Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Škola po škole

 

+

 

Domácí vzdělávání při absenci

 

V pondělí 2021 asi takto:

Český jazyk

 

Prvouka 

 

V úterý 2021 takto:

Český jazyk 

 

Matematika

 

 Středa 2021 nějak takto:

Český jazyk

 

Matematika

 

Čtvrtek 2021 zase takto:

Český jazyk

 

Matematika

 

A pátek 2021 pak takto:

Český jazyk

 

 

Další možnosti k procvičování 

Český jazyk

Najdi správné slovo

Přiřaď větu k obrázku

Hledej odpověď - písmeno N

Hledej odpověď - písmeno D

Čtení s porozuměním - písmeno V

Čtení s porozuměním - písmeno Z

Čtení s porozuměním - písmeno K

Ze starého slabikáře - písmeno Š

Dvojhlásky au, ou

 

Matematika

Rozklady čísel do 5

Který obrázek platí pro příklad?

Najdi příklad k výsledku do 5

Porovnávání do 10

Procvičování počítání do 6

Vánoční počítání do 7

Počítání do 8

Křížovka do 9

Rozklady čísel do 10

Sčítání do 10 s názorem

Sčítání a odčítání do 10

 

Prvouka

Živočichové v zimě

Části lidského těla

 

 

Doplňkové mimoškolní aktivity

Projekt Za zvířátky do pohádky

Projekt je koncipován jako dobrovolná aktivita, jednotlivé činnosti mohou být vypracovávány po dobu jednoho měsíce. Jeho cílem je další rozvoj dovedností osvojovaných ve škole. Odevzdán může být právě až na konci daného měsíce, termín bude oznámen, lze tak ale samozřejmě učinit také kdykoli v jeho průběhu. Kdo chce, může se věnovat jen jedné činnosti, může však také splnit všechny, za každou vyhotovenou získává nálepku do svého přehledu. Po-moc rodiče je samozřejmě zpočátku nutná, minimálně se čtením, odpovědi pak mohou psát také sami nebo je dítě může opsat podle předepsaného vzoru, příp. místo psaní nakreslí či vyhledá a nalepí obrázek, jakýkoli zvolený způsob bude správný a odměny hodný.

 

  Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen
6 5 4 5 5 5        
DK 6 5 4 5 5 5        
KK 6 5 4 5 5 5        
JUM A 5 4 5 5 5        
JAM 6 5 4 5 5 5        
RM 6 5 4 5 5 5        
NM 6 5 4 5 5 5        
KM 6 5 4 5 5 5        
FP 6 5 4 5 5 5        
JS 6 5 4 5 5 5        
NS 6 5 4 5 5 5        
MAS 6 5 4 5 5          
MIS 6 5 4 5 5 5        
RIŠ 6 5 4 5 5 5        
ROŠ 6 5 4 5 5 5        
6 5 4 5 5          
JŠU 3 2 4 5 5 5        
KV 6 5 4 5 5 5        
DV 6 4 4 2 5 5        

 

Projekt Kouzelné myslivky

Také tento projekt je dobrovolnou záležitostí, jeho aktuálnost je ale vždy jen jeden týden. V pátek bude nabídnut, do dalšího pátku je čas na jeho odevzdání. Odměnou budiž kouzelná myslivka. Tu je možné hned sníst nebo si ji uložit na místo k tomu určené. Bude-li jich užito více najednou, myslící efekt bude patrně rychleji viditel-ný, přeměna v malého myslitele tak více méně zaručena. Není nut-né věnovat pozornost postupně připisovaným bodům, zde se nepo-daří naprostá pravidelnost (absence, opožděné odevzdání), důležitý je konečný počet udaný číslovkou.

 

  Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen
3 8 5 4 5 6        
DK 3 8 5 4 5 6        
KK 3 8 5 4 5 6        
JUM 3 8 2 4 5 6        
JAM 3 8 5 3 5 6        
RM 3 8 5 4 5 6        
NM 3 8 5 4 5 6        
KM 3 8 5 4 5 6        
FP 3 8 5 4 5 6        
JS 3 8 4 4 5 6        
NS 3 4 5 4 5 6        
MAS 3 2 3 4 5 4A        
MIS 3 8 5 4 5 4A        
RIŠ 3 8 5 4 5 4A        
ROŠ 3 8 5 4 5 6        
3 5 2 4 5 4A        
JŠU 3 8 5 3 5 6        
KV 3 8 5 4 5 6        
DV 3 7 5 4 5 6