Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Škola po škole

 

+

 

Domácí vzdělávání při absenci

14. 9. - 18. 9. 2020

 

Rozsah učiva na dané období je vždy pouze orientační, na konci týdne se může lišit od skutečného stavu. Bude-li mít dítě po návra-tu do školy vypracováno více, poradíme si, nebude-li mít všechno, také si poradíme. Nikdy by se ale nemělo stát, že nebude mít vů-bec nic. V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat.

 

Český jazyk

Živá abeceda po str. 15

Moje první psaní (fialový obal) str. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 a 14

Písanka 1. díl (žlutý obal) - str.7, 6, 5 a 8

Sešit ČJ - označená cvičení

 

Matematika

Matematika po str. 15 (možná až 16)

Sešit M - označená cvičení

 

Prvouka

Prvouka str. 6 a 7

Sešit PRV - označená cvičení

 

21. 9. - 25. 9. 2020

Český jazyk

Živá abeceda po str. 19

Moje první psaní (fialový obal) str. 16 - 21

Písanka 1. díl (žlutý obal) - str.15, 16 a 4

Sešit ČJ - označená cvičení

 

Matematika

Matematika po str. 21

Sešit M - označená cvičení

 

Prvouka

Prvouka str. 8 a 9

Sešit PRV - označená cvičení

 

 

Další možnosti k procvičování 

Český jazyk

Řádek, sloupec

Vpravo, vlevo

Hláska na začátku slova

 

Matematika

Číselná řada 1 - 5

Porovnávání čísel do 5

Počet předmětů do 3

Sčítání a odčítání do 3

Počet předmětů do 4

Sčítání a odčítání do 4

Počet předmětů do 5

Počítání předmětů do 5

Sčítání a odčítání do 5

Rozklady čísel do 5

 

Prvouka

Školní potřeby

Slušné chování

 

 

Doplňkové mimoškolní aktivity

Projekt Za zvířátky do pohádky

Projekt je koncipován jako dobrovolná aktivita, jednotlivé činnosti mohou být vypracovávány po dobu jednoho měsíce. Jeho cílem je další rozvoj dovedností osvojovaných ve škole. Odevzdán může být právě až na konci daného měsíce, termín bude oznámen, lze tak ale samozřejmě učinit také kdykoli v jeho průběhu. Kdo chce, může se věnovat jen jedné činnosti, může však také splnit všechny, za každou vyhotovenou získává nálepku do svého přehledu. Po-moc rodiče je samozřejmě zpočátku nutná, minimálně se čtením, odpovědi pak mohou psát také sami nebo je dítě může opsat podle předepsaného vzoru, příp. místo psaní nakreslí či vyhledá a nalepí obrázek, jakýkoli zvolený způsob bude správný a odměny hodný.

 

  Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen
                   
DK                    
KK                    
JUM                    
JAM                    
RM                    
NM                    
KM                    
FP                    
JS                    
MIS                    
MAS                    
NS                    
RIŠ                    
JŠI                    
ROŠ                    
                   
JŠU                    
KV                    
DV                    

 

Projekt Kouzelné myslivky

Také tento projekt je dobrovolnou záležitostí, jeho aktuálnost je ale vždy jen jeden týden. V pátek bude nabídnut, do dalšího pátku je čas na jeho odevzdání. Odměnou budiž kouzelná myslivka. Tu je možné hned sníst nebo si ji uložit na místo k tomu určené. Bude-li jich užito více najednou, myslící efekt bude patrně rychleji viditel-ný, přeměna v malého myslitele tak více méně zaručena.

 

  Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen
                   
DK                    
KK                    
JUM                    
JAM                    
RM                    
NM                    
KM                    
FP                    
JS                    
MIS                    
MAS                    
NS                    
RIŠ                    
JŠI                    
ROŠ                    
                   
JŠU                    
KV                    
DV