ČESKÝ JAZYK


SLOVNÍ DRUHY
Přehled slovních druhů ke stažení ZDE
Určování slovních druhů- výběr z možbností - chmelkova.cz
Poznáváme slovní druhy - brumlik.cz
Určování slovních druhů - zsbcupice.cz 
Určování slovních druhů - chmelkova.czchmelkova.cz
Určování slovních druhů ve větách - slovnidruhy.net
Cvičení + přehled slovních druhů - kaminet.cz
PROCVIČOVÁNÍ PÁDŮ U PODST. JMEN
Učíme se pády-seřazování pádových otázek - skolakov.eu
Určování pádů podstatných jmen - skolakov.eu
Určování pádů: pět testů - sweb.cz

Procvičování pádů a pádových otázek - kaminet.cz

VYJMENOVANÁ SLOVA 
Online výuka - vyjmenovana-slova

VYJMENOVANÁ SLOVA po V
Cvičení - sl.vyjmenovaná a příbuzná - zsbcupice.cz
Přehledy, cvičení a hry - trida-u-mufa.webnode.cz
Doplňování i, y - pravopisný trenažér - skolakov.eu
Známkované diktáty - skolakov.eu
Jak poznat předponu vy, vý - mojecestina.czmojecestina.cz-2
Tvary vyjmenovaných slov+slova příbuzná-skolakov.eu
Hledání slov příbuzných- KAT-ŠIBENICE - skolakov.eu
Řazení vyjmenovaných slov - skolakov.eu
Chytáky u vyjmenovaných slov - mojecestina.cz
Vyjmenovaná slova po V - mojecestina.cz
Pohybová vyjmenovaná slova - www.youtube.com
Prezentace vyjmenovaných slov po V - skolakov.eu
Animovaná vyjmenovaná slova - www.youtube.com


VYJMENOVANÁ SLOVA po S
Cvičení - sl.vyjmenovaná a příbuzná - zsbcupice.cz
Přehledy, cvičení a hry - trida-u-mufa.webnode.cz
Doplňování i, y - skolakov.eu
Známkované diktáty - skolakov.eu
Tvary vyjmenovaných slov+slova příbuzná-skolakov.eu
Řazení vyjmenovaných slov - skolakov.eu
Chytáky u vyjmenovaných slov - mojecestina.cz
Pohybová vyjmenovaná slova - www.youtube.com
Prezentace vyjmenovaných slov po S - skolakov.eu
Animovaná vyjmenovaná slova - www.youtube.com


VYJMENOVANÁ SLOVA po P
Cvičení - sl.vyjmenovaná a příbuzná - zsbcupice.cz
Cvičení - zsbcupice.cz 
Přehledy, cvičení a hry - trida-u-mufa.webnode.cz
Doplňování i, y - skolakov.eu
Známkované diktáty - skolakov.eu
Rozlišování dvojic - cvičení - skolakov.eu
Tvary vyjmenovaných slov+slova příbuzná-skolakov.eu
Řazení vyjmenovaných slov - skolakov.eu
Chytáky u vyjmenovaných slov - mojecestina.cz
Pohybová vyjmenovaná slova - www.youtube.com
Prezentace vyjmenovaných slov po P - skolakov.eu
Animovaná vyjmenovaná slova - www.youtube.com


VYJMENOVANÁ SLOVA po M
Prezentace vyjmenovaných slov po M - skolakov.eu
Animovaná vyjmenovaná slova - www.youtube.com
Pohybová vyjmenovaná slova - www.youtube.com
Prezentace vyjmenovaných slov+slova příbuzná - dikratorek.cz
Řazení vyjmenovaných slov - skolakov.eu
Význam slov - mojecestina.cz
Chytáky u vyjmenovaných slov - mojecestina.cz
Tvary vyjmenovaných slov a slov příbuzných - skolakov.eu
Přehledy, cvičení a hry - trida-u-mufa.webnode.cz
Cvičení zsbcupice.cz
Cvičení na doplňování i, y - skolakov.eu
Cvičení na doplňování i, y s myškou - skolakov.euVYJMENOVANÁ SLOVA po L

Přehledy, cvičení a hry - trida-u-mufa.webnode.cz
Procvičování: vyjmenovaná+příbuzná slova - skolakov.eu
Procvičování - skolakov.eu
Opakování slov - youtube.cz

Animovaná vyjmenovaná slova - youtube.com
Pohybová řada - youtube.cz

Vyjmenovaná slova a slova příbuzná - mojecestina.cz
Vyjmenovaná slova a slova příbuzná - diktatorek.cz

VYJMENOVANÁ SLOVA po B
BÝT X BÍT www.mojecestina.cz
Opakování slov - youtube.com
Pohybová řada - youtube.com
slova s obrázky - mojecestina.cz
Písnička Dády Patrasové - mp3text
Cvičení, hry, procvičování - trida-u-mufa.webnode.cz
Přehled slov, cvičení - ucirna.cz
Procvičování vyjmenovaných slov - pripravy.estranky.cz
Doplňování chybějících slov do vět - cestina.hrou.cz

SLOVESA
Procvičování osoby, čísla a času - skolakov.eu
Urči osobu, číslo a čas - skolakov.eu
Osoba a číslo - rysava.websnadno.cz
Čas sloves - rysava.websnadno.cz
Čas - urči čas u sloves:
 kaminet.cz

SLOVO PŘÍBUZNÉ A JINÝ TVAR SLOVA
jak je poznáme - mojecestina.cz

PODSTATNÁ JMÉNA

Rod mužský, ženský, střední www.mojecestina.cz
Určení rodu podstatných jmen - cvičení
Určení rodu podstatných jmen - podst.jména v obrázcích
Určení rodu podstatných jmen www.kaminet
Určení čísla podstatných jmen - cvičení
Určení čísla podstatných jmen  www.kaminet.cz


VYJMENOVANÁ SLOVA po Z

Obrázky ke slovům po Z www.mojecestina.cz
Pomůcky k vyjmenovaným slovům - 
trida-u-slunicka.webnode.cz
Cvičení, píseň - trida-u-mufa.webnode.cz
Procvičování www.ucirna.cz

Zažij radost s češtinou - gramar.in.cs
VĚTA, SOUVĚTÍ - skolakov.eu  zsbcupice.cz
ABECEDA procvičování onlinecviceni.cz   zsbcupice.cz
SEŘAZOVÁNÍ SLOV PODLE ABECEDY - skolakov.eu
SOUHLÁSKY na konci slov (b-p, d-t apod.)  onlinecviceni.cz

MATERIÁLY K VYTISKNUTÍ

MALÁ NÁSOBILKA   odkaz
VYJMENOVANÁ SLOVA  odkaz

 

MATEMATIKA

POČÍTÁNÍ DO 1000
Písemné odčítání do 1000 s přechodem přes stovky - zsbcupice
Písemné sčítání do 1000 s přechodem přes stovky - zsbcupice
Sčítání typu 248+7 - počítání s Marťánky - skolakov.eu
Sčítání typu 641+35 - tajné obrázky - skolakov.eu 
Odčítání typu 672-48 - tajné obrázky - skolakov.eu
Řazení čísel do 1000 - skolakov.eu
Sčítání a odčítání do 1000 - skolakov.eu

POROVNÁNÍ TROJCIFERNÝCH ČÍSEL a číselná osa - zsbcupice
DĚLENÍ SE ZBYTKEM - zsbcupice
Zaokrouhlování čísel na desítky rysava.websnadno.cz
OPAKOVÁNÍ POJMŮ rysava.websnadno.cz
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 bez přech. přes 10 - skolakov.eu
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 s přech. přes 10 - skolakov.eu
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 s přech. přes 10 - pejsci 
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 - zsbupice.cz
POČÍTÁNÍ DO 100 LEVEL 1 - onlinecviceni.cz
POČÍTÁNÍ DO 100 LEVEL 2 -onlinecviceni.cz 
POČÍTÁNÍ DO 100 LEVEL 3 -onlinecviceni.cz 
PROCVIČOVÁNÍ DO 100 zsbupice
NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 0-5 - skolakov.eu
SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ, DĚLENÍ matmat.cz
NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 1 - 5 - onlinecviceni..cz
NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 1 - 5, 10 onlinecviceni..cz
NÁSOBENÍ A DĚLENÍ - naberanku.cz
NÁSOBENÍ A DĚLENÍ - www.wildova.cz
NÁSOBENÍ NA ČAS - mathmagician
DĚLENÍ NA ČAS - mathmagician

GEOMETRIE
GEOMETRIE
 - onlinecviceni.cz
Úsečka rysavawebnode.cz
 

PRVOUKA

HOUBY - poznávačka, 
PŘÍRODNINY - třídění - rysava.websnadno.cz
SKUPENSTVÍ  LÁTEK - rysava.websnadno.cz
               - prezentace - slideplayer.cz
SKUPENSTVÍ VODY - rysava.websnadno.cz
KOLOBĚH VODY - www.youtube.com
POVÍDKA: Moře, strýčku, proč je moře slané? - Jan Werich

DOMOV, RODINA, ŠKOLA skolakov.eu
KRAJINA V OKOLÍ DOMOVA - skolakov.eu
MĚSTO, VESNICE - rysava.websnadno.cz
KRAJINY, TYPY KRAJINY skolakov.eu
                                             - rysava.websnadno.cz
SVĚTOVÉ STRANY 10 cvičení: www.zsbupice.cz
ORIENTACE V KRAJINĚ - skolakov.eu
ORIENTACE V MAPĚ, KRAJINĚ, SVĚTOVÉ STRANY - www.zsbupice.cz   orientacevprirode
SMĚROVÁ RŮŽICE - www.vyukovematerialy.cz
MAPOVÉ ZNAČKY www.zsbcupice
URČOVÁNÍ ČASU www.zsbcupice.cz
URČOVÁNÍ ČASU ručičkové a digitální hodiny
URČOVÁNÍ ČASU www.brumlik.estranky.cz
HODINOVÉ PEXESO www.zsbcubice.cz

 

VŠECHNY PŘEDMĚTY

 

Procvičování - různé předměty - zsbcupice.cz

Tři oříšky pro Popelku  karaoke   text
Klavír - melodie z pohádeklidové písně
Lekce kytary - jednoduché písně

 

HRY

http://www.smartygames.com/index.htm