Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PROGRAMY PREVENCE 2019/2020

 

I. stupeň 

Na přání třídních 

Program pro 1. třídy: Kamarádem být, kamaráda mít: primární prevence šikany, agrese a ostrakismu, základy kamarádství / přátelství, zlaté pravidlo vztahů, dobré vztahy v kolektivu (45 minut).

21. 10. 2019: program pro 2. ročník:  Jsme parta

"Putování pouští": prevence šikany a ostrakismu, přijetí druhých, hodnota rozdílnosti mezi námi, respekt (45 minut).

16. 1. + 28. 1. 2020: program Hasík pro 2. ročník: 
více info zde: 
https://www.hzscr.cz/clanek/preventivne-vychovna-cinnost-u-hzs-zlinskeho-kraje.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D

21. 10. 2019: program pro 3. třídy: Jsme tým

"Putování přes hory": interaktivní a zážitkový program s důrazem na objevení hodnoty spolupráce. Rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci dostanou příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně (90 minut).

Program pro 4. třídy: Jsme tým

"Putování přes hory": interaktivní a zážitkový program s důrazem na objevení hodnoty spolupráce. Rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci dostanou příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně (90 minut).

Program pro 5. A: Nebezpečí obezity

Program pro 5. A: Plavba po moři

"Piráti útočí": interaktivní a zážitkový program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu. Pomocí konkrétních situací žáci samostatně stanovují pravidla, která na konci programu zůstanou ve třídě jako plakát. (90 minut)

 

Pro všechny žáky školy připravuje speciální pedagožka Simona Horáková přednášku o AUTISMU. Časově dle možností třídy a paní učitelky. (45 minut)

 

II. stupeň

Na přání žáků 

 

16. 1. +28. 1. 2020: program Hasík pro 6. ročník: 
více info zde: 
https://www.hzscr.cz/clanek/preventivne-vychovna-cinnost-u-hzs-zlinskeho-kraje.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D

6. - 7. ročníky: BOLEST - nemoc jménem šikana

Principy šikanizujícího jednání se nemění, mění se však nástroje, které agresoři používají. „Klasická“ šikana většinou probíhala v uzavřeném kolektivu, v současné době šikaně napomáhají nové komunikační technologie: především internet a mobilní telefony. Tyto technologie potlačují hranice mezi školou a domovem. To znamená, že šikana ve třídě již nekončí za hranicemi pozemku školy, ale pokračuje v soukromí oběti. Prudký rozvoj sociálních sítí způsobil, že oběť šikany může být atakována neustále, a to i v případě, že se drží stranou kolektivu.Tento multimediální a interaktivní program je složen z jasně ohraničených bloků:

  1. Co člověka bolí
  2. Jak se cítí ponižovaný a ponižující
  3. Jak se pozná šikana
  4. Způsoby ubližování (šikany)
  5. Kde k ubližování (šikaně) dochází
  6. Kde hledat pomoc  (90 minut)

17. 3. 2020 pro 8. A a 8. B: Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?

Hlasování Alkohol a dospívající. Co víš o alkoholu? Rozdíly rizikové pití, opilost a alkoholismus. Jak nepodlehnout tlaku skupiny ke konzumaci alkoholu? Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování - kde je jejich kořen? Aktivita Jak překonat těžká období? (90 minut)

16. 1. 2020 pro 8. + 9. ročníky: TO JE ZÁKON, KÁMO: návazný program na "vlakový příběh" (Revolution train) a je určen pro žáky, kteří absolvovali návštěvu protidrogového vlaku v minulém roce. 

Více info zde: http://www.revolutiontrain.cz/v2/index.php

22. 1. 2020 přednáška na téma Antisemitismus a holocaust pro 9. ročníky

Přednáška je pořádána ve spolupráci s organizací ICEJ a Židovským muzeem v Praze, za podpory Terezínské iniciativy a muzea Jad Vašem v Jeruzalémě.  Základní definice antisemitismu a jeho historie, historická situace židů na našem území, holocaust za druhé světové války a jeho kořeny. Ve druhé části přednášky je možná beseda s pamětníkem holocaustu, popř. vyprávění konkrétních příběhů a podmínek života v Terezíně a Osvětimi.

Pro všechny žáky školy připravuje speciální pedagožka Simona Horáková přednášku o AUTISMU. Časově dle možností třídy a paní učitelky. (45 minut)

1. A 14. 10. 2019
1. B 15. 10. 2019
2. třída 8. 10. 2019
3. A 8. 10. 2019
3. B 10. 10. 2019
4. A 17. 10. 2019
4. B 11. 10. 2019
5. A 11. 10. 2019
5. B 8. 10. 2019
6. třída 21. 10. 2019
7. A 21. 10. 2019
7. B 10. 10. 2019
8. A 15. 10. 2019
8. B 25. 10. 2019
9. A 24. 10. 2019
9. B 25. 10. 2019

 

26. 11. 2019: POKOS: Pro všechny žáky druhého stupně. Hlavním posláním tohoto programu je seznámit žáky s povinnostmi, které nám jako občanům České republiky vyplývají ve vztahu k obraně státu a vychází z Rámcově vzdělávacího programu. Žáci získají základní informace o principech obrany státu, o úloze ozbrojených sil ČR při řešení krizových situací, o výhodách členství v mezinárodních organizacích. (4 vyučovací hodiny)