Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Označení a uvozovací text

Obsah položky

1. Název

Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Základní škola zřízená místním samosprávným celkem

Adresa zřizovatele: Městys Polešovice, Polešovice 242, 687 37 Polešovice

3. Organizační struktura

 

 

Organizace se skládá ze součástí:

 

Základní škola

Školní družina

Školní klub

Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště,p.o.

Polešovice 600

687 37 Polešovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště,p.o.

Polešovice 600, 687 37 Polešovice

 

4.3 Úřední hodiny

Po – Pá 7:30 – 15:00

4.4 Telefonní čísla

572 593 161

4.5 Čísla faxu

 

 

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.zspolesovice.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

zspolesovice@zspolesovice.cz

 

 

ID datové schránky:

4p2mq9t

4.8 Další elektronické adresy

 

 

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181172732/0300, vedený u ČSOB Uherské Hradiště

6. IČ

75 02 29 66

7. DIČ

CZ75022966

 

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Školní vzdělávací program

 

8.2 Rozpočet

 

Rozpočet 2018 - schválený zřizovatelem

9. Žádosti o informace

Osobně v kanceláři ředitele, elektronicky na adrese e-podatelny, datovou zprávou

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně v kanceláři ředitele, elektronicky na adrese e-podatelny, datovou zprávou

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí lze, podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.

12. Formuláře

Žádosti

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Všechny situace, kdy škola rozhoduje o právech a povinnostech dítěte, jsou řešeny ve správním řízení, následovně:

a) zákonný zástupce podá žádost k řediteli školy

b) žádost je zaevidována a je založen spis

c) pokud je žádost úplná, ředitel školy vydá rozhodnutí do 30 dnů

d) pokud není možné vydat rozhodnutí, řízení se přeruší a ředitel školy vyzve žadatele o doplnění podání ve stanovené lhůtě

e) po doplnění žádosti vydá ředitel rozhodnutí

f) pokud není žádost řádně doplněna a není možné rozhodnout, vydá ředitel rozhodnutí o ukončení řízení

 

14. Předpisy

-

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Školní řád

14.2 Vydané právní předpisy

 

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

 

 

16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

 

 

16.2 Výhradní licence

 

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2016/2017