Obsah

          ŘíjenNáhled obrázku


Svatý František (4.10.) zahání lidi do chýšek.
Svatý František - v poledne košile, ráno kožíšek.
Na svatého Placida (5.10.) zima teplo vystřídá.
O svaté Brigitě (8.10.) bývá mlha na úsvitě.
Po svaté Tereze (15.10.) mráz po střechách leze.
Svatá Terezie z rosičky nadělává perličky.
Svatý Havel (16.10.) do zelí zajel.
Na svatého Havla kráva obyčejně v chlévě stává.
Svatá Hedvika (17.10.) medu do řepy zamíchá.
Na svatého Lukáše (18.10.), hojnost chleba i kaše.
Svatá Voršila (21.10.) jíní nasila.
Šimona a Judy (28.10.) - tuhnou na poli hrudy.
Šimona a Judy - kožich snese s půdy.
 

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Zvolna-li listí v říjnu opadává, příští jaro mnohým hmyzem a housenkami se vyznamenává.

 

Jednotlivé dny

1. Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.
2. Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.
2. Den Marie Orodovnice - první mrazíky.
3. Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
4. Svatý František zahání lidi do chýšek
5. Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
8. O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
9. Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima.
9. Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na úrodu
10. Lednová zima i na peci je znát.
15. Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16. Svatý Havel - devět počasí za den.
16. Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje.
16. Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol.
16. Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
16. Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.
16. Déšť na Havla, déšť na vánoce.
16. Suchý Havel oznamuje suché léto.
17. Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
17. Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.
18. Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volny měj, po svatém Lukáši za ňadra je dej.
21. Svatá Voršila jíní nasila.
21. Svatá Voršila zimu posílá.
21. Svatá Uršula perličky rozsula; ráno vstala, posbírala, ani jediné nenechala.
21. Svatá Voršila a Kordula - větry pohnula.
21. Svatá Voršila a Kordula - patronky větru.
21. Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu ohlašuje.
21. Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují.
21. Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.
23. Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána
26. Svatý Haštal - vymeť maštal.
28. Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.
28. Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.
28. Šimona a Judy - buď sníh, nebo hrudy.
28. Šimona a Judy - zima je všudy.
28. Šimona a Judy - zima leze z půdy.
28. Šimona a Judy - kožich snese s půdy.
28. Po Šimoně a Judy naděj se sněha, neb hrudy.
28. Svatý Šimon a Judy počasí o vánocích ovládá.

ŘÍJEN - název měsíce pochází od jelení říje (sloveso řváti).
ŘÍJEN JE MĚSÍC:
- dokončení podzimní sklizně, vinobraní, posvícení (pečou se dobroty, koláče, pořádají se zábavy)
- pouštění draků, měsíc barevného listí,
- ohníčků a pečených brambor