Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Informace na červen :

16.6. výlet, odjezd od školy. Sraz v 7.20 u budovy školy.

Kapesné (dle uvážení), vstupy 30-, Kč. Vv dílna u pana

Pavlici v Hroznové Lhotě. Kněždub - rodný dům bratří Úprků, návštěva 

přírodní rezervace Čertoryje, koupání v přírodní rezervaci Lučina.

S sebou : Jídlo, pití, pohodlné boty, pláštěnku, příp. plavky.

Předpokládaný návrat v 17 hodin ke škole. Dopravu budeme platit

po vyučtování ČSAD, budeme se dělit se.B a využijeme všechny

peníze z KRPŠ. Následně rozpočítáme na jednotlivé žáky. 

 

14.6. Závěrečné opakování z ČJ

15.6. Závěrečné opakovování z M

23.6. Klasifikační porada  

 

 

 

 

 

Týden od 15. 3 do 19.3.

 

Dobrý den,

skončil další týden distanční výuky a já se odhodlal napsat shrnutí a zhodnocení.

 

Jako celek musím třídu pouze chválit. Jste dochvilní, připravení a odhodlaní se pouštět na neprobádaná území. Studnice poznání je nevyčerpatelná a my ve vymezeném čase stihneme ochutnat pouze pár kapek. Času je málo a není čas jej ztrácet. 

Dneska chtěly děti zůstat na meetu. OK, proč ne. Ovšem to bylo 11:30. Po třech hodinách tam někteří ještě viseli, tak jsem ho vypl. Potom mi chodí úkoly v deset večer. V tu dobu už bych chtěl mít jiné starosti... To je jen drobný podotek k efektivitě a využívání času. Mrzí mě, že ti, co nejvíc křičí, že přetahujeme hodinu, jsou zároveň těmi, co potom další hodiny tlachají na síti. Aspoň vím, že mě stesky na přetahování nemají trápit.

 

Omlouvám se, pokud vám výlety do souvislotí ve vlastivědě, přírodovědě, literatuře či matice přijdou nadbtečné. Podle mě to tak není. Pokusím se to zdůvodnit.

Věřím, že se chcete naučit co nejvíc a přitom každý něco jiného. Abychom dosáhli určité slušné úrovně, musí se snažit každý sám a věnovat tomu svůj vlastní čas. Takže má práce je pouze taková ochutnávka, bazar, bleší trh. Pokud vás cokoli z toho zaujme, budu šťastný. Nelze ovšem čekat, že v hodině dosáhneme v čemkoli mistrovství.

Kdybychom hráli minecraft nebo fortnite společně v celé třídě, nikoho by to nebavilo a nikdo by se nic nenaučil. Naštěstí my dnes máme obrovskou výhodu, že celé vědění lidstva je na Internetu a já můžu dosáhnout mistrovství v jakémkoli oboru bez toho, aby mi někdo musel radit, abych musel shánět knihy, abych musel klečet u učitelových dveří. Stačí hledat, klikat, číst a zkoušet.

Vlastně stačí chtít. Nic jiného vás nemůže brzdit.

 

No a co jsme teda celý týden dělali?

Český jazyk

Udělali jsme si trochu pořádek v čtenářském deníku. Někteří si půjčili knihy ve škole. Seznam je někde níže na této stránce. Popisovali jsme jeden den o uplynulých prázdninách, abychom si procvičili orientaci v čase. dále jsme zkoušeli se podívat kriticky na texty v pracovním sešitě, jestli autor není natvrdlý a nevtlouká nám do hlavy něco, co nemusí být tak úplně pravda. A nakonec jsme cvičili vzory rodu mužského. Už budeme u konce, ale stále musíme cvičit. Tedy hlavně musíme začít správně psát. Např. ve vlastivědě trvám na tom, abychom používali spisovnou češtinu a aplikovali všechno to, co už bychom měli z češtiny bezpečně znát.

 

Matematika

V matice neustále mluvíme o tom, že nejde o počítání s čísly (to je jen nástroj), ale o to, jak se stavíme k problémům, zda si dokážeme udělat plán řešení problému, jestli jsme ochotni zkusit nějaké cesty a vyhodnotit, které mají smysl, a které nikoli.

Jednodušeji řečeno, dáváme důraz na slovní úlohy, pochopení zadání a najití cesty k řešení.

Protože matematika je jazyk, je nezbytné dodržovat přesná pravidla komunikace. Toto jsme cvičili při geometrii. Podle zadání jsme plnili krok za krokem asi desetibodový scénář. Nikdo neměl problém. Když si totiž dokáeme rozsekat problém na deset (nebo i víc) postupných kroků, najednou se plní nohem snáz.

Chce to čas a trpělivost a ořezanou tužku.

Taky jsme se mrkni na stránky Umíme to. Jsou tam logické hry do matiky. Může si tam hrát každý sám proti sobě. Může zkoumat své limity a zlepšovat se. 

 

O trpělivosti jsme se bavili v Přírodovědě

Tady narážím na jeden zásadní výchovně-vzdělávací filozofický problém:

Člověk se v jakékoli činnosti může zlepšovat pouze tehdy, pokud překonává přiměřeně náročné úkoly. Ideální je stav, kdy mám zdánlivě neřešitelný úkol (postav dům, okopej hektar řepy, udělej rozpočet na dovolenou...) a je mi umožněno zjistit, že s vynaložením přiměřeného úsilí, s trpělivostí a taky s drobnou pomocí (rodičů, přátel, internetu...) tento úkol splním. Je to jako dokončení mise. Splnění questu. To je pocit, který je k nezaplacení, a který mi dává spoustu energie do jakékoli další práce.

Tím chci říct, že děti musí mít stále přiměřeně těžké úkoly. Musí mít možnost dělat chyby a musí mít možnost zažít úspěch. Pokud jim budeme umetat cestičky a říkat jim, toto nedělej, toto nezvládneš, do toho se nepouštěj, nakonec zničíme jejich vůli být lepší a lepší a nejlepší v čemkoli dělají. Myslete na to, prosím, a chtějte po nich výkony. Dítě ve čtvrté třídě ujde 20km pěšky, ujete 80Km na kole, pochopí zlatý řez a naučí se malovat v perspektivě. Jen neříkejme, že je to pro ně moc. Je potřeba to brát jako výzvu.

Takže v přírodovědě jsme se zabývali životem zvířat v zemědělské krajině. Proč je někdo škůdce a někdo je užitečný. Jestli za to to zvíře může a podobně. Dostali jsme se k paradoxu, že škodliví sysel a křeček (jak se píše v učebnici češtiny) jsou na hranici vyhynutí a že asi vyhrajeme ten boj s nimi. Pak budeme plakat, že jsme nebyli ochotni jim věnovat trochu zrní...

To mi připomíná smutnou báseň Oldřicha Mikuláška. Myslím, že se jmenuje Nemá cenu. Plyne z ní, že člověk musí řešit věci, dokud je čas. Nemá cenu stavět motorkářům pomníčky, nemá cenu vystavovat v muzeu vycpaniny vyhubených zvířat, nemá cenu zpytovat svědomí v momentě, kdy mé dítě bere heroin. Člověk má rozum, aby jej používal. Je to jediné zvíře, které plánuje budoucnost. Chce to ale zastavit se a srovnat si priority.....

No a taky jsme se bavili o tom, co je obilí, co se dá z něho vyrobit a podobně.

 

Vlastivěda

Ve vlastivědě jsme doslova zabředli do vrcholného středověku. Bavili jsme se o životě obyčejného člověka, takového, který nežil v paláci a nejzdil v kočáře. Bavili jsme se o spaní v hromadě hnoje, brodění v blátě cest, pojídání psů a koček a taky o tom, že v každé době se chodí na záchod a toaletní papír není samozřejmost.

Abyh podpořil některá svá neuvěřitelná tvrzení, použili jsme vědecký článek o výzkumu odpadní jámy v Jungmanově ulici v Praze. Docvaklo nám, jak asi vypadl Koňský trh (Václavské náměstí) a Dobytčí trh (Karlovo náměstí) před 500 lety. Inu, život není pohádka.

 

Poučení

Ani nevím, snad jsem se výše rozepsal dost. Možná až příliš k jedinému týdnu. Vzdělávání je totiž filozofický problém a tk jsem chtěl, abyste si udělali trochu přehled o ideovám základu vzdělávání v naší třídě a škole.

Příště už budu stručnější!!

 

Přeji hezký víkend a těším se na další týden.

 

PS: Pokud by někdo z dětí chtěl probrat kreslení domů v perspektivě, můžeme si n to udělat meet. Napište

PPS: Pokud byste chtěli něco k výše uvedenému doplnit, nebo to chtěli rozporovat či zkorigovat, napište.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 22. do 26.2.

 

Přátelé,

dle mého názoru jsme tento týden pracovali trpělivě, cílevědomě, houževnatě a bystře.

Přihlašují se všichni přesně na čas, daří se i odtraňovat problémy s technikou a dokonce už všichni umí odevzdávat úkoly přes Claasroom. Třída je na mě přísná, abych chodil včas, byl připravený do hodin a snažil se to udělat trochu zábavně. Totéž čekám i od vás.

Trochu vedeme spory o zapnuté kamery, některé děti mají tendenci se schovávat. Promluvte si o tom doma, a pokud není technický důvod, buďte vždy na kameře.

Jinak se mi ztrácíte ze zřetele, nedostanete se tak často ke slovu a zbytečně se okrádáte o kousek vzdělání.

Nemusíte mít obavu o to, jestli jste učesaní, namalovaní a krásní, protože suverénně nejškaredší na meetu jsem já a já jsem vidět pořád! Takže není žádný důvod nebýt vidět. Opravdu ne.

V některých rodinách je slyšet nejrůznější ruchy a hovory. Nevadí mně, když mě posloucháte, snad mé působení dává hlavu a patu, ale rušíte své děti. Když mají poslouchat mě, vysavač a tatínka, jak telefonuje, tak budou mít brzy tiky. Prosím vás, abyste se snažili vytvořit co nejtišší prostředí.

 

Co jsme se tedy naučili?

Český jazyk 

Probírali jsme vzor pán, příští týden budeme dělat hrad. Četli jsme si Mikulášovy patálie z čítanky a napsali pár veršů. V pátek jsme zkombinovali vlastivědu s češtinou a snažili se formulovat otázky. Bohužel se některým seká připojení (Saša, Dominika, Adam P.) a je těžké pro tyto děti se pořádně zapojit.

Jelikož základní dovednost pro životní úspěch je čtení, je třeba jej co nejvíce trénovat. Přikládám seznam knížek, které máme ve školní knihovně k zapůjčení, a které jsou dle názoru odborníků pro náš věk vhodné. Pokud budete chtít, dejte vědět a můžete si kdykoli vypůjčit.

 

Matematika

Opakovali jsme jednotky objemu, v geometrii jsme řešili osovou souměrnost a hlavně jsme dělali slovní úlohy. Základem je vždy si pořádně přečíst zadání a vymyslet postup. Samo počítání s čísly už je snadné, nebo nám pomůže kalkulačka. Dneska jsme začali s aritmetickým průmětem. Jsme šikovní, takže to bude hračka.

 

Přírodověda

Tento týden byl o měření a o jednotkách délky, teploty, hmotnosti a času. Zjistili jsme, že v rodinách se vyskytuje často více než deset různých měřících přístrojů či nástrojů.

Pro trénink je ideální chtít po dětech, aby vám pomáhali držet metr, hlásili teplotu, vážili mouku do buchet a hlídali čas. Jedná se o naprosto běžné věci. Jen je třeba se o nich bavit. Čtvrťáci už zvládnou spoustu věcí samostatně.

Těším se na zprávy o úkolu z pracovních činností. Tam je potřeba vážit na kuchyňské váze. Na tom závisí váš úspěch!

 

Vlastivěda

Tento týden jsme se posunuli na konec 15. století do doby Jiřího z Poděbrad a z Kunštátu a do dob Jagellonců.

Snažíme se mluvit o obecných věcech. Co se stane v zemi, kde je král, kterému se nechce kralovat a rozhodovat (Václav IV.), nebo když král říká na všechno dobře. Historie se totiž pořád opakuje a je třeba si vzít poučení.

Taky jsme narazili na knížete Vlada III. zvaného Dracula. Byl krutý, ale pomohl ochránit křesťanskou Evropu před Turky. Byl tedy dobrý, nebo zlý?

Inu

HISTORIA MAGISTRA VITAE

 

Známkování

Nějak mi nejde známkování. Mám radost, když máte radost z práce, bez ohledu na to, jestli je váš výkon definitivně bezchybný, nebo se tam někdy nějaká chyba najde.

Když mám čas, píšu vám komentáře k úkolům. Snažím se psát pravdu, aby vám to k něčemu bylo a mohli se zlepšovat. Jsem rád za kadou odpověď. Nejvíce oceňuji ochotu najít si a opravit chybu. Každý váš komentář typu "mám opraveno", nebo "našla jsem a opravila" je důkazem, že se vzděláváte, i když já spím.

 

Poučení

Vzdělávání ve čtvrté třídě není žádný závod. Učíme se základní věci, které byste měli používat celý život (psaní y/i, počítání průměru či nákupu, odjezdy autobusů a měření čehokoli). Spousta dospělých neumí ani to, co vy ve čtvrté třídě. Kupují předražené věci, píšou komentáře a zprávy s chybami a neví o tom.

Takže nezávodíme. Chceme se všichni naučit všechno. Přejeme si navzájem úspěch a času máme dost. 

 

Děkuji za celotýdenní pozornost. 

R.P.

 

Doporučené knihy k zapůjčení (12.68 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 15. do 19.2.

Zhodnocení

Vážení a milé,

celý týden jsem pokračovali v distanční výuce dle dohodnutého rozvrhu. Děti se přihlašují naprosto přesně a na většině je vidět, že je společné hodiny baví. Jednou se mi podařilo se přihlásit o pět minut později a byl jsem po zásluze pokárán. Svou chybu si uvědomuji a už se nebude opakovat.

Několik dětí mívá problémy s mikrofonem. Klidně přijďte to školy a půjčte si tablet. Je škoda, když se neslyšíme.

Dvakrát týdně je možné si vybrat, jestli budou žáci pracovat na úkolu z matematiiky sami a odpojí se, nebo děláme úkol společně. Jsem rád, že se děti nestydí přiznat, že jsou rády za pomoc (vedení, ujištění) při matice. Nikdo učený z nebe nespadl a je zbytečné se trápit, když si můžeme v klidu věci probrat a třeba jim lépe porozumět.

Český jazyk

Všichni jsme se naučili veselou básničku, napsali diktát na ženský a střední rod, vymysleli krátký sloh o tom, čím budu a co pro to musím udělat a nakonec začali také vzory rodu mužského.

Průběžně čtěte co vás baví a občas si na školákově zopakujte vzory.

Matematika

Probírali jsme přímou úměrnost, učili se zapisovat nákup do tabulky abychom měli přehled a rýsovali jsme rovnoraměnný trojúhelník. V pátek jsme měli víc vlastivědy místo matiky a příští týden to doeneme.

Přírodověda 

Probírali jsme jednotky délky, hmotnosti, času a teploty. Změřili jsme si tělo a pak jsme se bavili taky o větších a menších jednotkách.

Vlastivěda

Skončili jsme s husitským hnutím, napsali si kvíz na toto téma, a pak si zahráli AZ kvíz. Holky těsně zvítězily. Prý měly lepší taktiku. Nevím. Já jsem rád, že jsme si zopakovali významnou kapitilu našich dějin a můžeme se posunout směrem k renesanci. V Itálii maluje Leonardo a Michelangelo a my se tu pořád mlátíme navzájem. Není to škoda?

 

Příští týden budeme pokračovat v nastaveném trendu a možná taky začneme rozdávat více známek. Tedy pokud budete chtít. Nemyslím si totiž, že příliš mnoho známek něčemu pomáhá.

Snažím se u většiny odevzdaných úkolů psát připomínky a hodnocení. Význam má přesnost, ale i úprava a vůle se zlepšovat.  Největší radost mám, když si najdete a opravíte chybu. Třeba dneska v AZ kvízu bylo super slyšet "nejsem si jistý, přenechám otázku spoluhráči". Byl z toho bod a vzápětí se to otočilo a byl z toho další bod. 

Vždyť v dnešním světě neumí nikdo všechno. Naopak úspěšný je pouze ten, kdo dokáže spoluparcovat a těšit se z cizích úspěchů. 

 

Někde se píše: Dej a bude ti dáno, přej a bude ti přáno!

 

 

Děkuji a přeji hezký víkend všem

R.P.

 

 

 

Nový rozvrh

Rozvrh od 4.2.

_____________________________________________________________________

Vážení rodiče,

kvůli potížím, které vznikaly v některých třídách při online výuce, se žáci celé školy budou přihlašovat do Googlu classroomu až po přihlášení učitele, jinak to nelze.

Děkuji vám za spolupráci při online výuce. Žáci, kteří budou potřebovat vysvětlit nebo procvičit učivo, budou mít možnost po skončení online výuky. Bylo by dobře, pokud by se žáci naučili posílat úkoly sami. Nemáte času nazbyt, vzláště vy, zaměstnaní rodiče.

Pokud máte problém se zařízením na online výuku, ve škole je ještě 15 tabletů s kamerami. Stačí vyplnit žádost a vaše dítě může pracovat bez problémů.

Chválím děti za práci při online výuce. Jsou šikovní, snaží se spolupracovat.

Dále musím pochválit děti, které se přihlásily na pomoc žákům nižších ročníků při online výuce. Tento projekt organizuje školní parlament.

Hodně optimismu a sil. Společně to zvládneme!

 

12. ledna 2021                                     Jana Zemanová, tř. uč.

_____________________________________________________________________

 

Základní pravidla, aby se nám dobře pracovalo:

 

- prosím, aby děti chodily dostatečně včas před začátkem vyučování. Každému stačí na přípravu jiná doba, ale v 7:35 musíme být všichni připraveni včetně pomůcek.

- domáci úkoly si žáci zapisují sami. Vždy je na to dost času. Pokud si poznačíš špatně, není nic jednoduššícho, než se spojit se spolužákem. Není nutné, aby vaše úkoly řešili rodiče.

- na stránky do složky Třídní záležitosti budu 2x týdně zapisovat úkoly pro nemocné žáky.

- jednou týdně napíšu stručně, co nás v tom týdnu čeká a jaké speciální pomůcky bude potřeba mít

- k tomuto plánu potom napíšu vyhodnocení, co se nám podařilo, co jsme nestihli a co je třeba dohnat

- jednou týdně budeme sdílet společné pocity a problémy formou komunitního kruhu. Zde bude mít každý možnost se svěřit, požádat o pomoc nebo nabídnout ostaním pomoc při řešení potíží.

Kdybyste měli jakékoli připomínky, nebojte se zavolat, napsat nebo mě navštívit ve škole. Přes všechna panující omezení, je možné se domluvit na schůzce.

 

15. prosince 2020                                     Jana Zemanová, tř. uč.