Kniha mého srdce - měsíční projekt šesťáků a sedmáků

V polovině února jsme v šestých a sedmých ročnících při příležitosti března, měsíce čtenářů, zadali práci na projektu Kniha mého srdce. Ten spočíval v tom, že do krabice od bot/pizzy/čehokoliv žáci zpracují podle předem stanovených kritérií knihu, která je jim blízká, oslovila je, mají ji rádi. 
Jednalo se o první dlouhodobý projekt, který byl zcela v rukou žáků. 

Také předem byli osloveni rodiče s prosbou o spolupráci během projektu. Ta nespočívala v tom, že by měli za děti jejich práci odvádět. Naopak byli požádáni, zda by se doma mohli zajímat o to, jak se dětem práce daří, jak jsou s ní daleko, navádět je, případně jim pomoci s něčím, co jim nepůjde, něco zajistit, koupit, vyrobit společně, povídat si, proč se rozhodli tak či onak apod..

V tomto týdnu jsme s dětmi ve výuce strávili příjemné 2 hodiny prezentacemi jejich projektu Kniha mého srdce.
Kromě zmíněné prezentace knihy děti hodnotily svou práci, to, jak je práce bavila, jak se jim dařila, jak jim pomáhali rodiče, co na tento projekt říkali, jak ji hodnotili. Děti samy poté vyplňovaly reflektivní minutovky. To vše bylo pro vyučující velkým a cenným zdrojem informací, zpětnou vazbou.
Vzhledem k předem daným kritériím práce, která byla podkladem pro hodnocení, děti věděly, co musí splnit, co se od nich očekává.
Většina z nich se práce zhostila velmi zodpovědně - vše si rozplánovat, promyslet, zajistit, provést, nachystat k prezentaci, odprezentovat před celou třídou....to vše je setsakramentsky náročná práce. Chceme tím říct, že jsme na své žáky pyšné, máme na co. To, co možná v očích dospělého může vypadat jako drobnost, pro někoho třeba úplně k ničemu, je naopak nesmírně důležitou součástí procesu učení, při němž se využívá nejen kreativita, práce s informacemi, jejich třídění, ale i důkladná organizace, zodpovědnost, sebekázeň, preciznost. 
Většinou zaznívalo z úst dětí to, že ze začátku se jim do práce nechtělo, ale potom je začala bavit a užívali si ji.
Tak jako tak jim zůstane vzpomínka na knihu, kterou si za knihu právě toho jejich srdce vybraly (ty děti). :-)

Vám, rodičům, děkuji za spolupráci a podporu. Jak jsem již řekla, máte velmi hodné a schopné děti, se kterými je pro mne jako pro učitele radost pracovat. D9ky nim a výchově Vás, rodičů, se do své práce těším a hodiny ve společnosti šesťáků jsou pro mne zábavou a nutí mě neustrnout v učení na místě.

Celkově pro nás všechny je dnešní výsledek práce důkazem, že na své žáky můžeme klást náročnější úkoly, které je budou posouvat dál.

Češtinářky šesťáků a sedmáků


Pokud chcete nahlédnout do fotogalerie: 
6.A
6.B
7.A
7.B


Samotné výstupy projektu můžete zhlédnout 17.4. od 14 do 17 hodin během dne otevř. dveří školy s názvem Co už umím.