Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Škola po škole

 

+

 

Domácí vzdělávání při absenci

 

V pondělí 2021 asi takto:

Český jazyk

 

Prvouka 

 

V úterý 2021 takto:

Český jazyk 

 

Matematika

 

 Středa 2021 nějak takto:

Český jazyk

 

Matematika

 

Čtvrtek 2021 zase takto:

Český jazyk

 

Matematika

 

A pátek 2021 pak takto:

Český jazyk

 

 

Další možnosti k procvičování 

Český jazyk

Obrázkové rébusy 1

Doplň písmena do slov

Slovní fotbal

Čtení G

Čtení Ch

Obrázkové rébusy 2

Slova se slabikami di, ti, ni

Oprav popletená slova

Slova se slabikami dě, tě, ně

Slova se slabikami bě, pě, vě, mě

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 10

Sčítání typu 10 + 1

Odčítání typu 16 - 6

Jarní opakování

Procvičování + a - (desítka)

Sčítání typu 13 + 3 s názorem

Odčítání typu 19 - 4 s názorem

Sčítání a odčítání typu 13 + 5, 16 - 4

 

Prvouka

Roční období

Určování celých hodin

Učíme se hodiny

Poznáváme hodiny (s matematikou)

Povolání dospělých

Pomocníci v domácnosti

 

 

Doplňkové mimoškolní aktivity

Projekt Za zvířátky do pohádky

Projekt je koncipován jako dobrovolná aktivita, jednotlivé činnosti mohou být vypracovávány po dobu jednoho měsíce. Jeho cílem je další rozvoj dovedností osvojovaných ve škole. Odevzdán může být právě až na konci daného měsíce, termín bude oznámen, lze tak ale samozřejmě učinit také kdykoli v jeho průběhu. Kdo chce, může se věnovat jen jedné činnosti, může však také splnit všechny, za každou vyhotovenou získává nálepku do svého přehledu. Po-moc rodiče je samozřejmě zpočátku nutná, minimálně se čtením, odpovědi pak mohou psát také sami nebo je dítě může opsat podle předepsaného vzoru, příp. místo psaní nakreslí či vyhledá a nalepí obrázek, jakýkoli zvolený způsob bude správný a odměny hodný.

 

  Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen
6 5 4 5 5 5 6 5    
DK 6 5 4 5 5 5 6 5    
KK 6 5 4 5 5 5 6 5    
JUM A 5 4 5 5 5 6 -    
JAM 6 5 4 5 5 5 6 5    
RM 6 5 4 5 5 5 6 5    
NM 6 5 4 5 5 5 6 5    
KM 6 5 4 5 5 5 6 5    
FP 6 5 4 5 5 5 6 A    
JS 6 5 4 5 5 5 6 5    
NS 6 5 4 5 5 5 6 5    
MAS 6 5 4 5 5 5 6 5    
MIS 6 5 4 5 5 5 6 5    
RIŠ 6 5 4 5 5 5 6 5    
ROŠ 6 5 4 5 5 5 6 5    
6 5 4 5 5 5 6 -    
JŠU 3 2 4 5 5 5 6 3    
KV 6 5 4 5 5 5 6 5    
DV 6 4 4 2 5 5 6 5    

 

Projekt Kouzelné myslivky

Také tento projekt je dobrovolnou záležitostí, jeho aktuálnost je ale vždy jen jeden týden. V pátek bude nabídnut, do dalšího pátku je čas na jeho odevzdání. Odměnou budiž kouzelná myslivka. Tu je možné hned sníst nebo si ji uložit na místo k tomu určené. Bude-li jich užito více najednou, myslící efekt bude patrně rychleji viditel-ný, přeměna v malého myslitele tak více méně zaručena. Není nut-né věnovat pozornost postupně připisovaným bodům, zde se nepo-daří naprostá pravidelnost (absence, opožděné odevzdání), důležitý je konečný počet udaný číslovkou.

 

  Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen
3 8 5 4 5 8 -      
DK 3 8 5 4 5 8 -      
KK 3 8 5 4 5 8 -      
JUM 3 8 2 4 5 6 -      
JAM 3 8 5 3 5 8 -      
RM 3 8 5 4 5 8 -      
NM 3 8 5 4 5 8 -      
KM 3 8 5 4 5 8 -      
FP 3 8 5 4 5 8 -      
JS 3 8 4 4 5 8 -      
NS 3 4 5 4 5 8 -      
MAS 3 2 3 4 5 8 -      
MIS 3 8 5 4 5 8 -      
RIŠ 3 8 5 4 5 8 -      
ROŠ 3 8 5 4 5 8 -      
3 5 2 4 5 8 -      
JŠU 3 8 5 3 5 8 -      
KV 3 8 5 4 5 8 -      
DV 3 7 5 4 5 8 -