Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

2. týden

1. června 

Dnes proběhl den dětí. Třeťáci si pro nás připravili šipkovanou - prošli jsme kus Polešovic, splnili pár úkolů, nachodili 12 000 kroků a za školou nás čekala sladká odměna. (žáci, kteří nejsou ve škole mají sladkost schovnou na konec školního roku :-)  myslíme na všechny)

 

2. června 

Česká jazyk: 

Slohová výchova - moje rodina, práce v PL

Slovesný způsob opakování - uč. str. 74/cv. 4; str.75/cv. 4; sr. 76/cv. 2 - vše vypracuj do ŠS

 

Matematika: 

Rozcvičky - str. 31/celá, PS str. 35/ celá

 

3. června 

Česká jazyk: 

Zápis:

Stavba věty

VJ - věta jednoduchá - jedno sloveso ve tvaru určitém, např.: Jana zpívá.

S - souvětí - dvě a více sloves, vzniká spojením vět jednoduchých

Učebnice: str. 82/ cv. 1., 3.

PS - str. 65/cv. 1.

DÚ - PS str. 65/cv. 1 - vyhledaná slovesa napiš do ŠS a urči u nich osobu, číslo, způsob a čas

Spojovací výrazy:

1) spojky: a, ale, nebo, když

2) zájmena: který, kdo, co, jenž

3) příslovce: kde, odkud, kdy

 

Některé věty jsou odděleny samotnou čárkou bez spojky. Čárku píšeme také před většinou spojovaích výrazů. Pouze před spojkami a, i, nebo čárku obvykle nepíšeme.

 

Matematika: 

Násobení úseček - PS str. 29/ celá

Aritmetický průměr - Uč. str. 38/cv. 1. a 2.; str. 39/ cv. 4. 6. 7. 8. 10. - počítáme do ŠS

 

4. června 

Matematika: 

Celá čísla: kladná, záporná a nula: uč. str. 45 - 46

Výpočet povrchu krychle: uč. str. 47 + PS str.44

 

5. června 

Český jazyk: 

Větná stavba + větné vzorce: uč. str. 84/cv. 8. - 10. (pracuj do ŠS)

Podmět a přísudek:  PS str. 66/cv. 1. - 4.

DÚ: PS str. 66/cv. 5.

 

Přísudek

- bývá vyjádřen slovesem ve tvaru určitém

např.: Petr čte.

 

Podmět

- doplňuje přísudek

- je vždy v 1. pádě a ptáme se na něj otázkou Kdo? Co? + přísudek - Kdo? Co? čte? - odpovím Petr

- podmět může být vyjádřen:

*podstatným jménem (Petr četl krásnou knihu.)

*zájmenem ( jsem mu pomohl.)

*číslovkou (Dva znamenají více než jeden)

*přídavným jménem (Známý mu blahopřál.)