Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Vítejte na stránkách 1.B

 

+

 

Září     

    1. 9.  Zahájení školního roku

    2. 9.  Společné focení prvňáků a patronů  

    2. 9.  Společný oběd prvňáčků a patronů

    3. 9.  Zahájení třídních projektů

    4. 9.  Zahájení mimoškolních projektů

11. 9.  Ředitelské volno

17. 9.  Spolu hravě o dopravě

25. 9.  Sportovní den = ZRUŠEN!!!

25. 9.  Boudo, budko = NÁHRADNÍ PROGRAM!!!

29. 9.  Odevzdání projektových aktivit

+Aktuality               Přesný čas  

Na pátek 25. 9. 2020 dejte prosím dětem příborový nůž a malou svačinovou krabičku navíc, kreativní rodiče mohou své dítě obléct tak, aby připomínalo semafor.

Nemocných nám lehce přibývá, proto prosím sledujte stránku Škola po škole a snažte se alespoň něco, dle stavu pacienta, vypracovat. Praxe je většinou taková, že každou hodinu ČJ zvládneme jednu stranu z Živé abecedy a k tomu doplňkové aktivity či hry, které do-ma nejsou nutné, často stihneme i práci ve velkém se-šitě. V další hodině si pak dáme asi dvě strany s uvol-ňovacími cviky, mezi přípravu na psaní jsou vždy zařa-zeny odpočívací chvilky. V MA i v PRV je jedné strán-ce také věnována jedna hodina, podle rychlosti jejich vyhotovení si výuku obohacujeme o nějakou tu zábavu. U veškeré práce doma dohlédněte prosím na správné sezení (nohy, ruce, sešit poslouchá mě) a držení psací potřeby. Přejete-li si zaslat pracovní materiály, dejte vědět jak nebo po kom. Děkuji za spolupráci.

Vzhledem k tomu, že se přes prázdniny někteří roze-četli, jako opravdu se sami naučili číst, doporučuji po-slat pod lavici nějaký zábavný komiks, nejlepší to čtení pro začínající čtenáře, pro případné volné chvíle, kdy ostatní budou teprve své první slabiky pomalu zdolávat a nuda s nečinností by tak mohly být zdrojem peklení.

V naší "distanční" učebně již máme první vzkazy, při-hlášení tedy proběhlo bez problémů. Prosím o postupné přihlašování ostatních, nejpozději však do konce září, abychom na třídní schůzce, která se uskuteční v úterý 6. 10. 2020, mohli sepsat případné nedostatky.

Malý předmět pod prsty si při psaní a kreslení stále vkládá KK a NS, ví jak a proč.

Podpisů pod domácími úkoly přibývá, to je fajn. V pá-tek se jen trochu nepodařilo odevzdání práce z mate-matiky, neboť ta v tento den podle rozvrhu sice není, což ale neznamená, že úkol nepřinesu. Až budou děti starší, zadáme si úkoly na celý týden, nyní ale platí, že každý vypracovaný domácí úkol nesu ihned druhý den (kromě prvouky a projektových aktivit) a položím nejlépe ráno, při chystání věcí, na kraj mého stolu. 

V pátek 18. 9. 2020 jsem odevzdala Sdružení rodičů každoroční příspěvek ve výši 150,-- Kč na žáka. Tou-to platbou jsme vyčerpali finanční prostředky vybrané v červnu a já prosím rodiče, kteří se zúčastní na po-čátku října třídní schůzky, aby počítali s výběrem dal-ších. Náklady na páteční projektový den uhradím sa-ma, ráda bych si je však co nejdříve proúčtovala zpět. Děkuji za pochopení.

Odkaz na přehledné informace pro používání Google Classroom najdete nyní nově v červené liště na hlavní stránce školy. Po zaslání hesel vytvořím kurz s názvem 1.B, zašlu vám mailem jeho kód a poprosím, abyste se do tohoto zatím spícího kurzu přihlásili. Na jaře jsem pro setkání s dětmi využívala jiné možnosti, ne-mějte proto obavy, všichni se budeme učit od začátku, posílíme a obohatíme své IT dovednosti. Kéž by to jen bylo co nejpozději, nejlépe vůbec. 

Chválím téměř všechny písaře, kteří si dávají větší po-zor na držení tužky.

Moc prosím rodiče, aby doma nevypracovávali předem listy nalepené v sešitech ČJ, M a PRV. Využívám vol-ných chvil, kdy připravím listy třeba i na týden dopře-du. Dítě, které je vypracuje doma, sedí nepřiměřeně dlouho u domácí přípravy a ve škole houpe nohama. O-pravdu se zaměřte jen na označené úkoly.

+

Informace

Nejpozději v úterý 29. 9. 2020 budeme sbírat projektový sešit Za zvířátky do pohádky.
+

Archiv

Informace k placení školní družiny zde.

+Fotogalerie

Slavnostní zahájení školního roku 

První školní den s mým patronem

Společné aktivity s patrony

Máme rádi zvířata

Můj plyšový kamarád

Sportovní den

 

+

 

Zdraví Vás

Jakub, Radomír, Natálie, Jan, Daniel, Daniel, Kristýna, Klára, Kateřina,

paní učitelka Pavla,

Jáchym, Mila, Filip, Rozálie, Marie, Nela, Júlie, Richard,

Kateřina, Jakub, Mariana

a paní asistentka pedagoga Alena