Obsah

   LedenVýsledek obrázku pro sněhulák
 
 
Na Nový rok (1.1.) o slepičí krok.
Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
Na Tři krále (6.1.) – zima stále, mnoho hvězd a o skok dále..
Na svatého Severína (8.1.) věší se maso do komína.
O svatém Baziliši (9.1.) zima všudy čiší.
Na svatého Hygina (11.1.) pravá zima začíná.
Na svatého Knuta (19.1.) přichází zima krutá.
Na svatého Marcela (16.1.) zima leze do těla.
Na svatého priska (18.1.) pod saněmi píská.
Jasné slunko na Vincence (22.1.) k vinobraní chystá věnce.

 
Lednu mráz - těší nás, v lednu voda - věčná škoda.
Leden - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.

Když v lednu včely vyletují, rok neúrodný ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Holomrazy - úrody vrazi.
V lednu silný led, v květnu bujný med.
 

Jednotlivé dny

1. Jak na Nový rok, tak po celý rok.
1. Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
1. Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh
1. Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok
1. Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná
1. Na Nový rok o slepičí krok.
1. Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
1. Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
1. Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit.
1. Na Nový rok, do zimy skok.
2. Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá
2. Když Makary pohodný, září bude chladný.
3. Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné
4. Svatá Ida, ta dne přidá.
5. Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž
5. Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.
6. Na tři krále o krok dále
6. Tři králové mosty staví, nebo je boří.
6. Na Tři krále mrzne stále.
6. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
6. Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.
6. Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
6. Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží křtění.
6. Třpití-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci
6. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno
7. O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.
7. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
8. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
9. O svatým Baziliši zima všudy čiší.
10. Na svatého Hygina pravá zima začíná
10. Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.
14. Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.
14. Svatý Hilarus - vyndej saně, schovej vůz.
15. Na den svatého Pavla poutevníka pěkný den - dobrý rok; větrný den - mokrý rok.
16. Na svatého Marcela zima leze do těla
17. Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.
18. Na svatého Priska pod saněmi píská
19. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
19. Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
20. O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
20. Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout.
20. Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
20. Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.
21. Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky (zbytky píce, bude neúroda).
21. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
21. O svaté Anežce od kamen se nechce.
22. Vincence slunečnost dává vína hojnost.
22. Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce.
22. Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína.
22. Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný.
22. Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny.
22. Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.
22. Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence.
22. Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.
24. Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
25. Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého.
25. Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.
25. Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje.
25. Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti.
25. Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilé.
25. Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
25. Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí.
25. V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.
25. Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.
25. Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.
25. Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
25. Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda, a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
25. Když je voda v koleji, šetřte v žlabě odjedí (píce, neboť nastane znovu tuhá zima).
26. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa
28. Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.
29. Na Saleského Františka meluzína si často zapískápočítadlo waudit.

 

 

LEDEN - název měsíce pochází od slova led – měsíc ledu.
LEDEN JE MĚSÍC:
- bílého ticha a černých vran

- zimních radovánek a pololetního vysvědčení
- nových předsevzetí a přání do nového roku
- nazouvání tanečních střevíčků (plesová sezóna)
- masopustu (doba veselí, tancovaček a svateb)