Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ZÁŘÍ

Týden 2. 9. - 4. 9. 2020

V tomto týdnu jsme se seznámili s tím, kdy budeme mít mluvnice, sloh, literaturu a co do jednotlivých částí budeme potřebovat. Zatím jsme si zvládli zopakovat vyjmenovaná slova a shodu přísudku s podmětem.

V pondělí 7. září si napíšeme krátký diktát.

 


Týden 7. 9. - 10. 9. 2020

Tento týden jsme si stihli procvičit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor). Dále jsme si zopakovali, co jsou to synonyma a antonyma. V každé hodině jsme také zvládli něco z pravopisu.

V pondělí se opět těšte na diktát. Tentokrát už na skutečnou známku ;-)

 


Týden 14. 9. - 18. 9. 2020

Stále opakujeme a procvičujeme - tentokrát velká písmena, pravopis vyjmenovaných slov, skupiny bě/bje, vě/vje, pě. Také jsme se dozvěděli něco o jazyku a umíme rozlišit spisovná a nespisovná slova.

V literatuře jsme se seznámili se čtenářskou strategií TEXT A JÁ.

Ve slohu jsme dokončili mluvní cvičení na téma Můj koníček.

V pondělí nás čeká opět diktát, který bude zaměřený na velká písmena.

 


Týden 21. 9. - 25. 9. 2020

V tomto týdnu jsme toho stihli spoustu. Zopakovali jsme si velká písmena, skupiny bě/bje, vě/vje, pě a mě/mně. Stále procvičujeme pravopis vyjmenovaných slov.

V literatuře jsme měli svoji první čtenářskou dílnu, která byla zaměřena na postavy v knihách.

Ve slohu jsme se naučili, co to znamená, když člověk reprodukuje text. Pomohli nám k tomu příběhy od spisovatele J. Lady.