Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Vítejte na stránkách 4.B!

 

+

 

Září+

      2. 9. Jdeme na to!

      3. 9. Třídnické hodiny

      3. 9. Projekty jednotlivců a skupin

19. 9. Třídní schůzka

20. 9. Vzhůru do pravěku!

23. 9. Divadelní představení

26. 9. Cestování časostrojem

27. 9. Atletický čtyřboj

+Aktuality                   Přesný čas 

Děkujeme rodičům Terezky Z. za ovoce do škol.

V pátek 20. 9. 2019 se vydáme na první poznávání pravěku mimo školu. Sraz dětí z Polešovic v 7.05 hod. na zastávce u školy, dojíždějící děti vysednou a zase i s námi nasednou do autobusu 7.13 hod. směr UH. Tam od 8.00 hod. připravena komentovaná prohlídka výstavy Pravěk a drobné tvoření. V 10.15 hod. se au-tobusem vrátíme zpět a pokračujeme ve výuce výtvar-nou výchovou. V této hodině si také posbírám domácí úkoly z českého jazyka a matematiky. Kromě nich te-dy do batohu již jen svačinu, pití a klíče.

Zdá se, že můj návod na osvojování si učiva vlastivědy a přírodovědy (viz níže) se nesetkal s pochopením, což je možná škoda. Původní znění dnešního rychlotestíku (určování století) jsem musela zavrhnout, pohledy dětí napovídaly, že se nechytají. Zařadila jsem tedy jiný, jenž se opíral o učivo osvojené ve třetím ročníku a zo-pakované v minulé hodině. Ani zde však nemohu říct, že by se zadařilo, byly jen čtyři jedničky, včetně té "nováčka" Martina, tudíž se to zřejmě dalo zvládnout bez opakování. Hodně trojek a docela dostatek pětek jsem raději nezapisovala, je ale nutné také tyto před-měty začít brát vážně.

Focení v kostýmech historických postav se moc poved-lo, všem to slušelo, někteří si s kostýmem opravdu da-li hodně práce, kreativitu rodičů nezbývá než ocenit. Osobnost, kterou bohužel přemohla nemoc, se vyfotí po návratu do školy, do galerie se tak přidá později.

V učebnici matematiky chybí popisovací folie DJ.

Děti si domů přinesly nabídku kroužků. Pokud si nějaký vyberou, označí ho a list odevzadají paní vychovatelce Hasoňové. Pokud žádný kroužek navštěvovat nebudou, odevzdají ho i prázdný tamtéž.

I letos máte možnost přihlásit své dítě do projektu Logická olympiáda, otestovat tak jeho logické myšlení. Registrace končí 30. 9. 2019.

Náboženství tříd 4.A a 4.B bude probíhat ve čtvrtek od 13.05 do 13.50 hod.

Provedli jsme první zápis do sešitu vlastivědy, v tomto týdnu budeme psát i do všech dalších školních sešitů, tedy českého jazyka, matematiky a zřejmě i přírodo-vědy. Tímto dávám rodičům na vědomí, že v letošním roce již nebudu číst každý zápis ve VL a PŘ slovo od slova a opravovat něm chyby, zaměřím se spíše jen na kontrolu počtu zápisů, hlavně po absencích. Oprava chyb se proto stane součástí domácí přípravy dítěte, na kterou bude mít celý týden. Navrhuji tento postup: rodič si s dítětem sedne, celý zápis pročte, nechá dítě opravit chyby, to vše pak nejlépe hned v den, kdy byl zápis proveden. Oba tak jsou "v obraze", co se zrovna učíme a krátkým položením několika otázek je zároveň ověřena znalost učiva. Připravenost lze podpořit ještě pročtením zápisu den před další hodinou.

V pondělí 23. 9. 2019 nás čeká divadelní představení v kině. Učit se budeme pouze první hodinu, potom si dáme svačinu a vyrazíme. Po návratu (asi v 10.30 h.) pokračuje vyučování podle rozvrhu. Místo HV budeme mít matematiku, angličtina zůstává.

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 se uskuteční první společná třídní schůzka tohoto školního roku. Na programu sez-námení s letošními exkurzemi (vybíráním peněz zřejmě nic nezkazíme), projekty, plány, připraveno toho mám pro děti opravdu hodně. Jedním z bodů je i seznámení se změnami školního řádu, který najdete v kompletní podobě na stránkách školy, zde jeho výtah. Projděte si ho prosím předem, na schůzce nám to ušetří čas.
+Archiv

Matematický trenér 

Sběr papíru

+Školní rok 2019/2020

      2. 9.   Slavnostní zahájení školního roku     foto

    3. 9.   Zahájení třídních projektů jednotlivců i skupin

 13. 9.   Historické osobnosti     foto

20. 9.   Vzhůru do pravěku!     foto

23. 9.   Divadelní představení Divadélka pro školy    foto

27. 9.   Atletický čtyřboj     foto  

 

+

 

Zdravíme Vás!

Hana, Johana,Aneta, Veronika, Tereza, Gabriela, Kateřina,

                   paní učitelka Pavla,                 

Tina, Melissa, Adam, Dominik, David, Roman, 

Tomáš, Tereza, Martin

a paní asistentka pedagoga Alena

 

+

 

+