Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Pro marody

myška

Září

21.9.-25.9.

ČJ - opakování vyjmenovaných slov, druhů vět-ozn., tázací, rozkazovací, přací, vět jednoduchých,složených  Význam slov - učebnice str. 8-12, PS -9-12                    Sloh- Pracovní postup uč. 12

M-sčítání, odčítání do 1000, násobení, dělení-0-10 uč.1 str. do 14, PS-do 6 včetně

G- pojmenování přímek, bodů, rovnoběžky, různoběžky,kolmice- uč. str. 9,17, PS-6

Vlastivěda -pravěk doba kam., bronz., železná uč. 5-8, PS 4-6  

Přírodověda -uč. 6-10 opakování, PS-do str.6