Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Asociace malých debrujárů ČR je součástí Mezinárodní federace malých debrujárů (FIPD). Hnutí působí ve více než 49 zemích všech kontinentů. Světový výbor, ve kterém je aktivně zapojena i AMD ČR, se setkává v mírně obměněných formách s požadavky společnosti a to především v průmyslových odvětvích, po odbornících, zejména z technických a přírodovědných oborů.

 Tento ročník soutěže proběhl pod názvem KVARK 2014 za účasti médií, veřejnosti, zahraničních partnerů a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Poslání projektu:

Všeobecně zájem o studium vědních a technických oborů opadá. I náš projekt soutěže chce přispět ke změně stávajícího stavu. Především mladou generaci již od nejútlejšího věku chceme vést a motivovat tak, aby její zájem o studium fyziky, chemie, matematiky a technických oborů nejen neupadal, ale naopak narůstal.

Dílčí cíle projektu:

  • na základě téměř dvacetiletých zkušeností dále rozvíjíme původní myšlenku popularizace a tzv. "odmystifikace“ vědy vůči školní a další široké veřejnosti
  • zapojení co možná nejširšího okruhu dětí a mládeže
  • zapojení účastníků do soutěže tak, aby jejich zájem neopadal, ale aby byli do činností zapojeni během celého školního roku
  • zajímavými, poutavými a nevšedními úkoly s praktickými pokusy přilákat zájemce k dalšímu, pravidelnému zájmu o vědu a techniku

 

 

 

l