Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Pirátská plavba na Ostrov pokladů

 

+

 

Já, pirát sedmi moří

1. Poslední pirátský úkol bude možná spíše pro něžnější polovinu pirátského pokolení, protože oblíbenou barvu mají většinou děvča-ta, klukům je to tak trochu jedno. Ať tak či tak, rozhlédni se kolem sebe a nakresli nebo nalep obrázky, příp. drobné předměty do pra-covního listu. Podmínkou je, že vše bude mít právě tvoji oblíbenou barvu. Nemůžeš-li určit jenom jednu, může být pracovní list třeba i dvojbarevný, víc barev už ale možných není.

2. Druhý úkol zjistí, zda se bez problémů vejdeš do kajuty na své lodi, neboť na připravený pracovní list změříš délku jednotlivých částí svého těla. Zjistíš-li nějakou zajímavost, která se týká právě takového měření, můžeš ji na list připsat. Věděl/a jsi třeba, že roz- pětí rukou má zhruba stejnou délku jako výška člověka? Nebo že délka chodidla odpovídá přibližně délce předloktí?

 

Pirátské pátrání - PP

1. Barevné lodičky na moři se houpají, bezpečnou vzdálenost od břehu všem plavcům určují. Co je to?

2. Blýská se na mořském dně, každý ho chce získat, komu se to podaří, ten si bude výskat. Co je to?

 

Čtenářské námořní míle - ČNM

1. V měsíci květnu mají svátek všechny maminky, tento měsíc je také označován jako lásky čas. Tvým úkolem proto bude vybrat si pět lidí, které máš rád/a a hezky jim to říct. I když to od tebe jistě neuslyší poprvé, tentokrát je ještě popros, zda by ti za pusu, kterou přidáš, mohli namalovat smajlíčka do Ostrova pokladů.

2. Vymysli a napiš krátký příběh, ve kterém použiješ deset vyjme-novaných slov. Počítají se i tehdy, když je vyskloňuješ nebo vyča-suješ, platí i slova s předponou vy-/vý-. Užít můžeš samozřejmě i slova příbuzná, ale ta se mezi tuto desítku počítat nebudou. Deset vyjmenovaných slov ve svém textu barevně zvýrazni.

 

Matematické pohádky - MP

1. POHÁDKA KVĚTNOVÁ NEBOLI MÁJOVÁ

Byl máj, byl lásky čas. Proto se nesmíte divit, že i naše pohádka bude jako vystřižená z "červené knihovny", ve které chudé dívky ke štěstí a k bohatým ženichům přicházejí. Nepředbíhejme a představme si nejdříve hrdiny našeho májovo-květnového příběhu. Žila byla dívčinka hezká jako ten nejkrásnější květnový kvítek. Však se také jmenovala Květuška a žila se svou maminkou Květoslavou v chudém, ale čistém a pěkném domečku v Květné Lhotě. Žil byl i urostlý mládenec Otakar, který však pocházel z bohaté rodiny průmyslníka, bankéře, továrníka Máje z města Květnov pod Májovkou. Snad osud tomu chtěl, že tito mladí lidé se do sebe zamilovali. Jednou takhle v květnu Květuška povídá: "Dáš-li mně jednu hubičku, já ti jich dám sedm." Otakar, jako muž činu, ihned reagoval, neboť byli sami a nad nimi jenom vysoké jarní, májové nebe. I když nikoho nenavádíme, aby si v těchto záležitostech zavedl časoměřičské normy, je zajímavé se vás, děti, zeptat: Kolik jejich líbání celkem zabralo "čistého času", když víme, že každý Květuščin polibek byl o 2 vteřiny delší než předchozí, přičemž její první polibek byl dvakrát delší než zahajovací třívteřinový polibek Otakarův? Lásce zdar a té květnové zvlášť!

 

2. ALIDĚDEK A ČTYŘICET LOUPEŽNIC

V zemi křivých šavlí, křivých nosů, v zemi zlatého půlměsíce žil slavný Alidědek, kterého bohatí nenáviděli a chudí milovali, protože jedněm bral a druhým dával. Také si samozřejmě něco nechal. Nejdříve sám přepadal na velbloudích pouštních dálnicích kamióny, pardon, chtěl jsem říci karavany, ale než se písek z duny na dunu přesypal, měl kolem sebe čtyřicet věrných loupežnic. Všechny se jmenovaly Fatima. Jednou se takhle sešli na hromadě písku, říkali tomu valná loupežnická hromada, a Alidědek se zeptal: "Tak kolik?" a měl na mysli, kolik lupu se jeho věrným podařilo ukořistit. Mluvčí loupežnic, Fatima třicátá osmá, nebo to byla Fatima třicátá sedmá? no, zkrátka Fatima povídá: "Ó velký Ali, náš dědku! Každá z nás obrala čtyři boháče, každý boháč měl čtyři truhlice, v každé truhlici byly čtyři pokladnice a v každé pokladnici bylo 40 zlaťáčků. Jak jsi rozkázal, tři čtvrtiny jsme rozdaly žebrákům, nuzákům, taky mrzákům a jiným chudákům a čtvrtinu ti neseme." Vy jistě, děti, víte, kolik zlaťáků loupežnice přinesly, ale Alidědek si na to musel pozvat svého rádce Hádží Aritmetikose, aby mu to vypočítal.

 

Mach a Šebestová - MaŠ

Blíží se doba školních výletů, na jeden takový spolu vyrazili také Mach a Šebestová. Chceš jet s nimi?

1. Možná se ti podaří podobný výlet k rybníku Krajáč naplánovat a uskutečnit, možná ale vybereš pro školní výlet či prázdninový odpočinek jinou vodní plochu. Zjisti a napiš názvy pěti rybníků, jezer či jiných vodních ploch v naší republice, které by mohly sloužit k tomuto účelu.

2. Horáček zřejmě nebyl zrovna dobrý plavec, což se o tobě říct určitě nedá, plavání ti rozhodně jde. Budou ale jistě vodní sporty, se kterými by sis´ poradil/a stejně jako on. Napiš název pěti z nich. A až budeš velký/á, třeba některý z nich zvládneš stejně dobře jako plavání.

+