Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

   Vítejte na stránkách 1. třídy!

 b

 


m

                                

KVĚTEN

 

 1. 5. Státní svátek

 8. 5. Státní svátek 

 9. 5. Ředitelské volno 

10. 5. Ředitelské volno 

16. 5. Focení 

29. 5. Férová snídaně 

        Adopce na dálku 

     

x

Od tohoto týdne se začneme připravovat na školu v přírodě. Prosím rodiče o dodání lékařského potvrzení a podepsaného lístku se souhlasem s podáváním léků. Potvrzení o bezinfekčnosti budete odevzdávat společně s kartičkou pojišťovny, léky a dopisy v den odjezdu. 

Prosím děti, které ještě nezaplatily 50 Kč na Ajšu, aby tak učinily co nejdříve. Děkuji. Bližší info o adopci zde. 

Ve čtení nás čekají poslední slabiky bě, pě, vě, mě. Prohlubovat čtení budeme pomocí delších textů ve Slabikáři. Dobrým čtenářům určitě doporučuji již čtení knihy s většími písmenky a obrázky nebo i malované čtení. Mějte vždy na paměti zkontrolovat děti, zda čtenému rozumí. Zkuste položit dvě kontrolní otázky.

Děkuji mamince Hlaváčkové, Vaškových, Brázdilové, Dubovské, Bednářové, Stupňánkové, Šotolové za sponzorské dárky na školu v přírodě. Při této příležitosti bych chtěla poprosit maminky švadlenky, zda by mohly ušít vlajky ze starého bílého prostěradla pro námořnické posádky.

x

K procvičení:

trenér čtení písmen a slabik

Procvičování čtení slov různých struktur

Opakování - testy, prezentace

Čteme slova se slabikami DĚ, TĚ, NĚ

Slova se slabikami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

ROK - roční období a měsíce

 

matematický trenér

zažij radost s matematikou

číselná řada 0-20

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes základ 10

slovní úlohy o několik více

Sčítání a odčítání do 20 bez přecho. des.

Vztahy o několik méně

PYRAMIDY - sčítací a odčítací

 

x

Naše veškeré třídní fotografie naleznete zde: ke stažení

 

 

Školní rok 2018/2019 a

           

          Červnové setkání s našimi patrony, foto

 3.   9. Slavnostní zahájení šk. roku, foto

 4.   9. To jsou naši prvňáčci, foto

 4.   9.  Naši patroni, foto

20.  9.  Společný táborák, spaní ve škole, foto

  2.10.  Exkurze Kovosteel, foto

  9.10.  Den stromů, foto

            Čas jablíčkových vůní, foto

26.10.  Slavnostní setkání k výročí ČR, foto

13.11.   Divadelní představení Anička a bylinkové kouzlo

19.11.   Písmenkový den, foto

23.11.   Na svatú Kateřinu, foto

26.11.   Slavnost Slabikáře, foto

  3.12.   Čertovská škola, Mikuláš, foto

14.12.   Vánoční dílničky, foto

17.12.    Vánoce ve Slováckém muzeu, foto

21.12.    Vánoční besídka, foto

11.  1.    Zimní TV, foto

18.  1.    Třídní kolo Superstar, foto

22.  1.    Zimní vycházka za zvířátky, foto

              Projekt Edison, foto

21.  2.    Školní kolo Superstar, foto

19.  3.    Společné čtení se třeťáky, foto

20.  3.    Projekt Jaro čaruje, foto

25.  3.    Bubnování, foto

28.  3.    Projekt Světadíl, info, foto

  3.  4.    Výtvarná dílna, foto

10.  4.    Návštěva knihovny, foto

26.  4.    Den Země, foto

17.  5.    Den s lesy ČR, foto

29.  5.    Férová snídaně, foto

 

        
a