Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PŘIPOMENUTÍ OHLEDNĚ OMLOUVÁNÍ ABSENCE

Vážení rodiče,

ráda bych Vám připomněla, jak probíhá omlouvání po dobu distanční výuky.

 1) v případě, že víte dopředu, že se Vaše dítě nebudete moci účastnit online výuky, informujtě mě CO NEJDŘÍVE přes SMS nebo mail. Já upozorním ostatní vyučující, že v ten den žák nebude přítomen. Následně zapíšete omluvenku do omluvného listu a ofocený omluvný list můžete v příloze poslat Vy nebo syn/dcera.

 2) v případě, že nevíte dopředu, že žák bude ve výuce chybět, když např. dojde k technickému problému, nevolnosti atd.,, informujete mě samozřejmě až později. Ale přesto je třeba dodatečně poslat omluvenku v omluvném listě mailem nebo do bakalářů.

 3) v případě náhlého onemocnění dítěte nebo karantény mě CO NEJDŘÍVE informujete přes SMS nebo mail a omluvenku dítěti napíšete, až se uzdraví a bude se moci účastnit výuky.

 

POVINNOSTI ŽÁKŮ V PŘÍPADĚ NEÚČASTI V ONLINE VÝUCE:

1) zjistit si zadané úkoly buď v kurzu nebo od spolužáků (event. od vyučujícího), vypracovat je a zaslat učiteli

2) pokud zameškanému učivu nerozumí, zkontaktovat vyučujícího co nejdříve, aby mu/jí mohl zpětně učivo vysvětlit.

Děkuji za pochopení a spolupráci všech.

Silvie Furišová

třídní učitelka

 

OPĚT PROBÍHÁ DISTANČNÍ VÝUKA !

Milí rodiče,

v týdnu od 4.1. pokračujeme distančně (viz informace na úvodní stránce webu).

Pro Vaši informaci, všechny děti mají odhlášený oběd na období 4.-10.1., pokud by chtěly si oběd přihlásit, mají možnost přes internetový systém nebo telefonicky.

Platí rozvrh, který je na stránkách školy. Ujistěte se, že se Vaše děti budou účastnit online výuky dle rozvrhu. 


Přeji všem úspěšné vykročení do roku 2021!

 

svíčka

Klidné a radostné Vánoce

a v novém roce pevné zdraví a hodně elánu

přeje

třídní učitelka Furišová

*********************************************************************

 

STŘÍDAVÁ (prezenční a distanční) VÝUKA OD 30. LISTOPADU

 

Milí rodiče,

střídavá výuka bude probíhat následovně:

týden od 30.11. do 4. 12 - DISTANČNÍ VÝUKA jako doposud

 

7.12.

týden od 7. do 11. 12 - PREZENČNÍ VÝUKA 

 

týden od 14. do 18.12 - DISTANČNÍ VÝUKA

*********************************************************************

DISTANČNÍ VÝUKA OD 14. ŘÍJNA

Milí rodiče, dětem jsem vložila do vzkazů letáček o tom, jak dodržovat  opatření proti šíření koronaviru.

Příští týden nás čekají kromě klasických podzimních prázdnin i prázdniny covidové. Dbejte prosím na to, aby i o těchto prázdninách vaše děti dodržovaly VŠECHNA nařízená opatření, zejména pak aby omezily osobní kontakt jen na nejbližší členy rodiny. 

V následující příloze najdete různé odkazy s návodem,  jak s dětmi o problému mluvit. Naslouchejte jim a sdílejte s nimi své pocity i obavy ze situace, která nastala.

odkazy k informacím o covidu

Děkuji Vám za spolupráci.

 

Silvie Furišová

třídní učitelka

23.10.2020 (vloženo ve 7:50)

 

 

******************************************************

VÁŽENÍ RODIČE, 

PO DOBU TRVÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY JSTE POVINNI OMLOUVAT NEÚČAST DÍTĚTE V ONLINE VÝUCE. ZA TENTO TÝDEN SE JÍ NĚKTEŘÍ ŽÁCI OPAKOVANĚ NEÚČASTNILI.

ABSENCE MUSÍ BÝT ODŮVODNĚNÁZAPSANÁ V OMLUVNÉM LISTĚ, KTERÝ MI ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POŠLE OFOCENÝ MAILEM.

TAKTÉŽ JSTE POVINNI ODŮVODNIT NESPLNĚNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU NEBO ODEVZDÁNÍ SE ZPOŽDĚNÍM. BEZ ŘÁDNÉ OMLUVENKY BUDE NESPLNĚNÍ ÚKOLU POVAŽOVÁNO ZA NEÚČAST VE VÝUCE.

DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI.

S. Furišová

19.10. (vloženo v 17:33)

 

******************************************************

Milí rodiče, pokud jsou děti zdravotníků z 6.A dočasně umístěny v jiné škole, pošlete prosím mailem prohlášení, že se Vaše dítě vzdělává jinde. 

Děkuji za spolupráci,

S. Furišová

15.10.2020

*********************************************************************

Vážení rodiče, rozhodnutím vlády ze dne 12. 10. 2020 přechází výuka všech žáků základní školy od středy 14. 10. 2020 na distanční formu. Věnujte prosím pozornost AKTUALIZOVANÝM PRAVIDLŮM týkajícím se DISTANČNÍ VÝUKY na naší škole. (viz příloha zde).  Změna se týká stravování, nabízí se jen jediná možnost - osobní odběr do přinesených nádob.

distanční výuka - opatření

PŘIPOMÍNÁM VŠEM, ŽE POKUD ŽÁK NEMÁ DOMA FUNKČNÍ POČÍTAČ S KAMEROU A MIKROFONEM, TABLET NEBO MOBILNÍ TELEFON, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT ŠKOLU OKAMŽITĚ. Pokud potřebujete využít nabídky zapůjčení notebooku nebo tabletu, kontaktujte mě prosím a domluvíme se s vedením školy na termínu převzetí.

Děti mají ve vzkazech ROZVRH HODIN s označenými hodinami v GOOGLE MEET. Výuka v google meet je POVINNÁ. Učitel může pozvat žáky i na další hodiny do ggole meet. Proto je nutné sledovat školní mail a hlídat si pozvánky do výuky.

Pokud se některý z vyučujících rozhodne, že jeho hodina proběhne online synchronně (tj. žáci a učitel se spojí přes Google Classroom ve stejnou dobu), dá žákům VĚDĚT DOPŘEDU prostřednictvím pozvánky na tuto online hodinu. 

V přiloženém dokumentu se mimo jiné dočtete, že distanční výuka je POVINNÁ. 

V případě nutnosti mě kontaktujte. Pokud ale máte dotaz konkrétně k některému z předmětů, obracejte se prosím na jednotlivé vyučující.

 

Děkuji Vám za spolupráci,

S. Furišová

13.10.2020 (vloženo ve 12:45)

*********************************************************************

Vážení rodiče, informuji Vás touto cestou, že příští týden ve dnech 12.-16. října budou mít žáci 6.A distanční výuku.

Bližší informace o tom, jak distanční výuka bude probíhat, poskytnu během dneška. V každém případě je NEZBYTNĚ NUTNÉ, aby každý žák / žákyně byl/a přihlášen/a do vytvořených kurzů / předmětů v google classroom. 

STRAVOVÁNÍ PO DOBU DISTANČNÍ VÝUKY:

Všichni žáci, kteří mají distanční výuku a nejsou v karanténě, si mohou sníst oběd v jídelně od 12.30 do 13.15. Do školy jdou žáci bočním vchodem, než půjdou do jídelny, tak se přezují. Vedoucí jídelny třídám, které budou mít distanční výuku, obědy odhlásí. Ale žáci si mohou oběd sami přihlásit. Strava se objednává standardním způsobem.

Děkuji za spolupráci a v případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 

S. Furišová

9.10.2020 (vloženo v 8:44 hodin)

*********************************************************************

GOOGLE CLASSROOM - PŘIHLÁŠENÍ DO VŠECH PŘEDMĚTŮ

Žádám tímto VŠECHNY rodiče, aby se ujistili, že jejich dítě je přihlášeno do VŠECH PŘEDMĚTŮ, které vyučující vytvořili v google classroom. Ve školním mailu by měli mít žáci pozvánku do jednotlivých kurzů.

 

V případě PROBLÉMU kontaktujte třídní učitelku NEJPOZDĚJI DNES VE ČTVRTEK 8.10.,mailem nebo SMS aby se případné potíže mohly vyřešit ještě v pátek.

 

Děkuji za spolupráci.

 

Furišová

8.10.2020

 

*********************************************************************

Samostatný odchod ze školy - formulář zde: samostatný odchod

*********************************************************************

POVINNOST ROUŠKY NEBO OCHRANNÉHO ŠTÍTU

VE ŠKOLE - ZMĚNA!!

Od pátku 18. září 2020 musí mít žáci druhého stupně roušku po celou dobu vyučování, tedy i v době, kdy jsou ve třídě a v lavicích.

*********************************************************************

GOOGLE CLASSROOM - GC

(prostor pro distanční vyučování)

Milí rodiče,

v případě, že by na škole byla opět zavedena distanční výuka, tak by Vaše děti pracovaly na Google Classroom. Zde by učitelé zadávali práce nebo písemky a zde by žáci svoji práci "odevzdávali". Přístup na GC je přes školní mail, který všichni mají již aktivovaný. Většina dětí už se dokonce úspěšně a bez problémů přihlásila do několika předmětů - KURZŮ.

Žáci měli možnost si práci na GC vyzkoušet v hodině informatiky, já s nimi navíc provedu instruktáž v hodině angličtiny 18.9. Pro rodiče a děti, kteří si neví úplně rady, uvádím odkaz, kde najdete základní informace a instruktážní videa:

google-classroom/

Věřím, že si postupně všichni žáci práci na Google Classroom osvojí. I během prezenční výuky se budu snažit občas zadat nějaký úkol tady, aby si děti zvykly v Google Classroom pracovat.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se na mě obrátit.

 

Děkuji za spolupráci.

 

S. Furišová, třídní učitelka

17.9.2020

 

*********************************************************************

Milí rodiče, připomínám všem třídní schůzky třídy 6.A, které se konají ve STŘEDU 23. ZÁŘÍ v 16 hodin ve venkovní učebně.

Prosím pročtěte si pozorně následující dokumenty, při třídních schůzkách podepíšete, že jste s nimi byli seznámeni.

 

Školní řád - aktualizace září 2020

Organizace výuky od 1.9.2020

 

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na Vás.

S. Furišová

třídní učitelka

*********************************************************************

Milí rodiče,

děti dnes obdržely fotografii třídy za předchozí školní rok (tedy bez nových spolužáků) a fotografie individuální / skupinkové. Jednotlivé částky zaplatím z příslušného fondu žáka.

S. Furišová

třídní učitelka

 

******************************************

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

V souladu s nařízením vlády je od čtvrtka 10.9.2020 nařízeno povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov v ČR.

Každý žák musí mít dvě roušky a sáček na roušky. 

Bez roušky není možné vstoupit do budovy školy.


Děkujeme za pochopení a spolupráci.

******************************************

Milí rodiče,

dnes žáci obdrží kopii formuláře pro samostatný odchod ze školy během vyučování. Prosím použijte ho v případě nutnosti. Škola NEUMOŽNÍ odchod žáka ze školy v době vyučování bez žádosti podepsané zákonným zástupcem, vzkaz přes SMS nebude brán v potaz.

 

Děkuji za pochopení.

S. Furišová

třídní učitelka

3.9.2020

*********************************************************************

Milí rodiče, na titulní stránce webu ZŠ Polešovice věnujte prosím pozornost informacím týkajícím se Organizace vzdělávání od 1.9.2020.

Vaše děti byly dnes se zmíněnými zásadami (viz příloha) seznámeny dnes. Prosím ujistětě se, že si tyto zásady přečtete také a budete se jimi řídit po dobu jejich platnosti.

Organizace výuky od 1.9.2020

Děkuji za spolupráci

S. Furišová

třídní učitelka

1.9..2020

*********************************************************************

Milí rodiče, poslala jsem Vám na mail informace ohledně nákupu pracovních sešitů. Prosím o přečtení a zpětnou vazbu.

 

Zároveň informuji o třídních schůzkách, které se budou konat ve středu 23. září v 16 hodin ve venkovní učebně. Těším se na setkání s Vámi.

 

S. Furišová

třídní učitelka

27.8.2020

*********************************************************************

Milí rodiče,

v nejbližší době Vás budu kontaktovat mailem, event. přes SMS, ohledně výběru peněz na pracovní sešity. Další informace průběžně najdete zde ve vzkazech nebo opět přes mail. Rovrh hodin zveřejním na konci tohoto týdne.

Pokud máte nějaké konkrétní dotazy již teď, neváhejte mě kontaktovat.

Děkuji a těším se na spolupráci s Vámi v nadcházejícím školním roce.

 

Silvie Furišová

silvie.furisova@zspolesovice.cz

tel. 573 902 307

*********************************************************************