Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vítejte v čarodějné 3. třídě! v

      a               

 

ZÁŘÍ

 

  1. 9. Slavnostní zahájení šk. roku 2020/2021

  2. 9. Zahájení plaveckého kurzu

  8. 9. Focení tříd za minulý školní rok

11. 9. Ředitelské volno

17. 9. Spolu hravě o dopravě 

15. 9. Třídní schůzka trochu netradičně - 16:00

25. 9. Sportovní den - zrušeno

n

Výukový program Spolu hravě o dopravě nás pobavil a současně poučil. Ziggy s námi zopakoval pravidla bezpečného chování na silnici, povinnou výbavu jízdního kola, vyzkoušeli jsme si simulátor nebezpečného řidiče a došlo i na písničky. Více ve fotogalerii.

Na hlavním panelu webových stránek naší školy je zřízen odkaz na google classroom. Zde se dozvíte bližší informace, návody, postupy a odkazy, které vám v používání Google Classroom pomohou. 

Chválím všechny děti, které se již přihlásily do naší kouzelné online třídy. Již se tam objevil první zkušební úkol, podívejte se a pokuste se o jeho vypracování. Je vhodné řešení uložit přes dokument (prosím rodiče o pomoc). Připojení a zpracování úkolu vyzkoušíme také v úterý v počítačové učebně.

Tento týden opět mnozí neměli PS do matematiky, počtářské chvilky nebo pomůcky do geometrie. Pečlivě si kontrolujte nachystané věci podle rozvrhu. Omlouváním a kopírováním ztrácíme čas.

Pro zájemce o logické úkoly přikládám možnost zapojení se do logické olympiády. Registrace probíhá zde do 30.9.2020. Hodně štěstí!

Každý den někdo stojí na začátku hodiny s omluvou, že nemá učebnici, úkol nebo jiné pomůcky do školy. Pečlivě si kontroluj každý den věci podle rozvrhu. Nově se zařazuje každý čtvrtek geometrie!

Přes prázdniny jste měli za úkol přečíst knihu. Do konce září vypracuj záznam o této knize do listu, který si vyzvedneš ve škole.

n

 

K procvičení:

párové souhlásky

abeceda

věta, slabika, hláska, druhy vět

význam slov

 

sčítání a odčítání do 100

matematický trenér 

n

Naše veškeré třídní fotografie naleznete zde: ke stažení

 

Školní rok 2020/2021 kniha

           

  1.    9.  Slavnostní zahájení šk. roku

  7.    9.   Zahájení třídních projektů, foto

17.    9.  Spolu hravě o dopravě, foto