Obsah

 Září


Když na svatého Jiljí (1.9.) prší, celý podzim voda crčí.

O Marie (8.9.) narození, vlaštovek tu více není.
Na Ludmily (16.9.) světice obouvej střevíce.
Svatá Ludmila, všechno deštěm obmyla.
Po svatém Matouši (21.9.), čepici na uši.
Na svatého Václava (28.9.), každá pláňka dozrává.
Svatý Václav víno chrání, po něm přijde vinobraní.
Kolem svatého Václava, nové léto nastává.
Přijde Václav, kamna připrav.
Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy se vydaří.
Svatý Michal (29.9.), všechno z polí spíchal.
Na svatého Jeronýma (30.9.), stěhuje se k nám už zima.

 
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Když je vlhko i v září , v lesích se houbám daří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Září, na léto jde stáří.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.

 
 

Jednotlivé dny

1. Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný.
1. Svatý Jiljí děvčata bílí. (sluníčko už neopaluje)
1. Jiljí jasný - podzim krásný.
1. Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje.
1. O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.
1. V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se o Michalu vrací.
1. Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem.
1. Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.
2. Na Štěpána krále je léta namále.
8. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
8. Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění.
8. Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.
8. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potom osm neděl bývá.
8. Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
8. Narození Panny Marie, co má studenou krev, do země se zaryje.
14. Svatý Kříž - ovčí stříž.
14. Po svatém Kříži, podzim se blíží.
15. Od Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.
15. Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne.
16. Svatá Ludmila deštěm obmyla.
16. Svatá Edita pilně podmítá.
16. Na Ludmily světice obouvej střevíce.
21. Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
21. Na svatého Matouše, kdo nemá chleba ať nekouše.
21. Svatý Matouš svačinu zakous. (na pastvě se kvůli krátkým dnům už nesvačí)
21. Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle.
21. Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.
21. Po svatým Matouši (Matúši) čepici na uši.
21. Kdo nezaseje do svatého Matouše, nemá-li starého, nového nekouše.
22. Svatý Mauricí dělá snětivou pšenici (kdo pro ni oře nebo ji sije)
22. Na svatého Maurice nesej pšenice, bude samá metlice.
22. Je-li jasno na svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů
23. Svatá Teklička maluje jablíčka.
26. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
26. Na svatého Cypriána je už chladno časně z rána.
27. Na Kosmu a Damiána studeno již bývá z rána.
27. Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně na Floriána.
28. Přijde Václav - kamna připrav.
28. Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
28. Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
28. Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
28. Na svatého Václava mráz nastává.
28. Je-li bouřka na Václava dlouho teplo zvěstovává.
28. Na svatého Václava bývá bláta záplava.
28. Svatý Václav zavírá zem.
28. Po svatým Václavu beranici na hlavu.
28. Na svatého Václava českého bývá vína nového
29. Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí.
29. Svatý Michal z pole spíchal. (spěchal)
29. Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.
29. Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
29. Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima.
29. Fučí-li na svatého Michala od severu nebo od východu, bude tuhá zima.
29. Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
30. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

 

 

ZÁŘÍ - název měsíce bývá spojován se slovem záře (zářit).
ZÁŘÍ JE MĚSÍC:
- začátku vinobraní, dožínek, dočesné,
- úrody podzimního ovoce,
- svatováclavských slavností,
- kdy, začíná škola