Kariérový poradce

Kariérový poradce: 
Mgr. Petra Andrýsková
Konzultační hodiny: Na základě předešlé domluvy
Cílem této pozice je pomoci žákům s výběrem dalších životních kroků a rozšíření obzorů v rámci dalšího vzdělávání.
Mezi kompetence kariérového poradce patří:
doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti
na žákovu situaci a poradenské potřeby
příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc)
komunikace s žákem o jeho vlastních cílech
identifikace nadání, talentu a předností, kterými žák disponuje
spolupráce s navazujícími studijními možnostmi pro žáky
 spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

Milí žáci, pokud nejste prozatím rozhodnuti, kudy se budou ubírat vaše kroky po základní škole, třeba vám v rozhodnutí pomůže udělat si některý z testů na níže uvedených stránkách:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  • 2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: pondělí 17. duben 2023
  • 2. termín: úterý 18. duben 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: 10 květen 2023
  • 2. termín: 11. květen 2023

Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“ obsahuje kompletní informace o možnostech studia ve středních a vyšších odborných školách v rámci celého Zlínského kraje v nadcházejícím školním roce.

Naleznete zde informace o jednotlivých oborech ve všech středních a vyšších odborných školách a aktuální nabídku vybraných oborů středního vzdělávání, které jsou finančně podporovány z rozpočtu Zlínského kraje v rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“. Součástí publikace jsou také informace o přijímacím a odvolacím řízení.

Přiložené soubory

Kam na školu ve Zlínském kraji- rozkliknout
 
Atlas školství- webové stránky zde