Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Milí žáci,

posílám poslední úkol tohoto zvláštního pololetí. Doufám, že jsme se i přes překážky, které nám nakladl výjimečný stav, naučili spoustu věcí. Věřím, že v příštím školním roce už budeme pracovat všichni ve škole.

 

Týden od 15.6.

Komunikace a přenos informací

Říká se, že žijeme v informační době. Každý z nás má na dosah ruky obrovské množtví informací o čemkoli. Je obtížné se v tom všem vyznat a je téměř nemožné se před tím schovat.

 

a) Příjem a přenos informací

Na str. 72 a 73 v učebnici jsou popsána a ukázána nejrůznější zařízení sloužící k přenosu informací. Tato zařízení se velmi rychle mění a vyvíjejí a mnoho informací v učebnici již neplatí. Buď se zařízení nepoužívají vůbec, nebo se dost změnila.

Udělejte si do sešitu tabulku. Do prvního sloupce si vypište jednotlivá zařízení. Do druhého napište, k čemu slouží, do třetího napište, zda jste něco takového v životě viděli a do čtvrtého napište, jaké zařízení se ke stejnému účelu používá dnes.

Příklad

Zařízení Funkce Znám/neznám Co se používá dnes
Disketa ukládání dat neznám, neviděl jsem externí harddisk, flashdisk, paměť telefonu, cloud

 

b) Překonané vynálezy

V historii se objevilo mnoho vynálezů, které ve své době znamenaly velký pokrok, ale dnes jsou již překonané. Vyber si z následujícího seznamu tři věci/vynálezy a pomocí internetu, rodičů, nebo jiného zdroje informací zjisti a napiš, k čemu věc sloužila a proč se dnes již nepoužívá.

parní stroj, archimédův šroub, fonograf, kolovrat, páternoster, magnetofon, walkman, ruchadlo,

 

Týden od 8.6

Milí žáci, školní rok se pomalu chýlí ke svému konci. Zbývá posledních několik úkolů a stran v učebnici. Musím uznat, že s jedinou výjimkou pracuje celá třída poctivě, pravidelně a zodpovědně. Děkuji

Úkoly pro tento týde:

1) Vývoj člověka jako jedince

a) V učebnici na str. 66 jsou popsáno několik vývojových fází v životě dítěte. pročtěte si tuto stranu a do sešitu si napište tři řádky, které jsou úplně dole.

 

b) Popište sebe jako školáka. Napište, co už umíte, jak jste velcí a těžcí, jaké činnosti typické pro váš věk provádíte atd. Potom si vyberte reprezentanta jiné věkové skupiny a popište rozdíly mezi vámi a druhou osobou. Napište třeba, co umí babička lépe, co hůře, jak se změnilo její tělo od doby, kdy byla ve vašem věku atd. Zkuste napsat o každém aspoň tři řádky (kdo chce může i deset).

 

2) Na straně 70 či poblíž jsou úkoly nazvané Opakovací krabičky. Je to opakování za celé jaro. Zkuste zpracovat úkoly bez sešitu či učebnice. Pokud to nepůjde, pomozte si, jak uznáte za vhodné.

Kluci udělají všechny liché otázky a holky všechny sudé. Úplně dolů mi napište, jak vám to šlo, zda jste prcovali bez pomoci, nebo s pomocí a přípdně jakou pomocí.

 

 

 

Týden od 1.6.

Téma: Rozmnožovací soustava

V tomto týdnu se konečně dostaneme k tématu, na které se někteří z vás hodně těšili. Ano, jsou to stránky 66-68 v naší učebnici.

1. Přečti si (podle potřeby i několikrát) a snaž se zapamatovat si v interaktivní nebo ve své učebnici str. 66-68. 

 

Odpověz na otázky:

a) Jak nazýváme mužské a ženské pohlavní buňky?

b) Co probíhá v děloze?

d) Jak nyzýváme látky, které v období puberty změní váš vzhled? Kde vnikají?

e) Kolik spermií je potřeba k oplodnění jednoho vajíčka?

 

Zde máš ještě další doplňující informace k tématu (z jiné učebnice)

 

3.  Pusť si další díl seriálu "Byl jednou jeden život - zrození"

 

 

Napište jednu vc, která vám ve filmu přišla nejzajímavější. Napište, proč si to myslíte a dobře to zdůvodněte. Celkem cca 5 řádků.

4. Pro zájemce je zde ještě jedna prezentace s obrázky k rozmnožovací soustavě.

 

Týden od 25.5.

 

Tento úkol platí pro žáky, kteří nechodí od pondělí 25.5. do školy. Úkol zpracujte standardním způsobem a pošlete na mail.

Téma: Nervová soustava

Co řídí naše tělo? Kde probíhá myšlení?

Jak je možné, že se umíme dorozumívat?

1. Přečti si (podle potřeby i několikrát) a snaž se zapamatovat si v interaktivní učebnici str. 65. 

 

Odpověz na otázky

a. Z jakých částí se skládá nervová soustava?

b. Jaká nej platí pro nervovou soustavu člověka?

c. Které činnosti odlišné od ostatních živočichů nám umožňuje nervová soustava?

d. Proč bychom měli zaměstnávat mozek?

 

3. Pusť si další díl seriálu "Byl jednou jeden život - mozek" a napiš mi dvě věci, které tě zaujaly.

 

 

4. Úkol k zaslání: 

Úkol netiskni. Proveď si do školního sešitu tento úkol a pošli mně ho vyfocený.

 

 

 

Týden od 18.5.

Kůže a smysly

 

1. Přečti si (podle potřeby i několikrát) a snaž se zapamatovat si v interaktivní učebnici str. 63 a 64. Dobře si prohlédni obrázky.

2. Do sešitu si zapiš podle učebnice hlavní význam kůže a způsob, jak chránit kůži proti působení slunce.

 

3. Pusť si další díly "Byl jednou jeden život - kůže a oko" 

 

Do sešitu si napište z kadého dílu tři věci, které jsou dle vašeho názoru důležité, či zajímavé.

 

4. Vyzkoušíte si svoje smysly s pomocí sourozenců nebo rodičů. Je to taková hra.

  • ZRAK: Optické klamy
  • SLUCH: Zavaž si oči a popros někoho z rodiny ať provede několik zvuků. Snaž se je rozeznat.
  • HMAT: Zavaž si oči a popros někoho z rodiny ať ti připraví 10 předmětů, které budeš určovat hmatem.
  • ČICH: Zavaž si oči a popros někoho z rodiny ať ti připraví 5 různých vzorků, urči je čichem.
  • CHUŤ: Zavaž si oči a popros někoho z rodiny ať ti připraví 5 různých vzorků (slanost, kyselost, hořkost, sladkost).

 

Do sešitu napište, jak se vám dařilo úkoly plnit, co vám šlo snadno a s čím jste měli problém.

 

Těším se na vaše postřehy.

 

Týden od 11.5.

Dobrý den,

 

tento týden už jsou opět někteří žáci ve škole. Snad je to dobré znamení a 25.5. se sejdeme v mnohem větším počtu, tedy i s vámi.

Tento týden navážeme na trávení a budeme se zabývat vylučovací a kožní soustavou. Na otázky, prosím, odpovídejte celou větou, ať to v sešitě dává smysl.

 

1) Zuby

Napiš krátký příběh, jak tě bolel zub, nebo jsi byl/a u zubaře, nebo můžeš podrobně popsat, jak si zuby čistíš.

 

 

2) Podívej se na nejzábavnější díl Byl jednou jeden život

 

Odpověz na několik otázek:

a) Na kolik chutí je citlivý jazyk? Které to jsou?

b) Čím se živí bakterie na povrchu zubů? Co se stane, když cukr dostanou?

c) Jak se nazývá vrstva na povrchu zubu? Jaké nej pro ni platí?

d) Co se může stát, když se bakterie dostanou až do krevího oběhu.

 

 

3) Ledviny

Přečti si text

Hlavním vylučovacím ústrojím člověka jsou ledviny, které z těla odstraňují škodlivé látky vytvořené činností buněk. Současně regulují objem vody a obsah solí v těle. Při jejich selhání dojde během několika dnů k úmrtí. Ledviny jsou párový orgán fazolovitého tvaru. Mají délku asi 12 cm, šířku asi 6 cm a hmotnost okolo 150 g. Jsou uloženy po stranách bederní páteře v tukovém obalu, který je chrání před mechanickými otřesy. Povrch ledvin tvoří světlejší kůra a pod ní se nachází tmavší dřeň s 8 – 15 pyramidovými útvary, které přes ledvinový kalich nasedají na dutou ledvinovou pánvičku. Nefron je základní funkční jednotka ledviny, je jich v ledvině kolem milionu. Nefron se skládá ze samotného tělíska a odvodního kanálku. Tělísko se skládá z klubíčka vlásečnic a váčku. Vlásečnicemi protéká krev, která je odstředivou silou očištěna od odpadních a přebytečných látek, které se zachytí ve váčku a odvodním kanálkem odtečou z těla pryč.

Odpověz na otázky:

a) Jaké rozměry má průmětná ledvina?

b) Jak se nazývá základní funkční jednotka ledviny?

c) Jak dlouho člověk přežije při selhání ledvin?

d) Jaká tři činnosti ledviny vykonávají?

 

 

 

 

 

3.5.

Dobrý den,

máme před sebou další týden vzdělávání na dálku. V pátek je státní svátek, takže tento týden je opět o něco kratší. Tentokrát se budeme věnovat trávení a potravě.

1) Na rozjezd si do sešitu vypište orgány, které tvoří trávící soustavu (učebnice str. 60 červeně). Podle internetu si u každého stručně napište, k čemu slouží.

2) Podle popisků obrázku na stejné stránce si vypište další části, které v úkolu jedna nejsou.

3) Po dobu jednoho dne sledujte a zapisujte si do sešitu všechno jídlo a pití, které za den spotřebujete. Nepište názvy jako třeba španělský ptáček, ale použité suroviny např. hovězí maso, rýže, kousek vajíčka, kousek uzeniny.

4) Potravní pyramida - na vedlejší stránce je pyramida naznačující, jak by mělo vypadat složení naší stravy. Zpracujte si do sešitu podobnou pyramidu. Můžete ji nakreslit, vystříhat z letáků, nebo vyskládat z toho co máte ve spíži. Jsem zvědav na vaše fotky.

 

Přeji příjemnou práci v celém prvním májovém týdnu.

 

27.4.

Dobrý den,

děkuji za všechny úkoly z minulého týdne. Všichni už víte, co dodává našemu tělu energii a k čemu je dobré mít v těle zásobu tuku.

Tentokrát se budeme věnovat srdci. Opět si vezmeme na pomoc seriál Byl jednou jeden život, ale odpovědi od vás budu chtít trochu obšírnější, to znamená delší či podrobnější.

1) Kdy začali lidé mluvit o tom, že krev v těle obíhá a existuje nějaký krevní oběh. Jak se k těmto nápadům stavěla tehdejší společnost?

 

2) V jakém pořadí prochází krev jednotlivými částmi srdce?

 

3) Jaký je rozdíl mezi velkým a malým krevním oběhem? Kudy potuje krev ve velkém oběhu a kudy v malém oběhu?

 

4) Jaké jsou příznaky ucpávání krevních cév v srdci? Co při tom člověk cítí? Jak by měl člověk upravit svůj jídelníček (dieta), aby chránil své srdce?

 

5) Nakresli červenou krvinku nesoucí oxid uhličitý a stejnou krvinku po tom, co v plicním sklípku nabere kyslík.

 

 

 

20.4.

 

Dobrý den,

je tu další týden a s ním několik úkolů do přírodovědy. Děkuji za všechny úkoly z minulého týdne.

1) Dýchání

a) V učebnici na str. 56 je obrázek dýchací soustavy. Přečtěte si text pod obrázkem a nad obrázkem a do sešitu popište co nejpřesněji cestu do těla při vdechu s pak zase při výdechu vem.

b) Co je plicní sklípek. Co přesně tam probíhá?

c) Člověk dýchá neustále a nemusí na to myslet. Není ani možné se rozhodnout, že dýchat přestanu a udusím se. Pomocí stopek (hodinek, mobilu) si změřte, na jak dlouhou dobu jste schopni zadržet dech. Pokud zopakujte aspoň třikrát a výsledky zapište do sešitu

2) Svaly a tuky

 

Opět se podíváme na jeden díl seriálu Byl jednou jeden život tentokrát na téma svaly a tuky.

Úkoly:

1) Kolik svalů zajišťuje náš pohyb a jakou čás hmotnosti těla svaly tvoří?

2) Co potřebují svaly ve velkém množství k tomu, aby se mohly hýbat?

3) Z čeho se obvykle vyrábí energie ve svalech? Co se stane, když tato látka v těle dojde?

4) Nakresli obrázek tuku, jak si ho představjí tvůrci seriálu.

5) Co musí udělat krev, když vzroste svalová zátěž?

 

 

14.4.

Dobrý den,

doufám, že jste si přes prázdniny odpočali. Tento týden se budeme zabývat svalovou soustavou. Zápis v sešitu mi pošlete mailem.

1) Nejprve si pročtěte v učebnici str. 55 - Svalová soustava a Člověk využívá sílu.

Odpovězte na následující otázky:

 

a) K čemu slouží člověku svaly?

b) Co můžeme dělat, abychom pomohli správnému vývoji našich svalů?

c) Spočítejte, jakou sílu musíme vytvořit, abychom uzvedli kbelík s deseti litry vody. (1litr vody = 1 kilogram)

 

2) Vyhledejte na internetu, k čemu slouží, čím pohybují nebo jak fungují následující svaly:

a) dvojhlavý sval pažní

b) čtyřhlavý sval stehenní

c) deltový sval

d) srdeční sval

e) trapézový sval

 

6.4.

Dobrý den. Tento týden je kratší, protože ve čtvrtek jsou opravdické prázdniny a v pátek svátek. To nám ovšem nebrání, abychom se na chvilku nevěnovali našemu tělu a zajímavým živočichům.

 

1) Nejdříve se vrátíme k biogeografickým pravidlům. Minulý týden jste se zabývali Allenovým a Bergmanovým pravidlem. Děkuji za všechny zaslané obrázky.

Dnes si vyhledejte obrázky medvědů (medvěda malajského, medvěda baribala, medvěda kodiaka a medvěda ledního). Seřaďte si je (jména do sešitu) podle místa výskytu od nejjižnějšího po nejsevernějšího a pokuste se vyslovit pravidlo týkající se jejich barvy srsti. Ověřete si také, zda platí předchozí dvě pravidla. Fotku ze sešitu mi pošlete. Teším se.

 

2) Lidská kostra

 

Opět využijeme seriál Byl jednou jeden život. Mimochodem podle žebříčku ČSFD patří mezi deset nejlepších seriálů všech dob.

Pusťte si díl týkající se Kostry

Odpovězte na následující otázky:

1) Kolik kostí tvoří lidskou kostru?

2) Kolik procent hmotnosti těla tvoří kostra? Kolik by vážila, kdyby byla kovová?

3) Které minerální látky a vitamíny jsou důležité při přeměně chrupavky na kost?

4) Kolik kostí tvoří dolní končetinu a kolik kostí se opírá o zem?

5) Proč nedal lékař Petrovi zlomenou nohu do sádry?

6) Které bakterie napadly ránu během srůstání Petrovy kosti?

7) Jaký je rozdíl mezi původní kostí a novou kostí v místě zlomeniny?

 

 

 

 

 

30.3.

Dobrý den,

děkuji za všechny zaslané úkoly z minulého týdne. Úkoly zaslala naprostá většina z vás. Musím říci, že jste se všichni snažili. Je to na těch obrázcích vidět. Asi tři lidé se neozvali. Třeba se to tento týden ještě zlepší.

 

1) Vyfoťte stránku s roztříděnými organismy a pošlete mně ji. Někteří už to provedli.

2) Vyhledej na internetu, o čem mluví Bergmannovo a Allenovo pravidlo. Najdi a nakresli do sešitu po jednom příkladu ke každému pravidlu.

 

 V dalších úkolech se budeme zabývat lidským tělem. Do sešitu si udělejte velký nadpis Lidské tělo. K získání informací využijeme seriál Byl jednou jeden život.

3) První díl seriálu je zaměřen na buňky. Podívejte se na tento díl a odpovězte na několik otázek.

 

 a) Jaké činnosti vykonává každá buňka živého organismu?

 b) Které látky potřebuje buňka ke svému životu - co musí dostat, když je unavená?

 c) Čím se liší červené krvinky od ostatních běžných buněk?

 d) Kam se uloží přebytečné živiny, když je tělo (buňka) nestíhá zpracovávat?

 e) K čemu v buňce slouží chromozomy?

 

23.3.

1) Vyfoťte svůj obrázek virů a pošlete mi jej na adresu radim.pikner@zspolesovice.cz

2) Podle obrázků na internetu do sešitu nakresli příklady těchto tvarů bakterií - bacil, streptokok, spirocheta, vibrio

3) Rozděl následující organismy do čtyř skupin. Do sešitu si nadepiš bakterie, houby, rostliny, živočichové. Vyhledávej na internetu a postupně zařazuj do skupin. Každý organismus má dvě jména (rodové a druhové). Při zápisu piš obě. Může se stát, že některé jméno patří dvěma organismům. Zapiš do obou.

Seznam

1) javor babyka, 2) liška obecná, 3) mokrýš střídavolistý, 4) střemcha obecná, 5) svižník lesní, 6) Clostridium tetani, 7) korovec jedovatý, 8) parožnatka obecná, 9) lakušník vzplývavý, 10) jelec jesen, 11) černohlávek obecný, 12) škrkavka dětská, 13) březovník obecný, 14) švihlík krutiklas, 15) Mycobacterium tuberculosis, 16) máčka obecná, 17) kozlík lékařský, 18) kozlíček dazule, 19) hlíva ústřičná, 20) zlatý stafylokok

 

Přeji hezký týden

16.3.

1) Podívejte se na video "Byl jednou jeden život" - třetí díl a nakreslete do sešitu obrázek, jak si tvůrci představují virus, potom si najděte na internetu obrázek viru chřipky, nebo koronaviru a nakreslete jej vedle.

2) Třídění organismů

V učebnici na str. 48-50 najděte čtyři hlavní skupiny organismů (bakterie, houby, rostliny, živočichové). Do sešitu si vypište hlavní vlastnosti těchto skupin (jedna až dvě věty), způsob výživy a napište a nakreslete si po třech příkladech u každé skupiny.

Co nenajdete v učebnici, najdete na internetu.