Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

14. -18. 12.

ČJ-

Stř. 16.12. -opakování slovních druhů - písemně

Skloňování podstatných jmen (školákov.cz)

 

M- ústní a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení do deseti tisíc - uč. 1 str. 60, 61 Matematické pětiminutovky

      řešení slovních úloh - str. 49,52,53

Př- teplokrevní a studenokrevní živočichové

       neživá příroda - pokusy

Vl- Lucemburkové, Karel IV. a jeho stavby 

 

Dobrovolné:

ch, jazykolamy,hádanky
přání Slov. druhy 54Slov. druhy 55 tajenka.pod.jm. 56 sl.dr.-tajenka,Názvy - vl. jm 57Skloň. pod.jm.58Urč. čísla, rodu pod.jm.59,jedn., množ. č.60Opak pod.jm 61Opakování 66Opak.67

 •  
 •  

                           ČERVEN

                         22.6.-26.6.                poslední skype s paní uč. Šašinkovou v út. 23.6.  v 8.45, s paní uč. Bělohradovou stř. 24.6. v 9.30

ČJ - Věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice,          sloh - pracovní postup, závěrečné opakování                    LV- Čí- Na houbá- 2 ot. str. 162Už se těšíš na léto? Vyber si příběh Macha a Šebestové 168 nebo A byly zase prázdniny 174. Přála bych Vám všem kouzelné sluchátko, co Vám splní přání :-). Ať se Vám prázdniny líbí a prožijete si je ve zdraví a radosti s Vašimi blízkými, Vaše MŠ.

PS- 39-41 do 23.6. kontrola skype

UČ str.91/2a,b,d ústně, c,e do šk. sešitu, seznámíte na skype 23.6.                                     92/4 napiš slova a k nim utvoř protikladná   do 24.6.                                              93/12 - ústně - kontrola skype 23.6.                                                                 sloh- 93/14 písemně - přečteš na skype

M- násobení, dělení mimo obor násobilek             Uč. 49/33 do sešitu - kontrola skype 23.6.                                                  Opak závěr 3. roč.. roč. 0opak červen 2. část G -zvětšena str.58,59    zkus si stranu za 45 min do 26.6. Jsi jedničkář?                                                   M magické čtverce.pdf (212.45 kB) -splň, když bude pršet, nejlépe do 30.6., ať máš volno o prázdninách. 

PRV: Lidské tělo, závěrečné opakování  - podívej se na: Youtube:  Byl jednou jeden život - Trávení             

 PS str.61-64 Nezapomněl,-a jsi, co ses naučil? do 25.6.

Pokud budeš mít vše splněno, můžeš si s klidným srdcem přijít 30.6. pro vysvědčení. Nezapomeň knihy, ať je nemusíš platit! 

                       15.6. - 19.6.

Blížíme se do finále, tak zapni a snaž se :-))). Píle bude odměněna nejen prázdninami. Učebnice odevzdáte v den vysvědčení 30.6. v 7.40 ti, kteří chodí do školy, 8.40 ti, co jsou doma.  

ČJ -Slovesa- zvratná slovesa, časování, určování osoby, čísla, času.Opakování vyjmenovaných slov, slovních druhů, skloňování podstatných jmen (7pádů) PS str. 35,36,37, Uč.88/3- napiš dikt, opiš tabulku 88/ čas přítomný - šk. sešit-do16.6., Infinitiv 64Zvratná slovesa 65do 19.6. 

 M- násobení, dělení mimo obor násobilek, opakování dělení se zbytkem 2-9                       G- Tělesa- vrcholy, stěny, hrany vymodeluj si krychli a jehlan ze špejlí a plasteliny  viz.zonerama  - ukážeš 16.6. skype      Přečíst:Souhrn teorie str. 3,4 

Písemně:Uč.str. 33/9,10,11-3 odstavce,zk. 34/13, 35/19 -vše rozepsat dle vzoru - kontrola 18.6. skype 

     https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika3_8/Matematika3_8.mc&pageord=22 Udělej si dělení se zbytkem 17.6.

PRV: Lidské tělo: stavba, kostra, svaly, orgány, smysly, rozmnožování -opakování                Nové -pečujeme o své bezpečí- Uč. 71-5,PS 56-60 do 19.6.

                         8.6. -12.6. 

 

Soutěž v M 11.6. v 16hod. (150min) www.brloh.math.muni.cz. Pojďme do toho

ČJ -Slovesa- časování, určování osoby, čísla, času  Opakování vyjmenovaných slov, slovních druhů, skloňování podstatných jmen (7pádů)                                             Slovesa přehled + výklad.docx (49.79 kB)  Uč. str. 80-85- opiš žluté rámečky, nauč se !                                                                                        Uč. 81/1,  82/2- šk. sešit, PS 32,33,34- do 9.6. kontrola skype                                  Prezentace knihy 9.6.,11.6.                                                    Pís -kniha, papír do 12.6.  Osoba u sloves 62Slovesa - číslo, čas 63, do 11.6.

M- násobení, dělení mimo obor násobilek, opakování dělení se zbytkem 2-9                       G- Tělesa- vrcholy, stěny, hrany                     PS str. 40-42 do 12.6. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika3_8/Matematika3_8.mc&pageord=22 

M-Krychlové stavby 2a + M- Krychlové st.2b.pdf (77.65 kB) -zkuste si

M- Krychlové st.3a.pdf (77.65 kB)+ M-Krychl.stavby 3b 

 •  

PRV: Lidské tělo: stavba, kostra, svaly, orgány, smysly, rozmnožování-uč.str. 66-67 -opakování             Nové - pečujeme o své zdraví- uč. 68-70   PS str. 54,55- kontrola na skype

Prohlédni si zajímavosti o hmyzu: https://www.youtube.com/watch?v=h_ccHvaOXtI 

                         1.6. -5.6. 

Vycházka se sluníčkem 1.6. foto.viz zonerama

Milí moji žáčci, přeji Vám k Vašemu pondělnímu svátku hodně radostných chvil s nejbližšími, ale i z dobře udělané práce, ať školní nebo domácí. K tomu zdraví, elán do sportu i her. Ať si 1.6. užijete se svými nejbližšími a děláte si radosti oblíbenými činnostmi. Nezapomeňte si zazpívat, poslechnout pohádku a nechat se obdarovat i třeba netradičním obědem s krásnou výzdobou při stolování. My, co budeme ve škole, si uděláme brannou vycházku s poznáváním k Floriánce a možná najdeme i poklad. Tak ať nám svítí sluníčko, Vaše paní uč. Mirka.  https://www.youtube.com/watch?v=-PGnB4LTs9E Třeba si upečte dort :-))) 1.6.

Skype i v době výuky platí v úterý a ve čtvrtek 8.45-9.30

ČJ - Opakování všech vyjmenovaných slov, slovních druhů, skloňování podstatných jmen (7pádů)

Uč. str. 69/3Vytvoř z příslovcí přídavná jména-do sešitu, do 2.6. kontrola na skype               str. 70/2 ústně                                                                                                               str. 71/1 písemně - 2.6. kontrola na skype             

 Čítanka -str. 117 Nauč se báseň Čekanka  :-) jednoduché                                Hlavně čti další knihu, ať to stihneš do 9.6. - zapiš do deníku, možná i povyprávíš na skype 9.6.

Pí -Vyjm.slova-myš, kalendář -3.6.

Písanka-Kdo jsem, přání eko.pdf (102.25 kB) - 4.6. 

M- dělení se zbytkem 9,10, opakování 2-8

Uč. str. 16/45                                                                                                            str. 17/57,58,59 sešit do 2.6. kontrola na skype                                                  M magické čtverce.pdf (212.45 kB)  1. řádek-do 5.6.

         

 M-Krychl.stavby -úloha č.6 zkus postavit - lze využít i kostky cukru nebo si vytvoř z plastelíny, modelíny 8ks, M-Krychl.stavby 1b - úloha č. 8 do 4.6.                        

PRV: Lidské tělo- stavba, kostra, svaly, orgány-           opakování                                                                 Nové: Smysly, Vývoj dítěte

 PS str.52 do 3.6.Býložr.,masožr.,všežr. - opakování průběžně

                               KVĚTEN 

                      25.5.-29.5.

Skype i v době výuky platí v úterý a ve čtvrtek 8.45-9.30

ČJ - Opakování všech vyjmenovaných slov, slovních druhů, skloňování podstatných jmen (7pádů)

Uč.ČJ str. 67/2-sešit  25.5.

                 68/1-sešit do 26. 5.

                 69/1- sešit do 28.5.

vyjm muzikant.pdf (105.22 kB) kdo chyboval, zopakuje

vyjm. Viktorova do 29.5. ať je víkend volný

Potrénuj písmo Pí - Slunce, Země, Měsíc do29.5. str. 6 (Vladimír Remek,   Jurij Alexejevič Gagarin)

Čítanka- str. 115-117 ot.1) Proč byl Jirka smutný             2)Jakou barvu má čekanka, kdy kvete?

Čítanka str. 115str. 116,117

M- dělení se zbytkem 7,8, opakování 2-6

dělení 1 do 27.5.

dělení 2 do 28.5.

G- PS str. 38/7    do 26.5.                                                                                      str. 39/1,2,3 budeme dělat ve čt. na skype

 

PRV: Lidské tělo- stavba, kostra, svaly, orgány-uč.str. 66-67- út. skype

                         18.5.-22.5.

Skype (středa, čtvrtek 8.45- 9.30 přihlásit na 3.b s paní učitelkou Šašinkovou), pokud se někomu nepodaří být on-line, klikněte na:  https://join.skype.com/fXcPutrub9CD

Čj - Opakování slovních druhů, skloňování podstatných jmen (7pádů), procvičování vyjmenovaných slov

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php trénuj pádové otázky, slovní druhy   http://cestina.diktaty.cz/- každý den jeden

Uč. str. 66/cv.6, vyskloňuj: zlatý klíček, bílá kůzlata - školní sešit do 20.5. Čítanka-134 Případ s havlovickým vodníkem -3 otázky na 135 do sešitu Lv do 22.5.

 Doplňování po y,i.pdf (66.88 kB)

 doplň v-t na měsíc.pdf (72.72 kB)

M- dělení se zbytkem 6,7opakování 2-5

Uč.3 str.13/29, 14/34                                    https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem

G- trojúhelníky a jejich obvody PS str.38/5,6 do 21.5.

PRV: Rovnováha v přírodě a její ochrana           uč. 56-62  číst, str. 62/ otázka č. 3- sešit PRV 

Byliny Bílých Karpat -moje foto 12.5.2020 

Léčivé byliny

Prohlédněte si: Člověk - lidské tělo  

Lidské tělo

https://www.youtube.com/user/OtevrenaVeda-naše důležitá voda

                          11.5. - 15.5.

Důležité pro rodiče: Novinky školy

2 tiskopisy vyplnit - Vyjádření zájmu o vzděl po 25.5., Čestné prohlášení o neexistenci příznaků vir. onemocnění

Vyjádření přeposlat do 15.5. na sasinkovami@seznam.cz Čestné prohlášení odevzdá žák v den nástupu do školy 25.5.

..

ČJ- Souhrnné opakování podstatných jmen, opakování vyjmenovaných slov

zhlédni 2 videa:                                                  https://mail.google.com/mail/u/1/?.tab=rm&ogbl&pli=1#search/youtube/KtbxLvhKPznGvKwNNCJJNlJRfXLvVvRHRg?projector=1

Uč. str.63/4- 11.5.  64/ 3a,b - 12.5.domácí nebo školní sešit

 Doplň i,y zítřejší....pdf (67.54 kB)

 Doplň (y,i).pdf (544 kB)

LV- Čítanka str. 127-131, z Rybářské pohádky 128-130 zkus vymyslet pokračování příběhu - 1strana - do čtvrtku 14.5. - přečteme si ukázky na skype 

Rybářská pohádka

https://www.gramar.in/cs/ - každý den -3. ročník

M- dělení se zbytkem 4,5

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty         Uč str. 10/17                                                                          str.12/22 - školní nebo domácí sešit

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika3_8/Matematika3_8.mc&pageord=6

PRV -OPAKOVÁNÍ -rostlin, živočichů                 https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS3/JaMS3.mc&pageord=28                                                  UČ str. 46-52                                                         PS str. 49                                                                   

                           4.5. - 7.5.

Skype (úterý, čtvrtek 8.45- 9.30 přihlásit na 3.b s paní učitelkou Šašinkovou), pokud se někomu nepodaří být on-line, klikněte na:  https://join.skype.com/fXcPutrub9CD, podruhé v 9.40 

 

ČJ -opakování vyjmenovaných slov po v,z, procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen (rod, číslo,pád) 

 Doplň v-živa.pdf (57.21 kB) -4.5.

 Doplň Z brz- tě....pdf (50.49 kB) -4.5.,kdo nemá možnost vytisknout, dělá ústně, chyby zapíše do sešitu vyjmenovaných slov 

 1. Čti pádovou otázku a ukazuj kartičku
 2. Poskládej kartičky k sobě jako na videu (číslo a k němu pádová otázka) 
 3. Zkus přiřadit podle pádových otázek slovo auto, auta (zkontroluj podle vytištěného přehledu u množného čísla škola- školy je 2.pád bez škol zkus pexeso podle videa digi učebnice str.95/3

 

 

   Čítanka str. 124-125- odpověz na 3 otázky do sešitu

 

 • Nezapomínáme na každodenní pohyb!

    Jako v tělocviku trénujeme přeskoky švihadla bez meziskoku! Napište mi Váš rekord za minutu do 7.5.

Tip nejen pro holky:

Školka se švihadlem:

 1. třída: 10 přeskoků snožmo
 2. třída: 9 přeskoků pravou nohou napřed
 3. třída: 8 přeskoků levou nohou napřed
 4. třída: 7 skoků po pravé noze
 5. třída: 6 skoků po levé noze
 6. třída: 5 skoků pozadu pravou napřed
 7. třída: 4 skoky pozadu levou napřed
 8. třída: 3 skoky s překříženýma nohama
 9. třída: 2 skoky v podřepu snožmo
 10. třída: 1 vajíčko (proskočení oválu švihadla vytvořeného překřížením paží, též se nazývá „zrcadlo“)

 Těžší varianta je, že se po chybě musí skákat celá školka od začátku.  Lehčí varianta je, že  po chybě začínáme jen od popletené nebo pokazené třídy.

 

Inspirace na další hry

https://www.youtube.com/watch?v=rlPQylqAKCo&feature=emb_rel_end

 

M - dělení se zbytkem 2,3

       podívej se na video - dělení 3 se zbytkem

PRV - výlet do Vida Brno alespoň takto (libovolný den v týdnu)

 • jdi na

 https://vida.cz/d/livestream?gclid=EAIaIQobChMI5eacooWQ6QIVPYBQBh2UEQ5QEAAYASAAEgLMoPD_BwE

 • vyber si alespoň jeden pokus na libovolné téma (i z předchozích), poraď se s rodiči, zjisti, zda máš doma vše potřebné a proveď ho 
 • vyfoť a pošli, to bude místo prověrky :-)))- stejná váha

Den vítězství - Den osvobození od fašismu

8. května roku 1945 došlo k ukončení druhé světové války.
Za socialismu se u nás tento den slavil 9. května, kdy byla Praha osvobozena Rudou armádou, ale později se tyto oslavy přesunuly zpět na datum 8. května.

2. neděli v květnu mají svátek naše maminky a babičky. Nezapomeňte je potěšit milým slovem, kytičkou nebo zastáním při jejich každodenních pracích, ocení to zcela jistě.                                                                                                                                 Den matek     

 

DUBEN

Pochvala všem, kteří se zapojili do projektu Den Země.

Ať to bylo setím, sázením, vycházkou s poznáváním krás, čištěním přírody od odpadků, postavením hmyzích domků, čí pítka pro včelky a jiný hmyz nebo jinými nabízenými programy. Vše máme v plném rozkvětu, tak si užijte 1. květen a pokud jste ještě některý z nabízených projektů nestihli, nevadí, můžete využít další krásné dny. Naší Zemi můžeme pomáhat, i když zrovna nemá svátek. 

1. máj je lásky čas. O tomto dni napsal ve své básni Máj Karel Hynek Mácha.

Abeceda přírody.docx (25.82 kB)

Piškvorky s přírodninami.docx (3.79 MB)

Staň se architektem hmyzího domečku.docx (650.85 kB)

Vyrob přání a zazpívej písničku.docx (56.53 kB)

Vyzkoušej si své znalosti přírody a třídění odpadu - test.docx (199.64 kB)

Magická síla vody.pdf (736.32 kB)

Koloběh vody - pokus.pdf (221.28 kB)

Kreslíme s přírodou.pdf (379.48 kB)

27. - 30.4.  

Český jazyk - PS str. 29 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk3/Cesky_jazyk3.mc&pageord=34-

na str. 91 si přečti o výru velkém, zdůvodni pravopis a odpověz na 4 otázky Kdy výr loví,co, kde žije a jak se chová v ohrožení? - do sešitu LV

Doplň v-bledlá.pdf (74.53 kB) 

doplň v-t na měsíc.pdf (72.72 kB)

doplň v-živa.pdf (57.21 kB)

Doplň Z brz- tě....pdf (50.49 kB) 

Kdo nemá možnost vytisknout - udělá si s rodiči ústně a chyby vypíše do sešitu vyjm. slov, správným opisováním si zapamatuješ vizuálně :-))).

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Matematika uč. str.9/13,14 

www.matika.in -3.ročník

Přečtěte si v uč. str. 50-52 Bezobratlí, Rozdělení živočichů na skupiny.

30.4.  - pálení čarodějnic či filipojakubská noc

 

  20. 4.-24.4.

 Český jazyk

Opakovat vyjmenovaná slova po V-PS str. 24-28,

MŠ doplň v-bledlá.pdf (74.53 kB) 

Vyjm. slova po S,Z.pdf (161.21 kB)- máte je v sešitě, jen nalepit  a zapsat výjimky po Z

Čítanka- Jak Neználek skládal verše str. 109 - číst

do sešitu si zapiš rébusy k názvům květin -str. 124

trénuj /skolakov.eu/  vyjmenovaná slova

 

      Prohlédni prezentace_chytaky_vyjm_ slova_V.pptx (614.78 kB)

  Vytiskni si přehled chytáků a doplň zde 3cvičeníChytáky V.docx (15.08 kB)

Matematika 

PS str. 26,27 G- str. 35-střed úsečky

zkontrolujeme si ve čtvrtek na skype 23. 4.

 

 

PRV 

22.4. -Den Země - Zasaď si rostlinku, keř či stromek, zapoj se do projektu.Ať je na Zemi krásněji a lépe se nám dýchá. Po čistém vzduchu je nejdůležitější voda- můžeš přispět vyčištěním studánky nebo i tím, že budeš šetřit pitnou vodu a využívat dešťovou k zalévání. Pokud tě osloví nápad některé třídy od 1.A až po5.B:

Realizuj a zdokumentuj! Pošli mi na email.

Pomoz rodičům na zahrádce, v pátek 24. 4. si zajdi do přírody. Najdi zajímavé místo, které tě zaujme - zkoumej živou přírodu, vyfoť, pošli.

Uč. 46-49 zopakuj,PS str. 45, 46,47- mnozí mají splněno :-)))

 

14. 4. - 17. 4. 

ČJ-trénujeme vyjmenovaná slova po V

onlinecviceni.cz Vyjm. slova po V, chytáky

Vyjmenovaná slovas po V.pdf (134.29 kB) nalepit a vypsat příbuzná slova a výjimky str.uč. 53, naučit a doplnit y, i  

doplň (S).pdf (61.83 kB) opakování  

Doplň po S (y,i).pdf (62.44 kB)opakování

Přečíst: čítanka str. 104 -Kdy je na světě nejkrásněji?

Sešit  Čtení: Odpověz na otázky:str. 104 - č.3

                                                      str. 105  - č.1

                                                      str. 106 -  č.1

                                                        str. 107 - č. 2,3

Chválím mnohé za splnění vyjm. slov po V, tento týden opakujte a po Velikonocích mi pošlete prezentaci knihy.

Matematika

-PS str. 17-19, 

21, 22, 23 

PRV -Živočichové   PS str. 43,44

Uč. str. 46-49

 

Velikonoční týden 6. 4. - 10.4.

Český jazyk - Každý den 1 cv. s kontrolouhttp://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html -Skvělé, bude tě bavit!!!

Vyjmenovaná slova po V a příbuzná (do sešitu vyjmen. slov) -viz vyjm. slova nalepit, vypsat příbuzná slova, výjimky

 

Matematika -Opakování uč. str. 51/19-25

Dělení se zbytkem uč. č. 3 

PRVOUKA

Pašijový svatý týden Velikonoční

 • Květná neděle. Ježíš přijíždí do Jeruzaléma.
 • Modré pondělí -pomáháme s úklidem.
 • Šedivé úterý - uděláme si výzdobu na Velikonoce.
 • Škaredá středa. Jidáš zradí Ježíše -můžete si upéct jidášky z kynutého těsta.
 • Zelený čtvrtek. Poslední večeře Páně - připravíme si zelený pokrm - kopřivový špenát, salát z kozí nohy,...
 • Velký pátek. Ukřižování Ježíše -přečti si o historii tohoto dne, nauč se říkanku.
 • Bílá sobota. Ježíšovo tělo je uloženo do skalního hrobu - kluci upletou pomlázku, děvčátka nazdobí kraslici.
 • Boží hod velikonoční Zmrtvýchvstání Krista - hodujte.

 

Kouzelné bylinky pro zdraví, krásu a harmonii

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/53377

Nejjedovatější rostliny

 

 •  Do sešitu PRV si vypište a nakreslete 5rostlin -do 9.4. nebo udělejte herbář

 

Houby -uč. 45, PS 41, 42 

 

Milí moji! Je jasné, že se do Velikonoc neuvidíme,

proto zadávám další práce. Pokud nemáte doma čítanky,

lze je vyzvednout ve škole. Budeme pracovat s texty a otázkami na ověření porozumění čtení.

  Hezké jarní dny, Velikonoce a hlavně zdraví přeje Vaše MŠ.

 • Do sešitu PRV si vypište a nakreslete 5rostlin -do 9.4. nebo udělejte herbář

 

30. 3. - 3. 4.

 Kopírovat-nalepit

Youtube Dáda  - Vyjmenovaná slova
 

Každý den 1 cv. s kontrolouhttp://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html -Skvělé, bude tě bavit!!!

M

PRV- PS 39,40

 

11.3. -20.3.

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php každý den + cvičení

Matematika-Opakování násobilky uč. č.2 str. 28/7 s převody -jednotky objemu (1litr -1l, 1 hektolitr - 1hl=100l)

PRV  PS str. 37,38

 

Opakování na květen

MŠ Doplň i,y zítřejší....pdf (67.54 kB)

MŠ Doplň (y,i).pdf (58.44 kB)

MŠ Doplňování po y,i.pdf (66.88 kB)

MŠ doplň v-t na měsíc.pdf (72.72 kB)

PRV

https://www.youtube.com/user/OtevrenaVeda

Kde nemáte datum, budete dělat až příští měsíc. :-)

Prezentace knihy bude až se sejdeme ve škole - doporučuji dvě knihy, ať máte načteno i na duben. Ale pokud přečtete více, budu jen ráda.

Odkaz na procvičování českého jazyka. Cvičte zejména vyjmenovaná slova. Ta budete potřebovat celý život.

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

 

Dále uvádím odkaz na stránky, kde si můžete cvičit diktáty. Jeden diktát denně bude tak akorát.

 

 http://cestina.diktaty.cz/

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/26063

24.4.2020 Budeme dělat v květnu - Naše tělo

 

                                 

DOPORUČENÍ:

Pracujte každý den, ať toho nemáte moc najednou, aby to byla zábava, ne trest!!!

Co uděláte, vyfoťte a pošlete na email: sasinkovami@seznam.cz