Akce školy

Září
1. 9. 2022 - Slavnostní zahájení školního roku
2. 9. 2022 - Adapt. pobyt - 8.A, 8.B
5. 9. 2022 - beseda Úřad práce UH - 9.r.
14. 9. 2022 - Sběr papíru a použitého kuch. oleje- zahájení - středy
7. 9. 2022 - Památník Velké Moravy St. Město - 4.A
7. 9. 2022 - Dopravní hřiště - 4.B
8. 9. 2022 - Dopravní hřiště - 4.A
22. 9. 2022 - Anthropos Brno - 6.A, 6.B
23. 9. 2022 - Atletický čtyřboj 1. stupně
30. 9. 2022 - Slavnosti podzimu

Říjen
13. 10. 2022 - exkurze Brno - Anthropos, Vida - 6.A, 6.B
17. 10. 2022 - exkurze Osvětim
19. 10. 2022 - Den stromů - 1. st.

Prosinec
5. 12. 2022 - Film. představení - 1. st. + Mikuláš
8. 12. 2022 - Vánoční dílničky - 15:00 hod.
9. 12. 2022 - exkurze Habsburská Vídeň
9. 12. 2022 - Adventní čas - skanzen Rochus - 4.A. 4.B
22. 12. 2022 - Vánoční besídky - celá škola

Leden
31. 1. 2023 - recitační soutěž - školní kolo - 2. stupeň
21. 1. 2023 - Ples Sdružení rodičů při ZŠ Polešovice

Únor
7. 2. 2023 - recitační soutěž - školní kolo - 1. stupeň

Březen
24. 3. 2023 - Světadíl - projekt. den - 1. stupeň

Duben
24. - 28. 4. 2023 - Zápis do 1. třídy

Květen
19. 5. 2023 - Den biologické rozmanitosti - 1. stupeň