Obsah

ListopadFilm: Dobrá znamení, Terry Pratchett, 1990

Nepřijde-li sníh na Vše svaté (1.11.) v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
Když na Dušičky (2.11.) jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Na svatéhoMartina (11.11.) kouřívá se z komína.
Na svatého Martina, drž se synku komína.
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Do svatého Martina má být ryba slovena.
Na svatého Otmara (16.11.) neuvidíš komára.
Svatá Cecílie (22.11.) sněhem pole kryje.
Kateřina (25.11.) šla do mlýna a namlela múky plné klobúky.
Když Kateřina po ledě chodívá, potom Eva blátem oplývá.
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Sníh svatého Ondřeje (30.11.) žitu velmi prospěje.
Ondřej mosty staví, Jiří (24.4.) je odplaví.

 
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
V listopadu příliš sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaký listopad, takový březen.
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.

 

Jednotlivé dny

1. Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
1. Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
1. Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto.
1. Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
1. O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
1. Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
1. Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je třeba za pecu vlézt.
1. Jíní o všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích.
1. Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu; jestli ale vlhká a zaostnatá, tady se domnívají, že bude tuhá zima.
1. Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá.
1. Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová; je-li však blána mokrá, bude 1. Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.
1. Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá.
zima též dosti mokrá.
2. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
8. Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
9. Svatý Teodor zasněží témě hor.
9. Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.
9. Na svatého Teodora sedlák ještě pilné orá.
11. Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude nestálá zima, je-li jasno, bude tuhá zima.
11. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
11. Půjde-li hus o Martině přes led, bude se ještě dlouho koupati.
11. Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
11. O Martině po ledu, o vánocích po blátě.
11. Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.
11. Po svatém Martinu zima nežertuje.
11. Jsou-li na Martina mračna, zima je levná, jestli je noc jasná, zima je mastná.
16. Na svatého Otmara nevidět komára.
19. Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
21. Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
21. Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.
22. Svatá Cecilie sněhem pole kryje.
23. Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr (22.2.) ji ucezuje.
25. Kateřina na ledě, vánoce na blátě.
25. Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
25. Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
25. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
25. Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do omrzení.
25. Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím lednu.
25. Svatá Kateřina strčí housle do komína.
30. Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
30. Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
30. Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.
30. Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.
30. Svatý Ondřej tichý, nebude len lichý.
30. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

LISTOPAD - název souvisí s padajícím listí ze stromů.
LISTOPAD JE MĚSÍC:
- nejsmutnější měsíc v roce - vzpomínáme zemřelé
- plískanic, mlh a sychravého počasí
- výlovu rybníků, honů a lovů divoké zvěře
- kdy vrcholí posvícení,