Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Třídní schůzka 3.A

 19.  září 2019

Vážení rodiče, zde máte  v bodech program a nejdůležitější body. 

1)       Přivítání – na lavičkách část mini projektu Já.

2)       Prosím o podpis na prezenční listině, 3 x podpis na seznámení s…. a opravu chybných osobních údajů na lístečku

3)       Hospodaření SRPŠ

4)       Program akcí 1. stupně viz. tabulka

5)       Hlášení úrazů,  informovanost o zdr. obtížích žáka, školní řád a změny, pravidla pro podávání léků a léčebných prostředků

6)       Šikana, kyberšika – prevence, web školy, školní poradenské pracoviště

7)       Třídní fond

8)       Komunikace – k diskusi, děkuji za omluvné listy

9)       Sponzoři – prosím o sáček oblíbených bonbonů, papíry na kreslení, nálepky, odměny….

10)   Hodnocení – známky na webu, průběžné menší v PS, měsíční pochvala za aktivitu – sbírání knoflíků a nálepek, zelenou barvou opravují děti

11)   Domácí úkoly – běžně, značení – zápis do notýsku, zvýrazňovač,  na víkend navrhuji práci na PC, rodiče potvrdí podpisem, že dítě 10 min. pracovalo

12)   ČJ – sloh Moje kniha,  čtenářský vlak, osobní chybárium, vyjm. slova od Z

13)   M – mazací tabulka + fixy, krabička s víčkem (např. od zmrzliny), hrací kostka

14)   PRV

15)   TV – oblečení, omlouvání, plavání – plavací + čepice na ven,  děkuji za mýdla, sáček na boty a plavky,návrat během 4. vyučovací hodiny

16)   Uvolnění z vyučování – na lavici nakopírováno

17)   Děkuji za spolupráci.

18)   Projekty:

a)       Erasmus+ - mezinárodní projekt, výměna žáků a učitelů, zapojeno Finsko, Švédsko, Polsko, Litva. Začal teď v září. V průběhu dvou let by mělo vycestovat minimálně 20 žáků do zahraničí. Potřebujeme pomoc při ubytovávání. Zajišťuje paní zástupkyně.

b)       Dětský klub – péče o děti I. stupně, které nechodí do družiny, zajištěna péče denně od 12.00 do 17.00. Zdarma. Probíhá v knihovně, která je rekonstruovaná. Postupně nakupujeme knihy, hry, stavebnice, fotbal… Potrvá 3 roky. Organizačně zajišťuje J. Hasoňová

c)       Šablony II. – zejména práce školního speciálního pedagoga (S. Horáková)

d)       Příměstské tábory – běží o prázdninách, zatím proběhlo 5 táborů, ještě budou 4 do r. 2021.

e)       IKAP – spolupráce se SOŠ a G Staré Město – osmáci a deváťáci navštěvují jejich dílny

f)        Projekt Technika – projekt MŠMT, 35 škol z republiky, tvorba nových osnov pracovních činností s využitím moderních technologií pro podporu technického myšlení.

g)       Projekt „Můj život s CO2“ – nakoupili jsme měřáky oxidu uhličitého a meteostanici, abychom mohli sledovat kvalitu vzduchu ve škole. Financuje Zlínský kraj

h)       Ve spolupráci s Městysem se chystá vybudování nových dílen v bývalé kotelně a družin mezi tělocvičnou a ŠJ.

19)   Ostatní….

20)   S přáním hezkého zbytku dnešního dne, stejně jako dnů příštích… Hana Drštičková

 

 

Třídní schůzka 3.A 

26. listopadu 2019

1) Děkuji za spolupráci a vše, co jste nám do třídy poslali

2) Změna školního řádu – ranní režim

3)  Šikana, Nenech to být, škola nemůže řešit, co se děje mimo školu v obci, v autobuse nebo na sociálních sítích.

4) Úrazy – evidujeme, vážnější věci řešíme s pojišťovnou.

5)  Sběr papíru – děkujeme, je problém papír prodat, musí se třídit, nízká výkupní cena, ale vítané finance, prosím pošlete na lístečku, kolik dítě přineslo, zapíšeme ve třídě

6) Proběhlé akce - Erasmus, divadlo, exkurze na úřad městyse, program „Jsme tým“…

7) Chystané akce – ples 25.1., Mikulášská nadílka 5.12., bruslení 3.12. (s sebou rukavice, helmu lyžařskou či na kolo), program „Sametová revoluce“ ve Slováckém muzeu 13.12. po plavání…

8) Děkujeme všem rodičům za pomoc při zajištění průběhu návštěvy v rámci projektu Europe in SHAPE zaměřeného na Sport, Zdraví, Závislosti, Prevenci a Vzdělávání

9) Novinky ve vybavení – dvě jazykovky, IT učebna pro 30 žáků, knihovna/klub, měření CO2 ve třídách a na chodbách (kvalitní vzduch je podmínkou dobrého učení), meteostanice přístupná z našich webových stránek – vše z evropských a krajských peněz

10) Navýšení ceny oběda ve školní jídelně od 1. 1. 2020 z důvodu růstu ceny potravin. Dojde ke zdražení o 1 Kč.

11) Vánoce – adventní kalendář (navrhuji každý den losovat 1 balíček v ceně?)

12) „Pandí Hlídáčky“ – využiji na pochvaly, jedničky za čt.deník, měsíční vyhodnocení „knoflíkové“aktivity v hodině,

nalepíme dozadu papír na PC úkoly, takto se obtížně uchovává…

13) Velký „pandí“ sešit – děti si mohou k jednotlivým písmenům psát vlastní obtížná slova či slova s chybou

14. Pracujeme na klimatu třídy – super tajný kamarád, pozitivní vzkazy, stopka pro nepříjemné chování, děkuji za spolupráci s básničkami (úkol je navíc, pro děti, takže maximálně můžete vyzkoušet a nechte to na nich)

15) Absence – děkuji za omlouvání, případně napište, po kom poslat sešity, pokud chcete učivo, prosím napište mi (při delší absenci), určitě nemusí být vše hned dopsáno, děti si postupně doplní.

16) Plavání, družina – připomínky?

17) Ostatní