Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Školní rok 2018 - 2019

Všechny naše fotky najdete ke stažení: zde

 

 

jojo

..... prázdniny končí a my se spolu vydáme na celoroční plavbu za poznáním.

 

Námořníci na palubu!!!

Zvu Vás na palubu naší lodi, se kterou poplujeme od pobřeží k pobřeží a podle prastaré pověsti budeme společně hledat El Dorado - Zemi zaslíbenou, která je rájem a kde se všichni cítí báječně.

Cestou objevíme mnoho nového a dosud nepoznaného, zažijeme spoustu dobrodružství i legrace.

Než vyplujeme, čeká nás spousta práce: posádka se musí seznámit s pravidly plavby, obeznámit se se svojí lodí, vymyslet její název, svůj pokřik  a vlajku. Za svědomité plnění povinností, za dodržování pravidel palubního řádu, za aktivitu při získávání nových znalostí a dovedností, za ochotu pomáhat a spolupracovat bude kapitán udělovat zlaté mince, které si bude každý námořník schovávat do své truhly. Mince, získané za jednotlivé činnosti, budou poznačeny v lodním deníku.

Všichni námořníci budou na konci naší celoroční plavby oceněni námořnickou hodností, kterou si podle počtu mincí zaslouží: plavčík, lodník, kormidelník, lodní důstojník. Věřím, že se nám podaří El Dorado objevit a s ním i poklad v zemi ukrytý.

 

Tak vzhůru na palubu, vyplouváme!!!

                                                                                               Váš kapitán

korm

 

foto

   Milí námořníci,

první pololetí je úspěšně za námi! Jistě jste pořádně oslavili Vaše krásná vysvědčení a užili si zasloužených, i když krátkých pololetních prázdnin. V pondělí 4.2. vyplouváme do druhého pololetí a začínáme "psát novou - čistou stránku". Tak Vám přeji hodně štěstí a radosti, milí námořníci, ať se Vám daří!!! Tfuj, tfuj, tfuj...

                              Váš admirál

 

 

       Co nás čeká v měsíci červnu? 

  3.6.-7.6. ŠVP Sidonie info, foto

       12.6. Férový piknik info, foto

       19.6. Ukončení soutěže ve sběru papíru info

       21.6. Námořnická výprava na rozloučenou info,  
              foto

       27.6. Slavnostní ukončení školního roku -
               předání výročních cen info

       28.6. Vysvědčení info

       29.6. HURÁ PRÁZDNINY!!! 

 

ppp

 Co už jsme prožili?

 

          1.5. Státní svátek

      8.5. Státní svátek

 9.-10.5. Ředitelské volno

     13.5. Třídní schůzka info

 13. 5. popř. 16.5. Focení naší třídy info

     17.5. Den s Lesy ČR info, foto

     29.5. Férová snídaně info

            Adopce na dálku info

     31.5. Den zvířátek info  

 

 

 

      1.4.  Návštěva dětí z MŠ info, foto

     11.4.  Návštěva knihovny Bedřich Beneše
             Buchlovana  v Uherském Hradišti info, foto

     15.4.  Projekt Hasík - návštěva profesionálních 
              hasičů

     16.4.  Třídní schůzka se  z důvodu nemoci 
              odkládá !!! info

     18.4.  Velikonoční prázdniny

     26.4.  Den Země foto

     30.4.  Projekt Hasík - návštěva profesionálních 
             hasičů foto

 

 

4.3., 5.3. a 8.3. Třídní projekt "MOJE TĚLO" info,  
             foto

       6.3.  Pokračování soutěže ve sběru papíru

      25.3. Bubnování

      29.3. Školní projektový den "Světadíl -
             Amerika"  foto, info

 

 

              6. 2.  Zahájení plaveckého výcviku

             21. 2. Školní kolo pěvecké soutěže SUPERSTAR

               foto

25.2.- 3.3.  Jarní prázdniny 

 

 

 11.1., 18.1. a 25.1. Třídní kola pěvecké soutěže 
          SUPERSTAR  foto

  14.1. Písemná práce z matematiky

  16.1. Písemná práce z jazyka českého

  17.1. Písemná práce z prvouky

  19.1. Ples SR

  22.1. Uzavření klasifikace za 1.pololetí

  31.1. Pololetní vysvědčení

   1.2. Pololetní prázdniny    

    

 

    3.12. Filmové představení "Čertoviny"  foto

   4.12. Pohled kamarádovi do ZŠ Boršice

  14.12. Vánoční dílničky  foto

  19.12. Vánoční stromeček pro zvířátka foto

  21.12. Vánoční besídka foto

    3.1. 2019  Opět začíná vyučování

 

 

  13.11. Divadelní představení ve Slováckém divadle
          info

  15.11. Čtvrtletní práce z matematiky info

  20.11. Čtvrtletní práce z jazyka českého info

  23.11. Na svatú Kateřinu, zalezem pod peřinu foto

 

      

  2.10. Exkurze do Kovosteelu (třídění odpadů)   

         foto

   3.10. Zahájení soutěže ve sběru papíru info

  9.10. Den stromů  foto

 26.10. Oslava 100. výročí vzniku republiky

 27.10. - 30.10. Podzimní prázdniny

 31.10. Jablíčkový den (třídní projekt) foto, info

 

 

   3.9.  Slavnostní zahájení školního roku info

   4.9.  Pasování námořníků - představení flotily

  18.9.  Třídní schůzky info

  21.9.  Námořnická výprava na lodi info  foto

  28.9.  Státní svátek

 

nn