v kruhu třídy.

Foto