Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

11 de enero del 2019

Dnes jsme si pochutnali na španělské vánoční dobrotě zvané Turrón de Navidad. Procvičili jsme si odpvědi na různé otázky:

¿Dónde está Isabel?       Isabel está en casa.

Kde je Isabel?               Isabel je doma.

 

¿Dónde está Catarina?   Catarina está bailando.

Kde je Kateřina?            Kateřina tančí.

 

¿Por qué está Isabel en casa?   Porque no se encuentra bien.

Proč je Iisabel doma?               Protože jí není dobře.

 

Potom jsme si pustili písničku od zpěváka Manu Chaa, která se jmenuje Me gustas. Tak se nám zalíbila, že ji možná nacvičíme na soutěž Slovácká Superstar. Nejen zpěv, ale i tanec.

 

4 de enero del 2019

Dnes jsme si opakovali časování sloves, procvičili jsme si různé národnosti a jazyky, kterými se mluví v daných zemích. Na závěr jsme si zopakovali názvy zaměstnání a  jejich varianty v mužském a ženském rodě.

PS 6/10, 11

PS 7/12

14 de diciembre del 2018

Po procvičení číslovek 1-20, jsme si řekli, kdy má kdo narozeniny a kolik je mu let.

Isabel tiene doce aňos y su cumpleaňos es el nueve de diciembre.

Eva tiene diez aňos y su cumpleaňos es el nueve de enero.

Tom cumple doce aňos maňana (sábado, el 15 diciembre).

 

Feliz Navidad y próspero aňo nuevo! Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

 

vánoční ozdoby - adornos de Navidad

vánoční stromeček - árbol de Navidad

zdobit stromeček - adornar el árbol

Štědrý večer - Nochebuena (24 de diciembre)

Silvestr - Nochevieja (31 de diciembre)

slavit - celebrar

 

Cada aňo celebramos la Navidad.

 

7 de diciembre del 2018

Dneska jsme si užili písniček a tance v rámci prvního kola soutěže Španělsko má talent. 

https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0

https://www.youtube.com/watch?v=g3w-qfHVQL8

https://www.youtube.com/watch?v=qaZ0oAh4evU

 

Porota hodnotila průběžně vystoupení všech soutěžících. Úspěšně při bodování používala číslovky 1-20. 

1   - uno              6   - seis              11   - once           16   - dieciséis

2   - dos              7    - siete            12   - doce           17   - diecisiete

3   - tres              8    - ocho            13  - trece           18   - dieciocho

4   - cuatro          9    - nueve           14  - catorce       19   - diecinueve

5   - cinco           10   - diez              15   - quince       20   - veinte

 

Aby měli všichni možnost si procvičit číslovky, za domácí úkol si vypočítáme několik matematických příkladů:

 

 10 - 4 =           8 + 3 =              16 - 11 =              20 - 17 =

 15 - 6 =           2 + 12 =            20 - 2 =                 3 + 14 =

 18 - 7 =           1 + 5 =              9 + 7 =                13 - 6 =

 

+ más

- menos

= igual a (es)

 

30 de noviembre del 2018

Dnes jsme se procvičili barvy ve spojení s podstatnými jmény

cielo azul - modré nebe

manzana roja - červené jablko (vino tinto - červené víno)

sol amarillo - žluté slunce

vino blanco - bílé  víno

agujero negro - černá díra

naranja naranja - oranžový  pomeranč

pimiento verde - zelená paprika

 

Byli jste všichni tak nadšeni z písničky Sofia od Álvara Solera, že se kluci rozhodli uspořádat 1. ročník soutěže Španělsko má talent. Soutěž je pouze pro účastníky kroužku španělštiny... První kolo soutěže se koná v pátek 7. prosince.

 

23 de noviembre del 2018

Procvičili jsme si používání slovesa SER a ESTAR v různém kontextu, koncovky těchto sloves v různých osobách.

Naučili jsme se, že když je přídavná jména se dávají za podstatná jména a že v množném čísle je koncovka -s i u nich

př.: una chica guapa - chicas guapas

      un chico guapo - chicos guapos

PS 5/5,6 - práce v hodině

 

9 de noviembre del 2018

časování slovesa BÝT

1. sloveso SER - používáme, když mluvíme o běžných situacích, konstatujeme, že se jedná o stálou vlastnost, povolání, hodiny, složení atp.

yo soy                          nosotros somos /  nosotras somos

tu eres                          vosotros sois /  vosotras sois

él/ella/ello es                 ellos son / ellas son

                                    Vd. es / Vds. son

2. sloveso ESTAR - používáme, když máme na mysli umístění, dočasnou vlastnost případně popisujeme fyzický, psychický nebo zdravotní stav, že to někomu sluší atd.

yo estoy                      nosotros estamos /  nosotras estamos 

tu estás                       vosotros estáis /  vosotras estáis 

él/ella/ello está             ellos están / ellas están 

                                  Vd. está / Vds. están

 

3. výraz HAY (přirovnáme k výrazu THERE IS / THERE ARE v angličtině

DÚ: přeložit věty a použít různé slovo být

 

Moje mamka je hezká.

Jsem ve škole.

On je můj kamarád.

Na poště je pro tebe balík.

Oni jsou doma.

Ve třídě je 9 kluků.

My jsme borci!

 

2 de noviembre del 2018

Dnes jsme si procvičovali časování sloves končících na -ar. 

trabajar: já pracuji - yo trabajo

estudiar: ty studuješ tu estudias

bailar: on tančí - él baila

trabajar: ona pracuje - ella trabaja

cortar: my krájíme - nosotros cortamos

estudiar: vy studujete - vosotros estudiáis

trabajar: oni pracují - ellos trabajan

Vy tančíte (1 osoba) - Vd. baila

Vy krájíte (2 osoby) - Vds. cortan

 

Protože je třeba časování sloves drilovat, doma si 3 vyčasujete + poslechnete další rozhovory.

domácí úkol:

1. poslech uč. 12 / def

lección 1 - listos def

2. vyčasovat slovesa cortar, escuchar, trabajar

 

26 de octubre del 2018

Dnes jsme si procvičovali pozdravy, představování, prošli jsme si skupinu slovíček, která jsou nutná k porozumění prvních rozhovorů v učebnici. Zejména jsme si procvičili slovesa, která patří do skupiny -ar.

Napsali jsme si koncovky časování těchto sloves a procvičili na několika větách. K tomu jsme si řekli také, jaká jsou ve španělštině osobní zájmena:

já - yo                     my - nosotros / nosotras (r. ženský)

ty - tu                     vy - vosotros / vosotras (r. ženský)

on - él                     oni - ellos / ellas (r. ženský)

ona - ella                 Vy - Usted, Vd. (jedna osoba)

ono - ello                 Vy - Ustedes, Vds. (více osob)

 

časování sloves skupiny končící na -ar

např. sloveso hablar (mluvit)

yo hablo                   nosotros hablamos

tu hablas                  vosotros habláis

él/ella habla              ellos hablan

                               Vd. habla

                               Vds. hablan

věty na procvičení koncovek:

bailar: já tančím - yo bailo

trabajar: ty pracuješ - tu trabajas

hablar: on mluví - él habla

cortar: ona krájí - ella corta

trabajar: my pracujeme - nosotros trabajamos

escuchar: vy posloucháte - vosotros escucháis

bailar: oni tančí - ellos bailan

trabajar: Vy pracujete (1 osoba) - Vd. trabaja

estudiar: Vy studujete (2 osoby) - Vds. estudian

 

19 de octubre del 2018

Dnes jsme se seznámili s názvy dní v týdnu a procvičili jsme si překlad různých vět:

Días de la semana / dny v týdnu:

lunes - martes-miércoles-jueves-viernes-sábado-domingo

Hoy es viernes.      Dneska je pátek.

Mañana es sábado.     Zítra je sobota.

Pasado mañana es domingo.      Pozítří je neděle.

Ayer fue jueves.     Včera byl čtvrtek.

Antes de ayer fue miércoles.  Předevčírem byla středa.

Después del domingo viene el lunes. Po neděli následuje pondělí.

Después del lunes viene el martes. Po pondělí následuje úterý.

 

Poslechová cvičení, která nás čekají další hodinu najdete zde:

lección 1 - listos abc

lección 1 - listos def

lección 1 - ej.12

 

K nim se váže následující slovní zásoba:

 

estudiar - studovat            deletrear - vyhláskovat          trabajar - pracovat

hablar - mluvit                  desear - přát si        dedicarse - věnovat se

preocuparse - dělat si starosti       No te preocupes - nedělej si starosti

la reportera - reportérka       la revista - časopis       la universidad - univerzita

la oficina - kancelář           la inscripción - zápis       el idioma - jazyk

el ingeniero - inženýr        multinacional - nadnárodní   donde - kde

la empresa - firma            las vacaciones - dovolená, prázdniny

gracias - děkuji     por favor - prosím     de nada - není zač

guapa - hezká      el/la estudiante . student(ka)    la profesora - profesorka

checa - Češka      inglesa - Angličanka     la escuela de idiomas - jazyková škola

simpático - sympatický      venezolano - venezuelský   italiano - italština

el grupo - skupina     bien - dobře    nuevo - nový

el chico - kluk      los chicos - kluci      la chica - holka      las chicas  - holky

Chequia - Čechy   la República Checa - Česká republika    un poco - trochu

 

 

12 de octubre del 2018

Další hodina španělštiny už byla pro všechny mnohem "snazší". Navzájem jsme se zdravili a představovali. A napadaly nás další věty a výrazy, které jsme si překládali.

No sé. - Nevím.            No lo sé - To nevím.    No pasa nada. - Nic se neděje.

Muy bien - velmi dobře      Vale - Tak dobře, ok       Suena el timbre. - zvoní zvonek

España - Španělsko    españlol - španělština, španělský

Hoy es viernes. Dnes je pátek.    Mañana es sábado. Zítra je sobota.

Estoy bien. - Mám se dobře.     Estoy muy bien. - Mám se moc dobře.

Estoy mal. - Mám se špatně.     Estoy muy mal. - Mám se moc špatně.

Estoy regular. - Mám se normálně.   "Ni fu ni fa" - ani špatně, ani dobře

 

Také jsme si vysvětlili rozdíl mezi slovy fiesta (oslava) a siesta (odpočinek po obědě)

V učebnici jsme si udělali cvičení na str. 10/2, 11/4 a doma vypracujete 11/7

 

5 de octubre del 2018

Dnes jsme měli naši první hodinu španělského azyka, který je poměrně odlišný od angličtiny nebo němčiny. Zmínili jsme některé zajímavosti, jako třeba výslovnost ll, v a c na začátku slova, obrácený otazník (¿) na začátku tázací věty nebo vykřičník (¡)na začátku rozkazovací nebo zvolací věty.

Naučili jsme se základní pozdravy a už se umíme i představit.

buenos días - dobré ráno                      hola - ahoj při setkání

buenas tardes - dobré odpoledne          adios - ahoj při loučení

buenas noches - dobrou noc                hasta luego - uvidíme se později

                                                        hast el viernes - uvidíme se v pátek

 

¿Cómo te llamas?  Jak se jmenuješ?

Me llamo Pedro. Jmenuji se Petr.

Mi nombre es Pedro. Mé jméno je Petr.

Soy Pedro. Jsem Petr.

Doma si máte převést pět podstatných jmen životných rodu mužského do rodu ženského. Př: el seňor - la seňora

Poslechová cvičení, která nás čekají další hodinu najdete zde:

lección 1 - preparados ej. 1

lección 1 - preparados ej. 2

lección 1 - preparados ej. 4

preparados - lección 1 ej. 7

 

Pokud budete mít chvilku, poslechněte si je dopředu, aspoň si začnete zvykat na španělskou výslovnost.

 

Canciones para aprender...

https://www.youtube.com/watch?v=kdDu8pFbnRc

 

Hola amigos! Ahoj přátelé!

Naše první hodina španělštiny proběhne v pátek 5. října od 13:30 do 14:15 hodin. 

Učebnice a pracovní sešity vám dám na první hodině. Kromě uhrazení ceny za studijní materiály je nutno ještě zaplatit členský příspěvek 100 Kč.

Hasta el viernes! Uvidíme se v pátek.

S. Furišová

 

h.e.