Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Plán výuky na týden 1. 3. – 5. 3. 2021

1. 3. 
1. Čj - PS str.16 a 17 - procvičujeme V-F a Z - S
2. Čj - Písanka str. 8
3. Ma - PS str. 52
4. Tv – sekce Šimková

2. 3. 
1. Čj -  PS str. 18 - procvičujeme Ž-Š 
2. Ma - PS str. 49 - geometrie - připrav si pravítko, ostrouhanou tužku a sešit do geometrie
3. Čj - mluvnice - PS str. 19 procvičujeme H-CH
4.  Prv - Ája str. 57

3. 3.
1. Čj – diktát slov - opakování párových souhlásek, PS str. 20
2. Tv –  pobyt na čerstvém vzduchu
3. Čj – Čtení s porozuměním - PS str. 21
4. Ma  - PS str. 53, PL
5. Hv - zvuky nebo hluky

4. 3.
1. Aj – pí. uč. Furišová
2. Čj – Písanka str. 9 
3. Čj – Čítanka - čtení s porozuměním - písemně odpověz na otázky do sešitu Čj DÚ 
4. Ma - opis a výpočet příkladů do sešitu, PS str. 54

 

5. 3.
1. Ma - Ps str. 55, Čj - PS str. 22 (změna rozvrhu - náhrada za čtvrtek) 
2. Pr - PS Ája- jaro - str. 58

3. a 4. koláž z novinového papíru - kočka

Plán výuky na týden 22. 2. – 26. 2. 2021

22. 2. 
1. Čj - třídnická hodina, PL - pomíchaná písmena, PL - zima - kvíz, doplňovačka
2. Čj -  diktát krátkých vět, psaní - Písanka str. 5 šest řádků, DÚ: dokončit stranu v písance
3. Ma - PS str. 46
4. Tv – sekce Šimková

23. 2. 
1. Čj -  PS str. 13, 14 - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov 
2. Ma - PS str. 47 - DÚ: výpočet příkladů do sešitu Ma DÚ
3. Čj - mluvnice - PL - procvičujeme B a P - párové souhlásky 
4.  Prv - lidé a čas

24. 2.
1. Čj – PL - procvičujeme D a T - párové souhlásky, DÚ : PL - Čj DÚ
2. Tv –  vycházka přírodou
3. Čj – Čítanka - čtení s porozuměním - Bambulčino trápení, DÚ: PL - Lidé a čas
4. Ma  - PS str. 48 - už vím kolik je hodin...   
5. Hv - stupnice- interaktivní výukový program

25. 2.
1. Aj – pí. uč. Furišová
2. Čj – PS str. 15, PL - procvičujeme Ď a Ť
3. Čj – Čítanka - čtení s porozuměním - O kočce a ptáčkovi
4. Ma - opis a výpočet příkladů z tabule do sešitu - pětiminutovka, PS str. 50, DÚ - zápis zadání do sešitu DÚ Ma
5. Čj - Honzíkova cesta kontrola DÚ z minulého týdne

19. 2.
1. Ma - Ps str. 51, 
2. Pr - PL - práce a volný čas

3. a 4. koláž z novinového papíru - kočka

 

Plán výuky na týden 15. 2. – 19. 2. 2021

15. 2. 
1. Čj - mluvnice - PS str. 11 - Slova příbuzná
2. Čj -  psaní - Písanka str. 2 šest řádků, DÚ: dokončit stranu, Honzíkova cesta - kontrola z min. týdne
3. Ma - PS str. 40, 41
4. Tv – sekce Šimková

16. 2. 
1. Čj - mluvnice - diktát krátkých vět, PS str. 12 - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
2. Ma - PS str. 42 - DÚ: výpočet příkladů do sešitu Ma DÚ
3. Čj - mluvnice - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov 
4.  Prv - Zuby - praktická ukázka modelu zubů a správná technika čištění, PL - opakování kapitoly ZDRAVÍ

17. 2.
1. Čj – PS str. 13 - procvičujeme B a P, DÚ : PL - Čj DÚ
2. Tv –  bobování na školní zahradě (v případě vhodných podmínek)
3. Čj – Čítanka - čtení s porozuměním 
4. Ma  - PS str. 44  
5. Hv - spojení hudby a tance - interaktivní výukový program

18. 2.
1. Aj – pí. uč. Furišová
2. Čj – opakování tvary slov a slova příbuzná - PL, samostatná práce 
3. Čj – Čítanka - čtení s porozuměním - O veverce Zrzečce
4. Ma - opis a výpočet příkladů z tabule do sešitu - pětiminutovka, PS str. 44, číselná řada 0 - 50, 50 - 0, DÚ - MA DÚ - 10 příkladů sčítání a odčítání pod sebou
5. Čj - ukázka oblíbené knihy, vyprávění o čem kniha je 

19. 2.
1. Ma - Ps str. 44, stovkové počítadlo - interaktivní tabule
2. Pr - Povolání - úvod

3. a 4. Výukový program Poly u krejčího 

Plán výuky na týden 8. 2. – 12. 2. 2021

8. 2. 
1. Čj - mluvnice - PS str. , souhlásky tvrdé,  měkké, obojetné - výroba nástěnky
2. Čj -  psaní - Diktát krátkých vět. Písanka - dokončení prvního dílu
3. Ma - PS str. 36, opis příkladů z tabule, malá násobilka č. 0, 1, 2
4. Tv – sekce Šimková

9. 2. 
1. Čj - mluvnice - PS str. 9.
2. Ma - pětiminutovka, PS str. 37, malá násobilka č. 0, 1, 2
3. Čj - mluvnice - Honzíkova cesta - kontrola DÚ z min. týdne
4.  Prv - výukový program - odkud se bere jídlo

10. 2.
1. Čj – PS str. 10 , opakování s lapbookem 
2. Tv – pořadová cvičení - nácvik
3. Čj – Čítanka - čtení s porozuměním
4. Ma  - PS str. 38, sčítání a odčítání v oboru čísel do sta s přechodem přes desítku, 
5. Hv - hudební styly

11. 2.
1. Aj – opakování slovíček
2. Čj – PS str. 11, Písanka 2
3. Čj – Čítanka - čtení s porozumněním 
4. Ma - PS str. 39. - DÚ - PL - dvě strany - sčítání a odčítání pod sebou
5. Čj - DÚ: Honzíkova cesta 7. a 8. kapitola - přečíst během víkendu. Na níže položené otázky se budu ptát v pondělí. Odpovědět stačí ústně, můžeš si ale otázky zapsat i do sešitu, tak jak jsme zvyklí.

Kontrolní otázky - 7. Honzík pouští draka - Kde a s kým pouštěl Honzík draka?

                                                             Co se stalo mezi Honzíkem a Ferdou?

                        - 8. Honzíkův sen           - Co se Honzíkovi zdálo?

12. 2.
1. Ma - opakování sčítání a odčítání do sta s přechodem přes desítku, PS str. 40/1,2, kontrola DÚ
2. 3. a 4. hod. - projektový den - Z farmy na náš stůl 

 

Plán výuky na týden 1. 2. – 5. 2. 2021

1. 2. 
1. Čj - mluvnice - PS str. 5
2. Čj -  psaní - Diktát - opis krátkých vět z tabule. Písanka str.
3. Ma - PS str. 31
4. Tv – sekce Šimková

2. 2. 
1. Čj - mluvnice - PS str. 6.
2. Ma - opis příkladů z tabule, PS str.32
3. Čj - mluvnice - Slohová práce - Vyprávění o zimě
4.  Prv - jím zdravě - PL

3. 2.
1. Čj – PS str. 6 , Písanka str. 36 
2. Tv – dechová cvičení v přírodě
3. Čj – Hravá čítanka - čtení s porozumněním
4. Ma  - PS str. 33. Počítání u tabule - odčítání v oboru čísel do sta s přechodem přes desítku, malá násobilka - úvodní povídání
5. Hv - Hýbánky

 
4. 2.
1. Aj – p. uč. Furišová
2. Čj – PS str. 7, Písanka str.37
3. Čj – Hravá čítanka - čtení s porozumněním
4. Ma - PS str. 34. - geometrie
5. Čj - Badatelský deník

5. 2.
1. Ma - PS str. 35, 
2. Pr - 

 

Plán výuky na týden 25. 1. – 29. 1. 2021

25. 1. 
1. Čj - mluvnice - Třídnická hodina, PS str. 3
2. Čj -  psaní - Diktát krátkých vět. Recitace básně - Cukroví
3. Ma - Pětiminutovka. PS str. 29/1
4. Tv – pohyb na čerstvém vzduchu.

26. 1. 
1. Čj - mluvnice - Pololetní opakovací test.
2. Ma - sčítání do sta s přechodem přes desítku - vysvětlení u tabule.
3. Čj - mluvnice -Recitace básně - Cukroví (Hravá čítanka str. 40). Slohová práce - Vyprávění o zimě
4.  Prv - žiju zdravě - PL

27. 1.
1. Čj – PS str. 4
2. Tv – toulky přírodou
3. Čj –  čtení - O peřině a polštáři - Čítanka. Honzíkova cesta - kontrola přečtených kapitol
4. Ma  - PS str. 30. Počítání u tabule 
5. Hv - zpívaná pohádka - O červené Karkulce - Z. Svěrák

 
28. 1.
1. Aj – p. uč. Furišová
2. Čj – badatelský deník - Kapr a jeho kamarádi
3. Čj – badatelský deník - Kapr a jeho kamarádi
4. Ma - hrajeme si s matikou
5. Čj - pololetní vysvědčení

29. 1. - pololetní prázdniny

Plán výuky na týden 11. 1. – 15. 1. 2021

11. 1.

1. Čj - mluvnice - PS str. 44, 45

2. Čj - psaní - písanka str. 27

3. Ma - PS str. 19, pětiminutovka - vyřeš slovní úlohu https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/

4. Tv – pohyb na čerstvém vzduchu.

12. 1.

1. Čj - mluvnice - PS str. 46, slohové cvičení 

2. Ma - PS str. 20, pětiminutovka - sčítání pod sebou - bez přechodu desítek

3. Čj - mluvnice - literární výchova - F. Nepil - Stopy ve sněhu

4. Prv - lidské tělo - nemoc a úraz

13. 1.

1. Čj – souhrnné opakování učiva z lapbooku, mluvnice - PS str. 47, 48

2. Tv – pohyb na čerstvém vzduchu

3. Čj – doprovodné otázky - Honzíkova cesta 4 kapitola. Čtení s porozuměním

4. Ma - počítání u tabule, PS str. 21

5. Hv - muzikál

14. 1.

1. Aj – p. uč. Furišová

2. Čj – mluvnice - diktát krátkých vět, PS str. 49

3. Čj – čtení. Čtení s porozuměním Čítanka

4. Ma - PS str. 22 5. Čj - psaní. Písanka str. 27.

15. 1.

1. Ma - PS str. 23

2. Pr - lidské tělo - nemoc a úraz

3. Prč a 4. Vv - tématická výzdoba vitríny na chodbě - zima

 

 

Plán výuky na týden 4. 1. – 8. 1. 2021

4. 1. 
1. Čj - třídnická hodina, co přinesl ježíšek-PL
2. Čj -  písanka str. 24
3. Ma - PS str. 13 - 14, opakování sčítání desítek
4. Tv – pohyb na čerstvém vzduchu.

5. 1. 
1. Čj - přehled probraného učiva pomocí lapbooku, opakování tvrdých souhlásek
2. Ma - PS str. 15, PL - 
3. Čj - mluvnice - diktát velká, malá písmena
4.  Prv - člověk

6. 1.
1. Čj – mluvnice - PS str. 37
2. Tv – Pobyt na čerstvém vzduchu.
3. Čj – doprovodné otázky - Honzíkova cesta 2, 3 kapitola.  Čtení s porozuměním - hravá čítanka 
4. Ma  - zápis příkladů do sešitu, PS str. 16 
5. Hv - rytmizace (volání sněhu)

 
7. 1.
1. Aj – p. uč. Furišová
2. Čj –  mluvnice - diktát krátkých vět.
3. Čj – čtení. Čtení s porozuměním - Hravá čítanka
4. Ma - PS str. 17
5. Čj - psaní. Písanka str. 25.  

 
8. 1.
1. Ma -   PS str. 18
2. Pr - tři králové
3. Prč - figurky z plastelíny 
4. Vv– strom v zimě - nákres voskovou pastelkou - temperové barvy - otisky - smotek , korek, prsty...

 

Plán výuky na týden 14. 12. – 18. 12. 2020

14. 12. 
1. Čj - mluvnice - opakování. Dvojhlásky ou, au - PL
2. Čj -  vánoční přáníčko. DÚ - otázky k Honzíkově cestě - sešit Čj.
3. Ma - sčítání a odčítání desítek, PS str. 10, 11 - DÚ - 4/11.
4. Tv – Sekce Šimková.

15. 12. 
1. Čj - literární výchova - J. Werich - O zlaté rybce
2. Ma - počítání se závorkami - DÚ - PL - Vypočítej
3. Čj - mluvnice - diktát - opakování vlastních jmen
4.  Prv - kapr a jeho kamarádi

16. 12.
1. Čj - mluvnice - opakování slabikotvorné souhlásky l, r - PL
2. Tv - pobyt na čerstvém vzduchu.
3. Čj  - čtení.  Čtení s porozuměním - hravá čítanka 
4. Ma - sčítání a odčítání desítek, PS str. 12, 13
5. Hv - koledy.

 
17. 12.
1. Aj – p. uč. Furišová
2. Čj –  mluvnice - doplnění lapbooku - zalaminované věty a kartičky.
3. Čj – čtení. Čtení s porozuměním - Hravá čítanka
4. Ma - sčítání a odčítání do 100,
5. Čj - psaní. Písanka str. 25.  
 

18. 12.
1. Ma - sčítání a odčítání do 100.
2. Pr - vánoční besídka
3. a 4. Prč a Vv– vánoční ozdoby

 

Plán výuky na týden 7. 12. – 11. 12. 2020

7. 12. 
1. Čj - třídnická hodina
2. Čj -  písanka str. 22.
3. Ma - Počítání v oboru čísel do 20, nakupování - PS str. 54
4. Tv – Sekce Šimková.

8. 12. 
1. Čj - mluvnice - doplnění lapbooku, opakování - abeceda.
2. Ma - Geometrie - bod a přímá čára, PS – str. 55.
3. Čj - mluvnice. Kontrola DÚ - Pinocchio, opakování - skladba věty.
4.  Prv - Rodina, vztahy v rodině. Zvyky a tradice - opakování.

9. 12.
1. Čj – mluvnice - doplnění lapbooku, opakování - druhy vět.
2. Tv – Pobyt na čerstvém vzduchu.
3. Čj – čtení.  Čtení s porozuměním - čítanka pro 2. ročník.
4. Ma  - Geometrie PS str. 7 v matematice Matýskova matika díl 5.
5. Hv -  

 
10. 12.
1. Aj – p. uč. Furišová
2. Čj –  mluvnice - doplnění lapbooku, opakování - slova nadřazená, podřazená, souřadná.
3. Čj – čtení. Čtení s porozuměním - čítanka pro 2. ročník. psaní. 
4. Ma - počítání do sta - PS str. 9.
5. Čj - psaní. Písanka str. 23.  

 
11. 12.
1. Ma -  Počítání do sta - PS str. 10.
2. Pr - Zimní sporty
3. a 4. Prč a Vv– Výroba semínkových šišek.

 

Plán výuky na týden 30. 11. – 4. 12. 2020

30. 11. 
1. Čj - mluvnice -  PS str. 38. Přednes básně - Mikuláši!
2. Čj - psaní. Diktát, písanka str. 20.
3. Ma - Počítání v oboru čísel 14- a 15-, PS – str. 49.
4. Tv – Vycházka.

24. 11. 
1. Čj - mluvnice - PS str. 39.
2. Ma - Pamětné počítání do 20, PS – str. 50.
3. Čj - mluvnice. Tvorba lapbooku.
4.  Prv - Rodinné zvyky a oslavy.

25. 11.
1. Čj – mluvnice -  PS str. 39. PL - 
2. Tv – Pobyt na čerstvém vzduchu.
3. Čj – čtení. Hravá čítanka - str. 25 a 26. 
4. Hv – Notová osnova, houslový klíč - 2. díl - pokračování.
5. Ma - Jednotka teploty °C, PS – str. 51.

 
26. 11.
1. Aj – p. uč. Furišová
2. Čj – mluvnice. PS str. 40.
3. Čj –  psaní. Písanka str. 21. PL - 
4. Ma - Jednotka teploty °C, PS – str. 52.
5. Čj - čtení. Hravá čítanka - str. 25 a 26.

 
27. 11.
1. Ma - Paměťové počítání do 20, PS – str. 53.
2. Pr – Mikuláš v minulosti a dnes - motivační video.
3. a 4. Prč a Vv– Mikulášský průvod.

 

Plán výuky na týden 23. 11. – 27. 11. 2020

23. 11. 

1. Čj –Třídnická hodina

2. Čj - Psaní - písanka str. 18, nácvik básně Mikuláši! (DÚ - naučit báseň zpaměti do 26.11.)

3. Ma - jednotka objemu, PS str. 45. 

4. Tv – Vycházka.

24. 11.

1. Čj - Souhlásky a samohlásky, český jazyk 2 str. 43. 

2. Ma - Slovní úlohy - matematika str. 46, PL -

3. Čj - Božena Němcová - motivační video. PL - čtenářský deník.

4. Prv - PL - rodokmen

25. 11. 1. 

Čj – Opakování - slova citově zabarvená. Založení lapbooku.

2. Tv – Pobyt na čerstvém vzduchu.

3. Čj – Josef Lada - Návštěva Mikuláše - čítanka str. 52. 

4. Hv – Notová osnova, houslový klíč - 2. díl.

5. Ma - Geometrie - čára lomená.

26. 11. 

1. Aj – p. uč. Furišová

2. Čj – Slabikotvorné souhlásky r, l.

3. Čj – Psaní - písanka str. 19. 

4. Ma - PL - opakování učiva sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku.

5. Čj - čtení s porozuměním - O peřině a polštáři - čítanka str. 44 a 45.

27. 11. 

1. Ma - Počítání v oboru čísel 6+ a 5+, PS – str. 48. 

2. Pr – Advent - zvyky a tradice.
3. a 4. Prč a Vv– řetěz z papíru.

 

 

13.10. - 16. 11. Distanční výuka (google classroom)

 

- v týdnu od 5. 10. do 9. 10. 

5.10. 

1. Čj - Věta tázací, tvoříme otázky. PS - str.16

2. Čj - Psaní - písanka str. 9 , diktát

3. Ma - PS - str. 19, rozbor a zápis slovní úlohy

4. Tv - 

6.10.

1. Čj - věta rozkazovací a přací, PS - str. 17, 18

2. Ma - jednotka délky m a cm - PS. str. 20, 21, DÚ: PS - str.21 - dodělat
3.Čj -  věta rozkazovací a přací, PS - str. 17, 18

4. Pr - PL - podzimní aktivity

 

7.10.

1. Čj - opakování - opis vět, druhy vět, řazení slov dle abecedy

2. Tv - vybíjená, protahovací cviky

3. Čj - čtení - Hravá čítanka, DÚ - Hravá čítanka - dodělat po str. 13 včetně 

4. Hv - pohádka - Pikola a Saxofon, rozdělení hudebních nástrojů

5. Ma - kontrola DÚ

 

8.10.

1. Aj - 

2. Čj - PS - str. 19, hra - udělejz věty rozkazovací větu oznamovací 

3. Čj - opis básně z učebnice Čj 2 str. 28 - DÚ: naučit báseň z paměti, přednes 12.10.

4. Ma - opakovací test - sčítání, odčítání s přechodem přes desítku

5. Čj - čtení s porozuměním - čítanka str. 15

 

9.10.

1. Ma - geomatrické tvary - vizualizace

2. - 3. Pr - Rozhledna Floriánka - procházka podzimní krajinou (pozor ocún, jejda brslen), historie rozhledny

4. Vv - Kresba rozhledny Floriánka 

 

- v týdnu od 29. 9. do 2. 10. 

29.9. 

1. Čj - porozumění textu, převyprávění obsahu pohádky vlastními slovy, řazení slov - PS - str.13.

2. Ma - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku PS - str. 16

3.Čj -  porozumění textu, převyprávění obsahu pohádky vlastními slovy, řazení slov - PS - str.14.

4. Pr - PL - rozdělení roku

 

29.9.

1. Čj - PL - doplň B nebo P 

2.- 5. - Návštěva knihovny - pasování na čtenáře, četba z knihy

 

1.10.

1. Aj - 

2. Čj - Věta oznamovací PS - str. 15

3. Čj - písanka str. 9, opis vět z Putování se sluníčkem cv. 7.

DÚ: PL doplň B, P cv. 1

4. Ma - Odčítání s přechodem přes deset, rýsování - přímka

 

2.10.

1. Ma - Slovní úloha - zápis, hra na obchod

2. Pr - Podzim - hádej, které zvíře jsem

3. Prč - neposedné tkaničky - nácvik smyčky

4. Vv - Podzimní jabloň - koláž

 

- v týdnu od 21. 9. do 25. 9. 

21.9. 

1. Čj - Procvičování abecedy, složitější řazení slov. PS - str.10

2. Čj - Psaní - písanka str. 8, pohádka "O smutném stromu" - náslech - DÚ: alespoň třemi větami popiš, o čem pohádka byla.

3. Ma - PS - str. 12 - vysvětlení pojmů desítky a jednotky, sčítání, odčítání pod sebou - teorie+nácvik u tabule. 

4. Tv - běh na 60m

 

22.9. 

1. Čj - pracovní sešit str. 11, 12 

2. Projektový den - Kouzelná jabloň - roční období činnosti a zvyky s obdobím spojené, měsíce v roce. Jak se mění příroda v průběhu roku, výtvarná činnost - malování jablka podle šablony.

DÚ - napiš alespoň ve třech větách, co jsme dnes dělali

 

23.9.

1. Čj - hravá čítanka - Dú: dočíst půl strany 8

2. Tv - moštování

3. Čj - pečení jablečného závinu

4. Ma - dočítání PS - str. 13

 

24.9.

1. Aj - barvy a oblečení

2. Čj - procvičování u, ú, ů - viz. classroom

3. Čj - opis a správné řazení vět

4. Ma - PL - počítáme s kočkou viz. classroom

5. Čj - DÚ - Hravá čítanka str. 10

 

25.9.

1. Ma - sčítání s přechodem přes desítku, zavedení pojmu neznámá a Kč, DÚ: dodělat str.15 v PS

2. Prv - jak se mění podzimní krajina - vycházka

3. Pč - recyklace, aneb třídíme odpad dobře a rádi

4. Vv - mísení barev, koláž Kouzelná jabloň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.