Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

Milí žáci, vážení rodiče,

 

děkujeme za přístup, nasazení a podporu ve školním roce 2019/2020.  Věřím, že po podivném jaru budeme moci v září školu otevřít pro všechny. Neskákejte po hlavě do neznámé vody, ať se všichni opět šťastně shledáme!

 

Přejeme Vám krásné prázdniny.

Těšíme se na vás!

Stránka

Hodnocení žáků ve druhém pololetí


Milí žáci, vážení rodiče,

 

děkujeme vám za veškerou aktivitu, kterou v současnosti věnujete vzdělávání v domácích podmínkách. Děkujeme také za zpětnou vazbu a veškeré podněty, které nám sdělujete. Situace je pro všechny nová a nezvyklá. Ve škole se snažíme, aby vzdělávání pokračovalo v co možná nejvyšší míře, a aby žáci současnou krizí neutrpěli žádnou újmu na svém vzdělání.

 

Ministerstvo školství vydalo v minulých dnech vyhlášku, která upravuje způsob hodnocení žáků v tomto pololetí.

Konkrétní situace se poněkud liší v jednotlivých třídách, ale obecný postup hodnocení bude následující:

1) Stěžejní je hodnocení výsledků žáků v době, kdy probíhala povinná výuka tj. za měsíc únor.

2) Při hodnocení se bude přihlížet k práci v průběhu vzdělávání na dálku.

3) Při hodnocení se bude přihlížet také k výsledkům vzdělávání v průběhu prvního pololetí školního roku.

 

Vzhledem k pozitivnímu přístupu naprosté většiny žáků věřím, že i hodnocení na konci pololetí bude pozitivní. Současná krize nás všechny nutí hledat nový přístup ke vzdělávání a věřím, že na konci z ní vyjdeme posíleni a obohaceni o nové pohledy a přístupy.

Upozorňujeme tímto žáky a rodiče žáků II. stupně, kteří vůbec nespolupracují při vzdělávání na dálku, aniž by k tomu měli objektivní důvody, to znamená, že jsou aktivní na sociálních sítích, ale neplní žádné úkoly, že pokud se situace spolupráce nezlepší, nebudou na konci pololetí hodnoceni z některých předmětů.

 

Děkuji za pochopení a přeji všem hodně trpělivosti a dobrou náladu v této nelehké době

Radim Pikner, ředitel školy

 


29. 4. 2020 Zobrazit méně

Stránka