Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

4. týden

15. června 

- společná práce v hodině i při online konferenci

 

16. června

Matematika + Český jazyk - PL

 

17. června

Český jazyk

- PL - slovesa, podstatná jména opakování (MS - David, PK - Lukáš, OH a BH - Terka J.) + PS str. 71

 

Matematika

- uč. str. 49 - pracujeme do ŠS a PS str. 45

 

18. června

- práce v PL

 

19. června

Český jazyk:

Přímá řeč:

- citace jiné osoby, než je vypravěč

- uvádí doslova řeč mluvčího

Věta uvozovací - říká, kdo řeč pronesl. Může být před nebo za přímou řečí nebo může být vložena mezi přímou řeč.

 

Typy přímé řeči:                                             Příklad:

1. Uvozovací věta: ,,Přímá řeč.''                       Táta řekl: ,, Sedni si a nezlob. "

2. ,, Přímá řeč, " uvozovací věta.                      ,, Sedni si a nezlob, " řekl táta.

3. ,, Přímá řeč, " uvoz. věta, ,, přímá řeč."        ,, Sedni si, " řekl táta, ,, a nezlob."

 

Uč. str. 93/cv. 1. - ústně vyzkoušet s někým doma

- str. 94/ cv. 4. a 5. - do ŠS

PS str. 71