Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1. týden

25. 5. - 29. 5. 2020

Český jazyk:

29. 5. 2020

PS sr. 64; PL vybarvování - správně vybarvi dle vzorů, PL str. 54 cv. 2. a 3., PL str. 55/cv. 7.a)b)

Přečti si kapitolu z knihy, kterou aktuáně čteš, udělej kratičký záznam o ději, z kapitoly opiš 6 po sobě jdoucích vět - v opsaném textu podtrhni slovesa a urči u nich osobu, číslo, čas a způsob 

27. 5. 2020

Způsob podmiňovací: uč. str. 77/cv. 5., 6.; str. 78/cv. 1. + tabulka sloves do ŠS; str. 80/cv. 6. - diktát, kontrola samostatně v učebnici + slova: kopřivy, na mezích, metru, vlákna, kůže, na těle, vyrážka (urči u podstatných jmen rod, číslo, pád a vzor)

DÚ: na 29. 5. uč. str. 81/cv. 4 - do ŠS

 

26. 5. 2020 (samostatná práce)

PS str. 63/celá strana; žlutý sešit str. 11/ cv. j), k), l)

 

25. 5. 2020

Zápis do školního sešitu:

Způsob podmiňovací:

- vyjadřuje děj, který by mohl nastat

- sloveso v podmiňovacím způsobu se skládá s příčestí činného + zvláštního tvaru (bych, bys, by, bychom, byste, by)

např.:poplul bych, doplul by, dopluli byste

Číst: 

1. četl bych                1. četli bychom

2. četl bys                  2. četli byste

3. četl by                    3. četli by

 

Pravopis podst. jmen - str. 9 a 10 (doplnit a zdůvodnit pravopis); uč. str. 76 a str. 77/cv. 4 - cvičení psát do školního sešitu; DÚ - uč. str. 77/cv. 3 do školního sešitu

 

Matematika:

28. 5. 2020

Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem:

* pracovní list - zaslány žákům po spolužácích (MS - David, OH,BH - řídní, MT - Viktorie)

*uč. str. 43/cv. 3.,4., a 7.

DÚ - uč. str. 43/cv. 6.

PS str. 28 a str. 29

27. 5. 2020

Geometrie - Rovnoběžník - str. 14/cv. 1.-4., PS str. 32/cv. 1. - 3., početní rozcvička,

DÚ: PS str. 32/cv. 4.

PS: docvič rýsování rovnoběžek!

 

26. 5. 2020 (samostatná práce)

- dodělat cvičení na str. 17, 18, 19, 20/celá 

25. 5. 2020

- diktát zlomků, PS str. 16/celá

PS str. 25/ cv. 1 - 3

 

Vlastivěda:

Téma: Mapy a plány, orientace v krajině

Udělej si krátý zápis na toto téma. Vypracuj si závěrečné opakování. Napiš si nový nadpis Povrch České republiky a nakresli si obrázek, který je na toto téma jako první.

111222233333

Přírodověda:

Zápis do sešitu:

Ptáci krmiví, nekrmiví a hmyzožraví

krmiví ptáci,  - ptáci, krmící svá mláďata tak dlouho, dokud se z holého a slepého jedince nevyvine pták schopný samostatné obživy. Krmí tedy mláďata i určitou dobu po opuštění hnízda. Ke k. p. patří např. pěvci, holubi, dravci, datli, sovy a kukačky. 

nekrmiví ptáci - ptáci, jejichž mláďata se líhnou z vajíček již opeřená prachovým peřím a schopná samostatně hledat potravu. Samice je po určitou dobu vodí. Patří k nim např. kachny a husy, kurové, bahňáci a potápěči.

hmzožraví ptáci - ptáci krmící se hmyzem, který tvoří hlavní složku jídelníčku, zbavují nás hmyzích škůdců

 

Význam lesa

Vlep pracovní listy 

+2 pracovní listy zaslány na skupinu

 

1) úkol - vytvoř myšlenkovou mapu s významem lesa - Do ŠS na prázdnou stránku doprostred napis výnam lesa a připisuj, jaký význam má les.