Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Škola ve škole

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

Po

ČJ

ČJ

PR

PR

 

Út

MA

AJ

TV

ČJ

HV

St

ČJ

ČJ

MA

MA

 

Čt

MA

TV

ČJ

ČJ  

ČJ

ČJ

VV

 

 

 

Třídní krátkodobé projekty

Boudo, budko + semafor

Pohádka Boudo, budko nám se všemi svými zvířátky poslouží pro náplň prvního projektového dne. Pro děti budou připraveny za-jímavé úkoly, pořadí jejich plnění je na každém zvlášť. Získává tak větší svobodu při organizaci svého času, má ale i větší zodpověd-nost za výslednou práci. V tento den zužitkujeme také informace z výukového programu o dopravě, odměnou za práci bude výroba semaforu, o němž již nyní můžu říct, že bude k "sežrání". Na hoto-vé výrobky se bude hodit potravinová krabička.

 

Den stromů + Drakiáda = zrušeno covidem

Projekt Den stromů je tradičním projektovým dnem celého první-ho stupně, každý rok v malinko jiném duchu, aby se děti dozvídaly stále nové a věku odpovídající vědomosti. V bezprostředním okolí školy si postupně aktivně osvojují znalosti a dovednosti, které jsou zaměřeny právě na stromy, jejich listy, plody, využití atd. Když už strávíme první dvě hodiny venku, využijeme zbytku času k tomu, abychom uspořádali drakiádu a pokusili se přemluvit k létání dra-ky. Rozhodně tedy vhodné oblečení a především obuv, draky taky. Původní záměr byl zapojit do drakiády také patrony, což se ale bo-hužel nemůže uskutečnit.

 

Lev a myš + Halloween = zrušeno covidem

Bajka o lvu a myši bude inspirací dalšího projektového dne, který se bude opět opírat o principy daltonské výuky. Připravené pracov-ní listy i jiný druh práce bude předem vysvětlen a poté je již na dě-tech samotných, kdy kterou aktivitu upřednostní. Radit si mohou mezi sebou, o pomoc lze požádat PC, paní asistentku nebo paní učitelku, každá činnost však musí být dokončena. Zopakujeme tak samozřejmě češtinu, matematiku i prvouku, pozadu však nezůsta-ne ani vyrábění a tvoření, i když k jídlu to tentokrát nebude. A kdo se nebojí duchů a strašidel, může se v nějakou příšeru proměnit.

 

Indiánský den = přesunuto covidem

Indiánský den je ideální příležitostí k poznání a procvičení další-ho nového písmene. Jaké by to asi mohlo být? Protože celý den se ponese v tomto duchu, pro umocnění atmosféry se děti mohou samozřejmě proměnit v malé indiány a indiánky, náčelníka kmene a šamana už máme. Zaměstnají nás pracovní listy, ale i písně a tan-ce, potřebovat budeme také trochu rýže v množství asi do pytlíku na vaření. Kdo má, přihodí deset hřebíků dlouhých od 2 do 5 cm.

 

Slavnost Slabikáře = povoleno covidem 

Krásný den, kdy je každý v naší třídě Slabikářem obdařen, pro dal-ší nácvik čtení tak náležitě vybaven. Za příznivých okolností bych v tento den "nafoukla" třídu, aby se do ní vešly nejen děti, ale také všichni přizvaní. Velmi pravděpodobně se tak nestane a o podobě dne rozhodne aktuální vývoj situace. V každém případě by se měl do písmene naplnit význam názvu dne, tudíž nějakou formu slave-ní určitě najdeme a jakkoli si ho užijeme. Nově tedy spojeno s in-diánským dnem, zřejmě jen bez písní a tanců.

 

Andělská výuka = co na to covid?

Název dne napovídá, kdo se  bude vzdělávat ve škole a kdo bude muset zůstat doma a zopakovat si to jen na dálku. Naše andělská výuka ale naštěstí nebude jenom pro andílky, takže i malí čertíci se k nám mohou přidat. Protože tuším ve třídě převahu andělů, snad si s těmi čerchmanty nějak poradíme. Práce i tvořivá činnost bude jak jinak než přímo andělská. Nebo spíše čertovská?

 

Vánoční besídka

K tradičním dnům v kalendáři třídy patří také vánoční besídka. Tu děti samozřejmě milují, protože je to další příležitost, jak si zkrátit čekání na Vánoce a dokonce si i s předstihem rozbalit nějaký ten pěkný dárek. Na podobě besídky bychom se domluvili na třídní schůzce, což nyní není možné, proto tyto informace pošlu mailem, aby zůstaly tajné aspoň pár dní.

 

Jak vyzrát na odpad

I když se již od začátku roku učíme třídit odpad, a mnohé děti mají tuto dovednost osvojenu z domu, nebyl ve škole dosud čas uspořá-dat projektový den tomuto tématu věnovaný. Což nyní napravíme. Třída se promění v improvizované smetiště, které v ní však v žád-ném případě nezůstane. Něco roztřídíme, něco využijeme k okam-žitému zpracování, něco pošleme odborníkům, aby dokončili zby-tek. Prosím rodiče, zda mohou zaslat nejrůznější druhy drobného a čistého odpadu, který využijeme ke třídění a následné výrobě.

 

Týden s klaunem Bimbácem

Od druhého pololetí školního roku se pokusíme o celý týden trvají-ci projekty, které budou vždy něčím inspirovány. V průběhu týdne se tak k běžné výuce, jejíž rozsah bude pomenšen, přidají činnosti a aktivity motivované zvoleným tématem. Jako první navštívíme cirkusové prostředí. Bohužel stávající situace ve škole nedovolí u-skutečnit projekt ve větší míře, cvičit a zpívat nám není přáno, tu-díž může prolínat jen některé předměty a omezit se jen na prostor třídy a jeho možnosti. I tak si ho ale určitě užijeme. Kdo už někdy cirkus navštívil, komu se líbilo umění klaunů, může se jimi nyní stát. Koho oslovila spíše dovednost žonglérů, teď má jedinečnou příležitost se ji naučit.

 

Zdravý zoubek, nemocný zoubek

Projekt o zoubku, který je zdravý, ale i nemocný, zakončí měsíční povídání o lidském těle, jeho stavbě, fungování, o správné výživě, vhodných potravinách, intolerancích na ně, ale také o čistotě, hygi-eně, dětských úrazech a nemocech. Pro tento projekt budou děti potřebovat mnoho obrázků nejrůznějších druhů potravin, zdravých i nezdravých, abychom si ukázali, že většinou to, co máme hodně rádi, by výživový poradce na našem talíři vidět nechtěl . Týká se to samozřejmě také nápojů, složení jednoho z těch tmavě zbarvených rozložené na prvočinitele je opravdu zajímavá podívaná. Nicméně všeho s mírou, na změnu domácího jídelníčku to nebude mít vliv.

 

Počtář třídy

Cílem projektu není najít toho jednoho, jediného, nejrychlejšího, protože co je fakt teď, nemusí být pravda příště. Cílem je povzbu-dit v dětech i soutěživého ducha, v životě se mnohdy může hodit. Důležité a poučné bude především sledovat, jak se děti zlepšují, co všechno už umí, jak si s každou novou výzvou poradí. Zvolili jsme měření rychlosti počítání, což se objeví v prvním sloupečku měsí-ce, ale i jeho kvalitu, počet chyb proto ve druhém sloupečku, pří-kladů bylo celkem čtyřicet.

 

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen
4:27 12 5:04 1 6:18 6 4:42 2        
DK 3:54 2 3:16 0 2:41 0 3:26 0        
KK 2:53 4 2:37 2 2:07 0 2:31 0        
JUM 2:24 0 3:11 0 3:19 0 4:12 1        
JAM 2:14 0 2:57 0 2:23 1 2:07 0        
RM 2:17 0 1:58 0 1:48 0 2:09 0        
NM 5:24 1 3:20 1 4:48 0 6:30 1        
KM 3:26 0 3:14 0 3:55 0 4:17 0        
FP 4:11 0 3:20 0 3:06 1 - -        
JS 7:38 0 - - 7:10 0 8:40 0        
NS 2:59 0 3:53 2 5:12 8 3:47 0        
MAS 4:18 4 4:38 1 6:06 0 4:37 0        
MIS 3:27 2 4:25 0 3:01 0 3:56 1        
RIŠ 5:48 1 4:28 1 4:23 0 4:38 0        
ROŠ 2:06 0 3:10 0 4:25 0 3:50 2        
3:29 0 3:19 2 3:54 0 6:45 4        
JŠU 3:17 1 2:54 0 5:40 4 3:29 0        
KV 3:24 0 2:36 0 2:48 0 2:58 0        
DV 3:10 2 3:21 2 - - 4:07 2        

 

Písmenkový den B, P, D

Písmenkový den B, P, D si klade za cíl hravými formami upevnit poznávání  těchto osvojených písmen tak, aby se při čtení nepletla. Děti budou písmena vyhledávat, barevně rozlišovat, modelovat či jinak výtvarně ztvárňovat, chybět nebude ani písnička či pohádka.

 

Týden s pejskem a kočičkou

Další z projektů, který bude trvat celý týden, je inspirován knihou pana Čapka O pejskovi a kočičce. Menší rozsah školní práce bude znovu rozšířen o úkoly a činnosti, které si pro děti připravili právě pejsek s kočičkou. Setkávat se budeme každý den, v každém před-mětu, páteční výtvarka přinese sladké překvapení po celotýdenním snažení. Organizaci týdne upřesním podle aktuální "covid" situace.

 

 

Třídní celoroční projekty

Medvídkovo medové království

Celým školním rokem nás budou při různých aktivitách a činnos-tech doprovázet zvířátka. Jedním z nich je také medvěd. Má svoje medové království, do něhož postupně ukládá soudky s medem. Ty mu ale nejdříve musí naplnit pilné včelky. Proto každý, kdo bude pilný, pozorný, pracovitý a přátelský, může získat včelky, které mu pomohou se získáváním medu. A v červnu se uvidí, kdo si konec školního roku nejvíc osladí.

 

Kamarádi zvířátka

Ne vždy jsou však všichni pečliví a chovají se podle pravidel třídy. I když to se jistě nebude dít často, protože odplatou je nálepka, jež kousek po kousku skryje zvířátkovou značku daného dítěte. Kdyby se snad někomu podařilo zlobit celý školní rok, jeho zvíře tak ztra-tí volnost pohybu, bude majitelem uvězněno.

 

Medvídkův deník

Medvídek bude také celý rok pozorovat, zda se děti naučí všechna písmena. Podaří-li se jim osvojit nějaké nové, přijdou na řadu zase jejich pozorovací schopnosti, neboť méďa jim kdekoli ve školních prostorách zanechá nálepky do svého deníku. Ty je tedy třeba nej-prve nalézt, tudíž se vyplatí po škole neběhat, ale chodit pomalu a věnovat se její důkladné prohlídce.

 

Záchrana Ostrova čísel

K dalším třídním projektům bude patřit boj proti numerožroutům, kteří jsou nenasytní a nejraději by snědli všechna čísla a zničili tak jejich domov Ostrov čísel. Tomu se budou snažit zabránit dvojice dětí, které se tak pozvolna začnou učit práci ve skupinách, byť o dvou lidech. Projekt je tedy zaměřen na budování základů vzá-jemné spolupráce, komunikace a tolerance. Kdo se tomuto umění naučí, podaří se mu všechny numerožrouty pochytat a nalepit, tak-že už nebudou moci číslům škodit.

 

Sebehodnocení

Posledním dlouhodobým projektem je sebehodnocení každého dí-těte, které bude domů zasíláno na konci každého měsíce. Povídejte si se svým dítkem o škole, o probíraném učivu, získaných znalos-tech a dovednostech, radostech i bolístkách. Využijte k sebehodno-cení smajlíků, je-li to třeba, přidejte písemnou zprávu o čemkoli, co považujete vy či vaše dítě za přínosné a důležité.

 

 

Třídní schůzky, konzultace

- společná v říjnu, listopadu a dubnu

- individuální kdykoli dle potřeby

- skupinová po předchozí domluvě

 

 

Termíny prázdnin 

Zahájení školního roku 1. 9. 2020

Podzimní prázdniny 29. 10 + 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny 23. 12. 1020 - 3. 1. 2021

Výpis pololetního vysvědčení 28. 1. 2021

Pololetní prázdniny 29. 1. 2021

Jarní prázdniny 8. 3. - 14. 3. 2021

Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021

Závěrečné vysvědčení 30. 6. 2021

Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2021