Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Škola ve škole

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

Po

ČJ

ČJ

PR

PR

 

Út

MA

AJ

TV

ČJ

HV

St

ČJ

ČJ

MA

MA

 

Čt

MA

TV

ČJ

ČJ  

ČJ

ČJ

VV

 

 

 

Třídní krátkodobé projekty

Boudo, budko

Pohádka Boudo, budko nám se všemi svými zvířátky poslouží pro náplň prvního projektového dne. Pro děti budou připraveny za-jímavé úkoly, pořadí jejich plnění je na každém zvlášť. Získává tak větší svobodu při organizaci svého času, má ale i větší zodpověd-nost za výslednou práci. V tento den zužitkujeme také informace z výukového programu o dopravě, odměnou za práci bude výroba semaforu, o němž již nyní můžu říct, že bude k "sežrání". Na hoto-vé výrobky se bude hodit potravinová krabička.

 

 

Třídní celoroční projekty

Medvídkovo medové království

Celým školním rokem nás budou při různých aktivitách a činnos-tech doprovázet zvířátka. Jedním z nich je také medvěd. Má svoje medové království, do něhož postupně ukládá soudky s medem. Ty mu ale nejdříve musí naplnit pilné včelky. Proto každý, kdo bude pilný, pozorný, pracovitý a přátelský, může získat včelky, které mu pomohou se získáváním medu. A v červnu se uvidí, kdo si konec školního roku nejvíc osladí.

 

Kamarádi zvířátka

Ne vždy jsou však všichni pečliví a chovají se podle pravidel třídy. I když to se jistě nebude dít často, protože odplatou je nálepka, jež kousek po kousku skryje zvířátkovou značku daného dítěte. Kdyby se snad někomu podařilo zlobit celý školní rok, jeho zvíře tak ztra-tí volnost pohybu, bude majitelem uvězněno.

 

Medvídkův deník

Medvídek bude také celý rok pozorovat, zda se děti naučí všechna písmena. Podaří-li se jim osvojit nějaké nové, přijdou na řadu zase jejich pozorovací schopnosti, neboť méďa jim kdekoli ve školních prostorách zanechá nálepky do svého deníku. Ty je tedy třeba nej-prve nalézt, tudíž se vyplatí po škole neběhat, ale chodit pomalu a věnovat se její důkladné prohlídce.

 

Záchrana Ostrova čísel

K dalším třídním projektům bude patřit boj proti numerožroutům, kteří jsou nenasytní a nejraději by snědli všechna čísla a zničili tak jejich domov Ostrov čísel. Tomu se budou snažit zabránit dvojice dětí, které se tak pozvolna začnou učit práci ve skupinách, byť o dvou lidech. Projekt je tedy zaměřen na budování základů vzá-jemné spolupráce, komunikace a tolerance. Kdo se tomuto umění naučí, podaří se mu všechny numerožrouty pochytat a nalepit, tak-že už nebudou moci číslům škodit.

 

Sebehodnocení

Posledním dlouhodobým projektem je sebehodnocení každého dí-těte, které bude domů zasíláno na konci každého měsíce. Povídejte si se svým dítkem o škole, o probíraném učivu, získaných znalos-tech a dovednostech, radostech i bolístkách. Využijte k sebehodno-cení smajlíků, je-li to třeba, přidejte písemnou zprávu o čemkoli, co považujete vy či vaše dítě za přínosné a důležité.

 

 

Třídní schůzky, konzultace

- společná v říjnu, listopadu a dubnu

- individuální kdykoli dle potřeby

- skupinová po předchozí domluvě

 

 

Termíny prázdnin 

Zahájení školního roku 1. 9. 2020

Podzimní prázdniny 29. 10 + 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny 23. 12. 1020 - 3. 1. 2021

Výpis pololetního vysvědčení 28. 1. 2021

Pololetní prázdniny 29. 1. 2021

Jarní prázdniny 8. 3. - 14. 3. 2021

Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021

Závěrečné vysvědčení 30. 6. 2021

Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2021