Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Organizace školního roku 2018/2019

Prázdniny

Podzimní prázdniny 29. 10. a 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny 24. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Výpis pololetního vysvědčení 31. 1. 2019

Pololetní prázdniny 1. 2. 2019

Jarní prázdniny 25. 2. - 3. 3. 2019

Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019

Závěrečné vysvědčení 28. 6. 2019

Hlavní prázdniny 1. 7. - 30. 8. 2019

 

Akce v měsíci červnu

Od 3. - 6. června jsme na škole v přírodě. Žáci, kteří se ŠvP nezúčastní, budou přiřazeni do jinších ročníku a budou mít připravenou práci, kterou posléze předají ke kontrole.

19. 6. Pedagogická rada (do tohoto data musí být uzavřeny všechny známky)

25. 6. Filmové představení

 

Akce v měsíci květnu

1. 5. Svátek práce

6. 5. Exkurze do Světa techniky v Ostravě

8. 5. Děn vítězství

9. - 10. 5. Ředitelské volno

13. 5. Čtenářská dílna - přines si denní tisk

16. 5. Focení (17. 5. náhradní termín v případě nepříznivého počasí)

22. 5. Den biologické rozmanitosti

29. 5. Férový piknik

 

Akce v měsíci dubnu

3. 4. Sběr papíru

10. 4. Čtenářská dílna - každý si přinese knihu, kterou právě teď čte

10. 4. Sběr papíru

16. 4. Třídní schůzky - v 16. 30 třída 3. A

17. 4. Po stopách Chloupka - tento den bude probíhat převážně venku, prosím zvolit vhodné oblečení a stačí jen pouzdro, svačinka, pití v menším batůžku (v případě nepříznivého počasí se akce ruší)

17. 4. Sběr papíru

18. 4. Velikonoční prázdniny

24. 4. Sběr papíru

26. 4. Den Země

 

Akce v měsíci březnu

13. 3. Sběr papíru

15. 3. Čtenářská dílna - každý si přinese knihu, kterou právě teď čte

20. 3. Rébusy profesora Snipa 2 - pokud máš doma hlavolam, či nějaký zajímavý rebus, můžeš jej přinést do školy

25. 3. Bubnování - vstupné hrazeno z TF

29. 3. Projektový den Světadíl - Amerika

Akce v měsíci únor

1. 2. Pololetní prázdniny

4. 2. Výukový program Moje tělo (placeno z TF 45,-)

11. 2. Čtenářská dílna Harryho Pottera - přines si knihu, noviny, časopis - dle vlastního výběru)

15. 2. Ředitelské volno z důvodu stavebních prací 

18. 2. Rébusy profesora Snypa

22. 2. Školní kolo pěvecké soutěže

Akce v měsíci lednu

V měsíci lednu bude probíhat třídní kolo pěvecké soutěže.

 

3. 1. Nástup do školy

9. 1. Plavecká výuka

10. 1. Hodina Tv - pokud bude sníh, půjdeme ven (teplé oblečení, kalhoty, rukavila, čepici)

14. 1. Harryho hodina kouzelných lektvarů

16. 1. Plavecká výuka

19. 1. Ples SRPŠ

23. 1. Plavecká výuka

30. 1. Plavecká výuka - poslední hodina

31. 1. Výpis pololetního vysvědčení

1. 2. Pololetní prázdniny

 

Akce v měsíci prosinci

3.12. Kino - Čertoviny + Mikulášská nadílka

4. 12. Čertovské vyučování - žáci mohou přijít v maskách

5. 12. Sběr papíru

10. 12. Čtenářská dílna Harryho Pottera - přines si knihu, kterou právě čteš

12. 12. Sběr papíru

14. 12. Vánoční dílničky - v naší třídě bude probíhat zdobení perníčků 

17. 12. Zdobení vánočního stromečku - losování dárečků

20. 12. Náhrada plavání - na 1. vyučovací hodinu si přines jen knihu, kterou čteš a čtenářský list

21. 12. Vánoční besídka - dárečky (každý přinese dárek pro kamaráda, kterého si vylosoval), drobné pohoštění, zpívání u stromečku

Vánoční prázdniny 24. 12. 2018 - 2. 1. 2019

 

Akce v měsíci listopadu

7. 11. Sběr papíru

12. 11. Výlet Ořechov - výlet na dopoledne - baťůžek, pláštěnku, vhodné oblečení a obuv dle počasí, svačinka, sraz před školou v 7. 35

13. 11. Slovácké divadlo + Malá scéna 

14. 11. Sběr papíru

21. 11. Sběr papíru

23. 11. Na svatú Kateřinu - sebou pyžamo, župánek, peřinku, deku 

27. 11. Třídní schůzky od 16. 30

28. 11. Sběr papíru

Akce v měsíci říjnu

8. 10. Moje obec - projekt; Polešovice - vycházka po okolí

9. 10. Den stromů

15. 10. Moje obec - projekt; Návštěva kostela 

17. 10. Sběr papíru

22. 10. Moje obec - projekt; Návštěva úřadu městyse

23. 10. Harryho knihovna; 2. etapa

24. 10. Sběr papíru

26. 10. Oslava 100. výročí založení republiky

29. 10. Podzimní prázdniny 

30. 10. Podzimní prázdniny 

 

Akce v měsíci září

3. 9.  Slavnostní zahájení školního roku

4. 9.  Vysvětlení celoroční hry

12. 9. Začátek plaveckého výcviku

18. 9. Třídní schůzka v 16.30 hod.

24. 9. Den s Harrym, Hermionou a Ronem; 1. etapa

27. 9. Atletický čtyřboj

28. 9. Státní svátek