Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace

FOCENÍ TŘÍD

Společná fotka třídy je za 30,- Kč. Kdo se fotil zvlášť s kamarády, tak přinese ještě navíc 15,- Kč za 1 kus.

Můžete začít nosit tyto částky fotky.

 

JJ: 45,-

DP: 45,-

KR: 25,-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Pracovní sešity na příští školní rok do 7.B

Vybíráme peníze za tyto pracovní sešity:

Český jazyk (Hravá LV+ČJ)     158,- Kč

Český jazyk (Velká písmena)     44,- Kč

Matematika                      150,- Kč

Anglický jazyk                  230,- Kč

Celkem zatím:                     582,- Kč

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ADOPCE NA DÁLKU - AIŠA

Opět se blíží konec roku a my stejně jako každý rok vybíráme dobrovolný příspěvek na studia AIŠI. Jistě už ji znáte. Bude to opět 50,- Kč na žáka. Pravidelně nám do školy píše děkovné dopisy a posílá svá vysvědčení.

Bližší informace najdete na stránkách školy https://www.zspolesovice.cz/cinnost-skoly/projekty/projekty-dlouhodobejsiho-charakteru/adopce-na-dalku/, ale také na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

O penězích, které zbudou, opět rozhodne školní dětský parlament. Budou ale určitě použity na nějakou charitativní činnost. Připomínám, že v minulosti to byla třeba adopce surikaty v ZOO Hodonín, nebo nákup potřeb pro dětské oddělení nemocnice v UH. 

Děkuji.
tř. uč. Radka Piknerová

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Pátek 7. června výlet do BRNA

Peníze na školní výlet do Brna máme vybrány a teď už se jen můžeme těšit a přát si hezké počasí.

CO a JAK?

Pojedeme společně vlakem z vlakového nádraží v Moravském Písku. Je to přímý spoj 8:04 Rychlík 814 Moravan do Brna. Je však potřeba děti do a z Moravského Písku dopravit. Zde bych chtěla požádat rodiče o spolupráci. Domluvte se mezi sebou. V případě potřeby se ozvěte a dopravu společně vyřešíme.

Sraz je v 7:30 na nádraží. Tak, abychom si všichni mohli v klidu zakoupit jízdenku, kterou budeme celý den používat. Budu zde na vás čekat.

V Brně navštívíme "VIDU" a výukový program "Mladý dektektiv". Odpoledne se přesuneme do centra města, které si společně prohlédneme. 

Vezměte si s sebou pohodlné oblečení a obuv, větší svačinu a pití, pláštěnku (či deštník), peníze na útratu (dle vlastního uvážení) a dokoupení případného občerstvení.

Vracet zpět do Moravského Písku se budeme opět vlakem z Brna v 16:36. Příjezd vlaku do Mor. Písku je podle jízdního řádu v 17:53.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, milé děti,

tradiční sběr starého papíru započal od  6. března.

Starý papír svázaný do malých balíčků (přenáší je děti, ne tedy těžké) vozte každou středu od 7:00 do 7:30 hod. ke garáži v zadní části budovy školy nebo v jiné  dny po osobní dohodě se mnou.

Děkujeme.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

V tomto školním roce nás budou čekat tyto předměty a tito učitelé.

ČESKÝ JAZYK - Mgr. Michaela Blahová

MATEMATIKA - Mgr. Veronika Procházková

ANGLICKÝ JAZYK - budou 3 skupiny vytvořené ze žáků 6.A i 6. B Mgr. Hanzová, Furišová, Bělohradová

PŘÍRODOPIS: Mgr. Radka Piknerová

DĚJEPIS: - Mgr. Alena Hanzová

ZEMĚPIS - Mgr. Jan Wurst

FYZIKA - Mgr. Veronika Procházková

HUDEBNÍ VÝCHOVA - Mgr. Pavel Loskot

INFORMATIKA - Mgr. Renata Šimková (2 skupiny)

TĚLESNÁ VÝCHOVA - Mgr. Renata Šimková (kluci i děvčata)

OBČANSKÁ VÝCHOVA - Mgr. Veronika Procházková

PRACOVNÍ ČINNOSTI - Mgr. Radka Piknerová (kluci i děvčata)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Mgr. Veronika Procházková (děvčata 6.A i B)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Mgr. Zdeněk Gajdoš (kluci 6. A i B)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Od  3. října  bude znovu probíhat sběr papíru, svozový den je letos každou středu od 7.00-7.30 hod., je možné dohodnout i jiný den a hodinu.

Sbíráme i použitý olej z kuchyně - do láhve od "PETEK".

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Pokud by Vám něco nebylo jasné, neváhejte mě kontaktovat na školní

e-mail: radka.piknerova@zspolesovice.cz

Těším se na spolupráci s Vámi a čas strávený s Vašimi dětmi.

tř. učitelka, Mgr. Radka Piknerová