Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

  • Slovník AJ 1-stačí pouze napsat anglické slovo a stiskem tlačítka „pronunciation" se Vám správná výslovnost přehraje
  • Slovník AJ 2- do políčka pouze napsat požadované slovo, které se ihned samo rovnou přehraje.
  • Slovník AJ 3- tlačítko „zvuk"

1

Vážení rodiče,

během letošního školního roku budeme s Vašimi dětmi společně trávit čas v hodinách anglického jazyka.

Během nich se seznámíme s hlavními protagonisty učebnice Happy house, kteří nás celý rok budou provázet.

Ve škole máme sešity, do kterých si lepíme pracovní listy, s nimiž v hodině pracujeme.

Celá výuka je koncipována formou písniček, her, říkanek, příběhů. Jedná se o nenásilné seznámení s jazykem, abychom potom byli schopni ve třetí třídě přejít na psanou formu.

Děti budou za svou práci v hodině dostávat razítka, jedničky. 

Pokud byste měli nějaké dotazy, obraťte se na mne.

Eva Andrýsková

 

Odkaz na zmiňovanou učebnici: zde

Můžete si s dětmi zopakovat slovní zásobu formou her, písniček, poslechu.

 

Co umíme:

 

Písničky: The hello song,  Knock,knock, The happy house song, Baby shark,Knock, knock,What's in my bag?, Ten little fingers, The number conga song, The toy song

 

Říkanky: Who is this?

 

Pokyny: Sit down! Stand up! Jump! Listen! Be quiet! Point! Clap your hands!

Stamp your feet! Run! Wave your hands! Knock, knock! Paste! Open! Close!

 

Divadlo: Goodbye, Otto!, What's this?

 

Video: Christmas

 

Hry: U.1-Find the pairs!, Maze, U.2- Maze, Find the pairs

 

Slovní zásoba:

U.1- Mum, Dad, Jack, Poly, Daisy, Otto (cat), Spike, Ruby, Rodney (mice), window, door, floor, roof, cheese, grandma, grandpa, baby, pumpkin, skeleton, monster, spider, owl, witch, wizard

U.2- bag, pencil, pen, pencilcase, book/ notebook, ruler, orange, red, green, blue, white, pink, black, brown, yellow, Numbers- 1-10

U.3- toys, doll, guitar, plane, car, drum, train

Christmas: zde

My body: zde a zde

Fairy tales: zde

Spring: flower, ladybird, butterfly, bee, sun, rain, wind, rainbow, nest, snowdrop, daisy, tullip, lamb, egg, bird, video


a